Nocne dyżury aptek powodują wymierne straty | farmacja.pl

Nocne dyżury aptek powodują wymierne straty

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-12-27 09:15:48 /

Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, na prośbę właścicieli rodzinnych aptek, skarżących się na trudność w wywiązaniu się z nakładanego przez organy samorządu terytorialnego obowiązku pełnienia dyżuru w porze nocnej, zwrócił się do Ministra Zdrowia z interpelacją…

Kwestię dyżurów aptek reguluje art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, zgodnie z którym rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie powinien być dostosowany do potrzeb lokalnej społeczności oraz umożliwiać jej swobodny dostęp do leków w porze nocnej, w niedziele i święta. Ten sam przepis stanowi, iż rozkład godzin pracy aptek jest określany w drodze uchwały przez radę powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów, gmin z określonego powiatu oraz samorządu aptekarskiego.

- Według informacji przekazanych przez grupę właścicieli aptek, w praktyce rady powiatu na terenie całego kraju nakładają na apteki obowiązek pełnienia nocnych dyżurów bez uwzględnienia opinii ich właścicieli – twierdzi poseł Wróblewski. - Środowisko to zwraca także uwagę, że nocne dyżury powodują wymierne straty, w nawet mogą prowadzić do konieczności zamknięcia apteki.

Poseł przypomina też, że wprawdzie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne stanowi, iż koszty dyżuru są rekompensowane poprzez dopłatę za ekspozycję leku w porze nocnej, opłata ta wynosi jednak obecnie zaledwie 3,20 zł i w żadnym razie nie wystarcza na pokrycie powstałych strat. Co więcej, aptekarze na ogół mają z niej rezygnować, aby uniknąć sytuacji, gdy klienci wybiorą się do konkurencyjnych aptek nie stosujących dopłat za leki w porze nocnej.
- Problemu można byłoby uniknąć, gdyby jednostki samorządu terytorialnego były gotowe partycypować w kosztach nocnych dyżurów aptek – pisze poseł PiS. - Mają one jednak nie być do tego skłonne.

Zdaniem Bartłomieja Wróblewskiego aptekarze zwracają też uwagę, że podczas nocnych dyżurów klienci pojawiają się głównie w pierwszych godzinach dyżurów, kupują produkty dostępne również na czynnych całodobowo stacjach benzynowych. Natomiast opieka w porze nocnej nad pacjentami potrzebującymi leków ratujących życie i zdrowie zapewniana jest często przez dobrze wyposażone szpitalne oddziały ratunkowe. Dlatego składanie dodatkowo na apteki obowiązku pełnienia dyżurów w porze nocnej ma nie być niezbędne dla potrzeb lokalnej ludności, a niewspółmiernie obciąża właścicieli aptek kosztami.

W związku z powyższym, poseł zwraca się do Ministra Zdrowia z następującymi pytaniami:

1. Czy możliwe byłoby przyjęcie rozwiązania, które nie obciążałoby w takim stopniu aptek (uelastycznienie bądź ograniczenie obowiązku dyżurów nocnych, zwiększenie finansowej rekompensaty)?
2. Jakie inne działania może podjąć Ministerstwo w celu rozwiązania opisanego problemu?

Źródło: Biuro Poselskie Bartłomieja Wróblewskiego

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj