REKLAMA
Autor: Redakcja Aptekarz pl Opublikowano: 21 grudnia 2018

Niestrawność – czym jest i jak może pomóc farmaceuta?

Artykuł pochodzi z serwisu

Zbliża się wspaniały okres świąt, kiedy wspólnie z naszymi bliskimi zasiądziemy do wigilijnej wieczerzy. Na stole pojawi się 12 potraw, które zgodnie z dobrym obyczajem należy spróbować. Okoliczności te sprzyjają pojawieniu się niestrawności. Jak możemy poradzić sobie z tą przykrą dolegliwością?

(for. shutterstock)

REKLAMA

Definicja

Niestrawność inaczej nazywana dyspepsją to zespół objawów, które manifestują się ze strony górnej części przewodu pokarmowego. Dolegliwość ta zazwyczaj występuje w związku z pojawieniem się innej choroby. A zatem jest najczęściej związana z:

REKLAMA
 • Zapaleniem błony śluzowej żołądka
 • Wrzodami żołądka
 • Wrzodami dwunastnicy
 • Refluksem żołądkowo-przełykowy

Występuje również termin medyczny, który wyróżnia jeszcze jedną, odrębną kategorię niestrawności – niestrawność niezwiązaną z wrzodami.

Objawy i przyczyny wystąpienia

Przyczyny wystąpienia niestrawności ściśle wiążą się z chorobą przy której występuje. W przypadku refluksu problemem jest niedomykalność dolnego zwieracza przełyku. Zapalenie żołądka wiąże się z obecnością H. pylori, stosowaniem leków sterydowych czy nadużywaniem alkoholu. Jeżeli chodzi o wrzody, to prawie wszystkie są spowodowane obecnością H. pylori, ale coraz częściej występują przez nadużywanie leków np. z grupy NLPZ.

Typy niestrawności:

 • Najczęściej – dyspepsja niezwiązana z chorobą wrzodową
 • Rzadziej – dyspepsja polekowa, towarzysząca wrzodom, zespołowi jelita drażliwego i chorobach dróg żółciowych
 • Bardzo rzadko – dyspepsja związana z rakiem żołądka i przełyku.

Objawy jakie pacjenci najczęściej wymieniają zgłaszając niestrawność to:

 • Niesprecyzowany dyskomfort w jamie brzusznej nad pępkiem
 • Odbijanie
 • Wzdęcia
 • Gazy
 • Uczucie pełności
 • Nudności i wymioty

Leczenie

Ważnym zadaniem stojącym przed farmaceutą jest wykluczenie groźniejszych chorób, które mogą powodować wystąpienie dyspepsji. Jeżeli pacjent potrzebuje czegoś na leczenie doraźnych skutków tej dolegliwości, to warto wiedzieć jakimi preparatami bez recepty dysponujemy.

Leki alkalizujące

Szybko i skutecznie neutralizują kwas żołądkowy, co przyczynia się do zmniejszenia nieprzyjemnego odczucia. Pacjenci często łączą dwie lub więcej soli o działaniu alkalizującym. Zaletą jest, także dobra tolerancja. Warto jednak pamiętać, że stosując je, mogą wystąpić objawy niepożądane, do których należą zaparcia i biegunka.

Mogą one wchodzić w interakcje z innymi lekami, poprzez zmianę wchłaniania w jelitach. Należy zachować minimum jednogodzinną przerwę przed przyjęciem innych preparatów. Stosowane zazwyczaj u dzieci powyżej 12 roku życia.

Alginiany

Są to leki pierwszego wyboru u pacjentów, którym dolega zgaga i refluks. Działanie polega na wytworzeniu ochronnej warstwy żelu o odczynie niemalże obojętnym, która zapobiega cofaniu się treści żołądkowej do przełyku. Skuteczność wynika z właściwości fizyko-chemicznych, a efekt leczniczy w świetle badań jest lepszy niż w przypadku leków alkalizujących, ale słabszy, niż inhibitorów pompy protonowej i blokerów receptorów H2.

Najlepiej podawać je po posiłku oraz przed snem. Dozwolone u kobiet w ciąży, uważane za bezpieczne i niewywołujące istotnych klinicznie interakcji.

Antagoniści receptorów H2

Ta grupa leków blokuje receptory histaminowe typu 2, znajdujące się w komórkach okładzinowych żołądka. Skutkuje to zatrzymaniem wydzielania kwasu solnego. Nie ma wątpliwości, że preparaty te zapisywane przez lekarza są skuteczne, natomiast wciąż brakuje badań w przypadku dawek dostępnych bez recepty.

Stosowane są u pacjentów powyżej 16 r. życia, są względnie bezpieczne i nie wywołują istotnych klinicznie działań niepożądanych. Do najczęściej stosowanych leków tej grupy zalicza się famotydynę i ranitydynę.

Inhibitory pompy protonowej

Badania udowadniają, że IPP są bardziej skuteczne niż antagoniści receptorów H2 w leczeniu objawów dyspeptycznych. Działają one poprzez wybiórcze hamowanie pompy protonowej, przez co silnie i długotrwale hamują zmniejszanie wydzielania kwasu żołądkowego.

Leki te powinny być stosowane powyżej 18 r. życia. Do preparatów bez recepty zalicza się omeprazol i pantoprazol. Pierwszy z nich charakteryzuje się wywoływaniem znacznej ilości działań niepożądanych. Metabolizowany jest przez izoenzymy cytochromu P450, stąd może powodować interakcje z innymi lekami. Dawka omeprazolu wynosi 2 tabletki po 10 mg. Pantoprazol występuje w wielu preparatach OTC, nie stwierdzono interakcji z lekami metabolizowanymi przez cytochrom P-450.

 

Bibliografia:

 • Rutter, P., Pluta, J. J., Zagrodnik, M., & Błaszczyna, N. (2018). Opieka farmaceutyczna: objawy, rozpoznanie i leczenie. Elsevier Urban & Partner.
 • https://www.pfm.pl
 • https://bazalekow.mp.pl
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz