Nie wszystkim podobają się proponowane zmiany w szkoleniu farmaceutów | farmacja.pl

Nie wszystkim podobają się proponowane zmiany w szkoleniu farmaceutów

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-11-21 13:39:45 /

Do projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, wprowadzającego zmiany w programie szkolenia dla farmaceutów, zgłoszono dokładnie 69 uwag. Jutro w siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego ma się odbyć konferencja uzgodnieniowa.

W sumie do projektu wpłynęło 69 uwag. Znaczna część z nich jest autorstwa Naczelnej Rady Aptekarskiej. Samorząd proponuje między innymi przywrócenia punktowanych szkoleń z zakresu homeopatii jako odrębnej dziedziny wiedzy objętej ramowym programem szkoleń ciągłych.

- Każda apteka może prowadzić obrót produktami homeopatycznymi i celowym jest kształcenie farmaceuty w tym zakresie - czytamy w propozycji NRA, która za konieczne uważa również wprowadzenie punktu dotyczącego wyrobów medycznych. - Wiedza w tym zakresie z uwagi na prawo do prowadzenia przez apteki ogólnodostępne obrotu wyrobami medycznymi jest niezbędna do zapewnienia pełno profilowego asortymentu apteki dostosowanego do potrzeb pacjenta.

Ze względu na ogromny postęp nauk medycznych wymagających wiedzy teoretycznej z zakresu radio farmacji, badań klinicznych, farmacji onkologicznej, samorząd za konieczne uważa też wyodrębnienie nowych zagadnień w zakresie szkoleń ciągłych oferowanych farmaceutom w celu podnoszenia ich kwalifikacji.
Z kolei Uniwersytet Medyczny w Białymstoku postuluje, aby wykreślić z projektu Naczelną Izbę Aptekarską i okręgowe izby aptekarskie jako organizatorów kursów szkoleniowych dla farmaceutów.

- Brak równorzędnych standardów dla NIA i OIA wskazanych w projekcie rozporządzenia jako organizatorów kursów obok jednostek szkolących potwierdza, iż NIA i OIA nie powinny być organizatorami kursów szkolenia ciągłego farmaceutów i należy je wykreślić z projektu rozporządzenia. Kursy szkoleniowe powinny być prowadzone wyłącznie przez jednostki szkolące, o których mowa w art. 107 a, ustawy z dnia 6 września 2001r - prawo farmaceutyczne. Tylko akredytowane jednostki szkolące mogą bowiem zapewnić pożądany wysoki poziom szkolenia ciągłego. Przemawia za tym również fakt, iż farmaceuci od wielu lat skarżą się na niezadowalający merytorycznie poziom obecnie organizowanych szkoleń ciągłych z udziałem niektórych jednostek szkolących, izb aptekarskich i firm farmaceutycznych. Przyznają przy tym, iż uczestniczą w tych kursach najczęściej tyko dlatego, że zobowiązani do „zbierania" punktów edukacyjnych, a tego rodzaju kursy najczęściej są bezpłatne - czytamy w propozycji zmian.

Jutro w siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego ma się odbyć konferencja uzgodnieniowa, na której zostaną omówione wszystkie uwagi.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj