Norwegia jest bardzo dobrym przykładem | farmacja.pl

Norwegia jest bardzo dobrym przykładem

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-12-05 12:39:42 /

Zdaniem posła Łukasza Rzepeckiego z PiS Norwegia jest bardzo dobrym przykładem jak deregulacja i liberalizacja rynku aptecznego sprawia, że apteki stają się znacznie bardziej dostępne dla społeczeństwa i poprawia się obsługa pacjentów.

- Pod koniec czerwca 2016 roku w Polsce funkcjonowało ponad 14800 tysięcy aptek oraz około 1500 aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej. Udział aptek niezależnych wynosił około 62 %, natomiast aptek sieciowych około 30% rynku - pisze Łukasz Rzepecki w interpelacja do Prezes Rady Ministrów.

- Ww. daje średnią 2450 (dwóch tysięcy czterystu pięćdziesięciu) osób na jedną aptekę. Jeżeli dane te zestawi się ze średnią w innych krajach Unii Europejskiej, która np. w Belgii, czy w Hiszpanii wynosi około 2200 osób, można stwierdzić, że do tzw. nasycenia rynku jeszcze nie doszło. Ww. dobrze obrazuje fakt, że w wielu małych miejscowościach, na wsiach oraz na obrzeżach dużych miast są miejsca, gdzie występują problemy z dostępnością zarówno z uwagi na krótkie godziny otwarcia np. apteka czynna jest tylko do godziny 16 lub tego typu placówek nie ma wcale.

Poseł dodaje też, że w chwili obecnej poza aptekami na rynku działa również 360 tysięcy punktów uprawnionych do sprzedaży ponad 3000 produktów leczniczych, jednak działalność ta jest niewystarczającym rozwiązaniem ww. problemów z dostępnością.
- Deregulacja czyli liberalizacja poprawia konkurencję. W przypadku sektora farmaceutycznego może przy tym dodatkowo spowodować obniżenie lub ustabilizowanie wydatków publicznych oraz poprawić dostępność i jakość świadczeń farmaceutycznych np. dzięki otwieraniu nowych placówek - twierdzi Rzepecki. - Bardzo dobrym przykładem jest Norwegia, gdzie w myśl obowiązującego od 2001 roku prawa o aptekach, na rynku aptecznym doszło do gruntownej reformy. Odstąpiono od obowiązujących wcześniej restrykcyjnych uregulowań własnościowych, demograficznych i geograficznych. Właścicielami aptek mogą być zarówno farmaceuci jak i "niefarmaceuci", pod warunkiem uzyskania koncesji. W tym przypadku konieczne jest zatrudnienie farmaceuty na stanowisku kierownika apteki i dokonywanie sprzedaży wyłącznie przez wykwalifikowany personel farmaceutyczny.

Zdaniem posła to właśnie zwiększona konkurencja w „handlu aptecznym” w Norwegii sprawiła, że apteki stały się znacznie bardziej dostępne dla społeczeństwa i poprawiła się obsługa pacjentów.

- Reasumując przedstawione obecnie propozycje zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego powinny zostać poddane szerokim konsultacjom społecznym, a prace nad wdrożeniem nowych przepisów należy prowadzić bez zbędnego pośpiechu - twierdzi poseł Rzepecki.

Łukasz Rzepecki jest najmłodszym posłem obecnej kadencji Sejmu. Ma 24 lata

Źródło: Sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj