REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 2 lipca 2018

Niższą dawkę leku wyda tylko farmaceuta. A co z technikami farmaceutycznymi?

Artykuł pochodzi z serwisu

W Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano finalną wersję rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych. Ministerstwo uwzględniło w nim uwagi samorządu aptekarskiego i pojedynczych farmaceutów. Przywrócono możliwość wydawania mniejszych dawek leków niż zapisane na recepcie bez konieczności konsultacji z lekarzem, jednak okazuje się, że będą mogli z niej korzystać tylko farmaceuci…

Ministerstwo Zdrowia uwaględniło uwagi Naczelnej Izby Aptekarskiej i farmaceutów (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Pod koniec maja Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Dokument wywołał kontrowersje wśród farmaceutów. Z projektu wynikało bowiem, że osoba realizująca receptę mogła wydać produkt leczniczy o mocy innej niż określona na recepcie, ale dopiero po porozumieniu z osobą, która receptę wystawiła. Taka konstrukcja przepisów sprawiała zatem, że aby wydać pacjentowi słabszy lek, pracownik apteki musiałby kontaktować się z osobą, która receptę wystawiła (np. pielęgniarką) – wcześniej takiego obowiązku nie było (czytaj więcej: Aptekarze oburzeni. Kolejne rozporządzanie Ministra Zdrowia to bubel?).

W ramach konsultacji publicznych do resortu zdrowia wpłynęło wiele uwag samych farmaceutów, wskazujących na kuriozalność proponowanych zapisów. Apelowali oni o przywrócenie ich poprzedniego brzmienia, umożliwiającego pracownikom aptek wydawanie leku w niższej dawce, bez konieczności konsultacji z autorem recepty. Z kolei Naczelna Izba Aptekarska wyraziła zdanie, że proponowane zapisy powinny być przeredagowane w taki sposób, by oddzielić uprawnienia farmaceutów od uprawnień techników farmaceutycznych. Ostatecznie Ministerstwo Zdrowia przychyliło się do tych uwag.

Paragraf 5 ust. 7 ostatecznej wersji rozporządzenia mówi, że dopuszcza się wydanie z apteki produktu leczniczego o:

  1. mocy niższej niż określona na recepcie, jeżeli całkowita ilość substancji czynnej zawartej w wydawanym produkcie leczniczym odpowiada całkowitej ilości substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym zapisanym na recepcie;
  2. postaci innej niż określona na recepcie pod warunkiem, że nie wpłynie to na bezpieczeństwo lub skuteczność stosowania produktu leczniczego.

Z kolei w ustępie 9 czytamy, że „Farmaceuta, wydając produkt leczniczy w sposób określony w ust. 7, informuje osobę odbierającą produkt leczniczy, w formie pisemnej, o zmienionym sposobie dawkowania”.

Z takiej konstrukcji nowych przepisów wynika więc, że osobą uprawnioną do wydania niższej dawki leku jest właśnie farmaceuta.

Co ciekawe Naczelna Izba Aptekarska proponując takie rozwiązanie, zwracała uwagę na konieczność odrębnego rozwiązania tej kwestii dla punktów aptecznych, w których nie są zatrudnieni farmaceuci. NIA sugerowała, że w takich sytuacjach technik farmaceutyczny mógłby wydać pacjentowi niższą dawkę leku, ale dopiero po porozumieniu się z osobą, która wystawiła receptę.

Ministerstwo Zdrowia postanowiło jednak nie uwzględniać tej uwagi.

– Projektodawca zgodnie z wnioskiem farmaceutów zrezygnował z wymogu porozumiewania się z osobą która wystawiła receptę, z uwagi na to że nie podaje się już numerów telefonów na receptach oraz z uwagi na obiektywne trudności w skontaktowaniu się z taką osobą – czytamy w uzasadnieniu.

Nowa treść rozporządzenia precyzuje również, że to farmaceuta, a nie technik farmaceutyczny:

  1. analizuje działanie farmakologiczne produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych pod kątem ich ewentualnych interakcji i informuje o nich odbierającego;
  2. udziela przystępnych i zrozumiałych informacji dotyczących przechowywania i stosowania wydawanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego;
  3. udziela informacji o środkach ostrożności związanych z przyjmowaniem wydawanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego.

Cała treść rozporządzenia dostępna jest pod TYM ADRESEM

Tagi: 
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych