REKLAMA
Autor: Wojtek Chudziński Opublikowano: 28 sierpnia 2018

Niewykorzystany potencjał

Artykuł pochodzi z serwisu

Z roku na rok coraz więcej mówi się o roli farmaceutów, ich możliwościach rozwoju, wpływu na poprawę bezpieczeństwa farmakoterapii i opieki nad pacjentem. Śladem zachodnich systemów służby zdrowia toczą się dyskusje, jak wiele narzędzi do pracy z pacjentem oddać w ręce farmaceuty. W tym wszystkim jednak zastanawiający jest fakt, czy mając do czegoś prawo będziemy mieć chętnych by posługiwać się nowymi możliwościami? Jak jesteśmy postrzegani z zewnątrz?

Pacjenci uznają farmaceutów jako ekspertów od leków; jednak wielu nie rozumie, w jakim zakresie praktyka farmaceutów pozwala zapewnić opiekę pacjentom. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Badań, które skupiały się na postrzeganiu roli farmaceuty w fachowej literaturze jest niewiele. Jednak ciekawą pozycją wydaje się publikacja z zeszłego roku (Karen M.S.Bastianelli, LucasNelson, LauraPalombi „Perceptions of pharmacists’ role in the health care team through student-pharmacist led point-of-care screenings and its future application in health care”, Currents in Pharmacy Teaching and Learning Volume 9, Issue 2, March–April 2017, Pages 195-200), opisująca postrzeganie roli farmaceuty w zespole opieki zdrowotnej poprzez badania retrospektywne i ich przyszłe zastosowanie w opiece zdrowotnej. Opinia publiczna jest w dużej mierze nieświadoma zmiany roli apteki i nadal nie wykorzystuje farmaceutów w odpowiednim stopniu, wciąż traktując ich pracę głównie jako usługę polegającą na wydawaniu leków, często z prospektywnym widokiem na bezpośrednie elementy opieki nad pacjentami.

Autorzy badania starali się dokonać oceny publicznego postrzegania farmaceutów poprzez prowadzone przez studentów badania punktowe i kompleksowe przeglądy lekowe. Ankieta zawierała pytania dotyczące zrozumienia przez pacjentów aktualnego zakresu praktyki farmaceuty, poziomu komfortu zgłaszanego przez pacjentów wraz z rosnącymi rolami farmaceutów, danych demograficznych, dochodów oraz pierwszego kontaktu, do którego pacjenci zgłaszają się po poradę medyczną. Ankietę wypełniło łącznie niemal sto osób, wszyscy z nich odpowiedzieli, że uważają farmaceutę za wiarygodne źródło ogólnych informacji na temat zdrowia. Spośród 96 uczestników, którzy odpowiedzieli na pytania ankietowe tylko połowa z nich twierdziła, że zdaje sobie sprawę z tego, że farmaceuci mają możliwość przeprowadzenia niektórych badań przesiewowych, jak pomiar ciśnienia tętniczego. Spośród cech, które uczestnicy badania wymienili jako kojarzące im się z pracą farmaceuty i kontaktem z nim, najwięcej wymieniło fakt, iż w relacji z farmaceutą czują się komfortowo (78 pacjentów, 83,4%) i darzą go zaufaniem (36 pacjentów, 38,7%).

Pacjenci uznają farmaceutów jako ekspertów od leków; jednak wielu nie rozumie, w jakim zakresie praktyka farmaceutów pozwala zapewnić opiekę pacjentom. Wobec braku usług podstawowej opieki zdrowotnej konieczne jest rozszerzenie zakresu praktyki farmaceutycznej. Chociaż opinia publiczna może nie rozumieć w pełni praktyki farmaceutów, wykazany w badaniu publiczny komfort i zaufanie do wiedzy i umiejętności farmaceutów uzasadniają rozszerzenie zakresu praktyki farmaceutycznej.

Jaki z tego wniosek dla praktykujących farmaceutów i władz aptekarskich? W ostatnich latach powstało wiele akcji zwracających uwagę na konieczność kupowania leków wyłącznie w aptece, przestrzegających przed zakupem preparatów leczniczych z niewiadomych źródeł czy ukazujących problem właściwego przechowywania czy transportowania leków. Jednak nakreślenie zasad bezpiecznej farmakoterapii nie podniesie świadomości społeczeństwa o szerokim wachlarzu możliwości, które są w zasięgu ręki farmaceutów i być może w niedalekiej przyszłości zostaną nam powierzone.

Cieszy mnie fakt, że najmłodsza grupa – studenci wydziałów farmaceutycznych – na własną rękę prowadzą projekty i akcje z cyklu „Zapytaj farmaceutę”. Możliwość zweryfikowania swojej wiedzy na temat leczenia i profilaktyki chorób przewlekłych właśnie z farmaceutą jest w moim odczuciu zdecydowanie efektywnym krokiem w kierunku zdobywania zaufania pacjentów. To od nas zależy jedynie, w jak dalekim stopniu odwiedzający naszą aptekę będą skorzy do oddania się w nasze ręce. Część z narzędzi, które potrzebujemy do realizowania kompleksowej opieki farmaceutycznej wymaga oczywiście odpowiednich zmian w prawie, jednak konsekwentne i drobiazgowe realizowanie swojej misji za pierwszym stołem by ukazać naszą wielokierunkową wiedzę i medyczne przygotowanie jest naszym obowiązkiem i szansą, by stać się właściwym rangą ogniwem w łańcuchu opieki nad pacjentem.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych