Nie zabraknie pracy dla młodych farmaceutów | farmacja.pl

Nie zabraknie pracy dla młodych farmaceutów

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-02-02 09:53:32 /

Kwestia przyszłości młodych farmaceutów i kształtu aptecznego rynku pracy stała się w ostatnim czasie głośna za sprawą poselskiego projektu zmiany Prawa farmaceutycznego. Przeciwnicy projektu twierdzą, że spowoduje on zmniejszenie miejsc pracy dla młodych farmaceutów.

Podobną opinię wyraziło Ministerstwo Rozwoju, które w swoim stanowisku stwierdziło, że istnieje poważne ryzyko negatywnego wpływu projektowanych zmian na rynek pracy w Polsce, zwłaszcza na pozycję absolwentów studiów farmaceutycznych, co stoi w sprzeczności z podstawowym celem wprowadzenia regulacji jakim jest poprawa pozycji aptekarzy w systemie ochrony zdrowia.

Naczelna Rada Aptekarska zwraca jednak uwagę, że wspomniana opinia Ministerstwa Rozwoju dotyczyła niewłaściwej wersji projektowanych zmian.
- Jeżeli zechcą państwo spojrzeć np. na poruszoną w stanowisku kwestię dostępu młodych ludzi, to dotyczy to starszego projektu, w którym nie było mowy o sprzedaży aptek na rzecz farmaceutów - mówił Marek Tomków, wiceprezes NRA podczas posiedzenia komisji Komisja Gospodarki i Rozwoju. - Jeżeli chodzi o ich dostęp do zawodu, chciałbym podać dane: 4,5 tys. farmaceutów znajduje się w wieku do 30 lat, a po 60 roku życia, a więc w wieku emerytalnym, znajduje się 7,5 tys. farmaceutów i to właśnie w tym gronie jest najwięcej aptek do sprzedaży.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska przypomniała przy tej okazji, że z danych GUS i rejestrów farmaceutów wynika, że liczba farmaceutów przypadających na jedną aptekę wynosi obecnie 1,8. To oznacza poważny brak, bo powinno być ich przynajmniej dwóch. Jednocześnie około 130 farmaceutów, czyli dla przykładu to jeden rocznik absolwentów Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyjechało za granicę z racji tego, że nie widzi możliwości rozwoju w swoim zawodzie.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj