Nowa generacja szczepionek przeciw HIV | farmacja.pl

Nowa generacja szczepionek przeciw HIV

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-01-27 09:58:49 /

HIV stanowi jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny. Duże europejskie konsorcjum opracowało i przetestowało nowatorskie szczepionki przeciw HIV przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii.

HIV pozostaje poważnym zagrożeniem dla zdrowia na całym świecie — każdego roku rejestruje się miliony nowych zakażeń tym wirusem. Leczenie antyretrowirusowe zahamowało rozprzestrzenianie się wirusa HIV w zachodnim świecie, ale nie pozwala ono na wyleczenie choroby, a jego koszty uniemożliwiają jego zastosowanie na całym świecie. Dotychczas wysiłki ukierunkowane na wdrożenie nowych strategii szczepień przeciw HIV kończyły się niepowodzeniem, głównie z powodu różnorodności wirusa.

Opracowanie bezpiecznych, skutecznych i pozwalających na łatwe stosowanie szczepionek jest niezwykle istotne. Celem naukowców z zespołu finansowanej ze środków UE inicjatywy CUT'HIVAC (Cutaneous and mucosal HIV vaccination) było opracowanie bezigłowej szczepionki przeciw HIV. Takie szczepionki byłyby bardzo korzystne w porównaniu do konwencjonalnych technik immunizacji, zważywszy na słabą dostępność leków i złe warunki sanitarne w obszarach endemicznych HIV.

Szczepienia przezskórne i przezśluzówkowe zapewniły nową wiedzę na temat odpowiedzi immunologicznych na szczepionki, podkreślającą rolę komórek prezentujących antygen (APC) w zapewnianiu odporności. Komórki APC inicjują, utrzymują i regulują adaptacyjne odpowiedzi immunizacyjne obejmujące kluczowe cele w projektowaniu skutecznych szczepionek. Chociaż cytotoksyczne efektorowe limfocyty T są niezbędne do kontroli rozpowszechniania się wirusa, obecność neutralizujących przeciwciał przeciw HIV w miejscu wejścia wirusa jest również istotna.
Partnerzy projektu CUT'HIVAC zaprojektowali i opracowali wiele innowacyjnych kandydatów na szczepionki przeciw HIV na podstawie mysich cząsteczek wirusowych leukemii (VLP). Cząsteczki VLP wykazują heterologiczne antygeny, w tym otoczkę glikoprotein HIV, w ich natywnej konformacji, która jest warunkiem wstępnym do optymalnej indukcji przeciwciał neutralizujących.

Naukowcy badali immunogenność tych szczepionek w modelach mysich i określili wczesne mechanizmy in vivo. Ponadto przeprowadzili 4 badania kliniczne fazy I w celu sprawdzenia właściwości profilaktycznych i terapeutycznych szczepionki DNA i MVA-HIV podawanej różnymi drogami, w tym poprzez przezskórne podawanie bezigłowe.

W ramach projektu CUT'HIVAC założono nowe przedsiębiorstwo w celu wytwarzania biodegradowalnych cząstek, które mogą być wykorzystywane w zastosowaniach związanych ze szczepieniami. Oczekuje się, że technologia opracowana w ramach projektu CUT'HIVAC będzie użyteczna przy tworzeniu szczepionek przeciw innym chorobom, w tym gruźlicy i malarii.

Źródło: cordis.europa.eu

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj