NIK kontroluje apteki szpitalne, a NIA ma uwagi | farmacja.pl

NIK kontroluje apteki szpitalne, a NIA ma uwagi

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-09-28 07:50:00 /

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej wysłała do prezesa NIK pismo, w którym prosi o wprowadzenie dodatkowych kryteriów oceny podczas, odbywających się właśnie w sześciu województwach, kontroli aptek szpitalnych.

Obecnie Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza kontrole w dotyczące funkcjonowania aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej w sześciu województwach: dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim. Po publikacji, w grudniu ubiegłego roku, raportu z kontroli przeprowadzonej w Wielkopolsce pojawiło się wiele krytycznych głosów w środowisku farmaceutów, dotyczących krzywdzących kryteriów oceny farmaceutów szpitalnych (czytaj więcej: NIK: Bałagan w wielkopolskich aptekach szpitalnych).

- Opublikowane wystąpienia pokontrolne dotyczące podmiotów leczniczych województwa wielkopolskiego, informując o zaniedbaniach, określanych jako poważne, mogące zagrażać zdrowiu i życiu pacjenta, bez szczegółowego wskazania wpływu poszczególnych osób na zasady oraz sposób zarządzania apteką na terenie podmiotu leczniczego, ogranicza korzyści, jakie mogłyby być osiągnięte w związku z prowadzoną kontrolą - czytamy w piśmie prezes NRA, który trafił niedawno do prezesa NIK.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska domaga się w nim wyodrębnienia dodatkowych zagadnień w ramach ocen przeprowadzanych w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej chce, aby ocenie poddano pracę kierownika apteki oraz wpływ jego działania na funkcjonowanie kontrolowanej apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej. Ocenie miałaby również zostać poddana praca ordynatora oddziału oraz pielęgniarki oddziałowej, a także wpływ ich działań na funkcjonowanie kontrolowanej apteki. NIA chce też oceny pracy dyrektora oraz wpływu jego działania na funkcjonowanie kontrolowanej apteki szpitalnej.Zdaniem prezes NRA wprowadzenie tych kryteriów, pozwoli nie tylko na zdiagnozowanie podstawowego problemu, ale także pozwoli na znalezienie odpowiedzi, która z osób zarządzających w sposób bezpośredni lub pośredni daną komórką organizacją. Ujawnione zostaną także wpływy na takie, a nie inne funkcjonowanie apteki lub działu farmacji szpitalnej.

- Brak dodatkowego podsumowania pracy poszczególnych podmiotów decyzyjnych ma wpływ na często niesprawiedliwą i nieuzasadnioną ocenę personelu medycznego, w szczególności osób zatrudnionych w aptece lub dziale farmacji szpitalnej, w tym kierownika apteki szpitalnej lub działu - pisze Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Jej zdaniem kierownicy aptek szpitalnych oczekują, że prowadzone przez NIK kontrole pomogą decydentom zrozumieć bardzo ważną rolę farmaceuty oraz apteki szpitalnej w bezpiecznych i skutecznym procesie leczenia pacjenta.

Cały list dostępny na stronach portalu aptekaszpitalna.pl.

Źródło: aptekaszpitalna.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj