REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 28 lipca 2020

Nierefundowana konfiguracja opakowania – jak wydać lek?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Zdaniem resortu zdrowia gdy na e-recepcie wskazana zostanie konfiguracja opakowania nierefundowanego oraz refundowanej odpłatności, farmaceuta powinien wydać lek za pełną odpłatnością.

Redakcja rx.edu.pl zapytała Ministerstwo Zdrowia o to, czy w komunikacie z 28 listopada ws. błędnego oznaczenia EAN-u: https://www.gov.pl/web/zdrowie/bledne-oznaczanie-kodow-ean-na-e-recepcie przez określenie „wielkość opakowania” należy rozumieć ilość jednostek dawkowania czy także prawidłową i refundowaną konfigurację opakowania.

Jak wydać lek z nierefundowaną konfiguracją?

Pytanie wynika z tego, że dany lek może mieć opakowania o tej samej wielkości, ale innej konfiguracji, która jest widoczna na e-recepcie, refundowane lub nie.

REKLAMA

Czy zatem wskazanie na e-recepcie konfiguracji nierefundowanej oraz prawidłowej odpłatności, np.

REKLAMA
  1. Rp. Encorton 10 mg po 20 tabl. (fiolka) R [refundowane są blistry]
  2. Rp. Controloc 20 mg po 28 tabl. (butelka) 50% [refundowane są blistry w konfiguracji 2×14 tabl.]
  3. Rp. Controloc 20 mg po 28 tabl. (4 blistry po 7 tabl.) 50% [jw.]
  4. Lipanthyl 267M po 30 kaps. twardych 30% [refundowane są kapsułki bez określenia twarde]

oznacza, że osoba realizująca powinna wydać lek za pełną odpłatnością? Czy można pominąć dodatkową informację o konfiguracji opakowania i wydać lek za podaną odpłatnością, o ile jest prawidłowa i pozostałe elementy dotyczące leku również? Do tej pory taki zapis na receptach papierowych oznaczał konieczność realizacji na 100%.

Błędny EAN nie ma tu nic do rzeczy

Resort odpowiedział, że w tym komunikacie jednoznacznie określono, że wskazanie przez osobę wystawiającą receptę elektroniczną błędnego kodu EAN – przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na recepcie elektronicznej innych elementów, w tym odpłatności, nazwy produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego i wielkości opakowania – nie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty zgodnie z tym oznaczeniem.

Komunikat znajduje zatem zastosowanie tylko w sytuacji, gdy wszystkie elementy recepty elektronicznej, poza kodem EAN, zostały na niej prawidłowo oznaczone. W związku z tym z recepty w postaci elektronicznej jasno wynika, że intencją lekarza było zaordynowanie pacjentowi właśnie konkretnego leku refundowanego.

Czytaj także: Komunikat MZ w sprawie odliczania ilości leku.

Wydanie leku z pełną odpłatnością

Zatem gdy na e-recepcie wskazana zostanie konfiguracja opakowania nierefundowanego oraz refundowanej odpłatności, nie zachodzi powyżej opisany przypadek i w związku z tym osoba realizująca powinna wydać lek za pełną odpłatnością. Dla każdego ze wskazanych w piśmie przykładów zostało doprecyzowane, jaki konkretnie rodzaj opakowania ma być wydany, a jeżeli ten konkretny rodzaj opakowania nie znajduje się na liście leków refundowanych, to taką informację należy uwzględnić podczas wydania leku.

Podkreślenia wymaga, że każda informacja o danym opakowaniu leku, który ma zostać wydany pacjentowi, musi być prawidłowo opisana w części wizualnej e-recepty, aby lek mógł być wydany z odpłatnością refundowaną. W opisanych przypadkach, jeżeli pacjent chciałby otrzymać przedmiotowe produkty lecznicze z uwzględnieniem refundacji, musi on udać się ponownie do lekarza celem wystawienia mu poprawnych recept – wyjaśnia MZ.

Pomoże reguła walidacyjna

Ponadto w ramach działania Systemu Informacji Medycznej została uruchomiona i jest stopniowo wdrażana reguła walidacyjna mająca na celu weryfikację poprawności wystawienia na e-recepcie danego leku refundowanego. Reguła sprawdza poprawność kodu EAN danego leku refundowanego oraz zgodność tego kodu z poziomem odpłatności, który występuje dla danego leku na liście leków refundowanych.

Jeśli ta reguła zidentyfikuje niezgodności w tym zakresie, system informuje o tym użytkownika i uniemożliwia wystawienie e-recepty z takim błędem. Docelowo reguła ta będzie wychwytywać wszystkie tego rodzaju błędy na receptach, dzięki czemu problematyczne przypadki powinny zostać całkowicie wyeliminowane.

Oprac. IK

©rx.edu.pl

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych