NIK o receptach wystawianych na zmarłych | farmacja.pl

NIK o receptach wystawianych na zmarłych

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-11-28 13:31:51 /

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli dotyczącej realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 roku. Jest w nim mowa o refundacji recept na zmarłych pacjentów i nieżyjących lekarzy.

Kontrola NIK wykazała, że w 2015 roku w 11 302 przypadkach Fundusz refundował recepty na kwotę 708,35 tys. zł wystawione na osoby zmarłe, a w 74 039 przypadkach na kwotę 5 613,41 tys. zł Fundusz refundował recepty wystawione przez zmarłych lekarzy. Dopiero w trakcie kontroli NIK zostały wszczęte czynności wyjaśniające m.in. w oddziałach wojewódzkich NFZ.
Wątpliwości NIK budzą też przypadki m.in. realizacji przez jednego pacjenta do 881 recept w ciągu roku oraz wystawienia przez jednego lekarza 33 990 recept w ciągu 2015 r. (powyżej 90 dziennie). Już w 2014 r. NFZ szacował wartość nieprawidłowości w sprawozdaniach we wszystkich rodzajach świadczeń (tzw. „fraudów”) na kwotę min. 650 000 tys. zł. Skuteczna weryfikacja danych sprawozdawczych, dzięki systemowi RUM II[5] tworzonemu bez powodzenia od 2006 r., pozwoliłaby - w ocenie NIK - na pozyskanie dodatkowych środków i zakontraktowanie większej liczby świadczeń zdrowotnych, co z kolei przyczyniłoby się do skrócenia kolejek osób oczekujących.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się pod adresem: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-realizacji-zadan-przez-nfz.html

Źródło: NIK

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj