Nowe leki pomogą w walce z rakiem trzustki | farmacja.pl

Nowe leki pomogą w walce z rakiem trzustki

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-04-27 12:00:00 /

Rak przewodowy trzustki (PDAC) należy do najbardziej śmiercionośnych nowotworów. Europejscy naukowcy postawili sobie za cel znalezienie nowych leków, które mogłyby wydłużyć życie i poprawić jakość życia chorym na raka trzustki.

Ustalono, że poszukiwanie nowych leków zwalczających rozwój PDAC i przedłużających tym samym średnią długość życia oraz poprawiających jakość życia pacjenta będzie najważniejszym priorytetem. Finansowany ze środków UE projekt PANACREAS (Integrating chemical approaches to treat pancreatic cancer: Making new leads for a cure) miał na celu opracowanie metod identyfikacji molekularnych celów PDAC i opracowania odpowiedniego leku.

W tym celu zespół projektu PANACREAS przeprowadził rekrutację klinicystów, naukowców prowadzących translacyjne badania nad rakiem, chemików oraz partnerów z przedsiębiorstw farmaceutycznych. Dzięki zintegrowanym wysiłkom partnerzy ci zsyntetyzowali i przetestowali leki przeciwko PDAC, które są ukierunkowane na różne cykle rakotwórcze.

Prowadzono prace w zakresie analiz, modeli i badań komputerowych mające na celu identyfikację inhibitorów różnych supresorów nowotworowych, takich jak białko związane z białkiem Yes (YAP) lub enzymy (SIRT6, IDO2, alfa-mannosydaza), które mogą być związane z patogenezą PDAC. W ramach badania przesiewowego o małej skali zidentyfikowano inhibitor kinazy uniemożliwiający YAP aktywację transkrypcji. Istnieją silne dowody na to, że zidentyfikowany związek hamuje przemianę komórek nabłonkowych w mezenchymalne w nowotworze trzustki.
Naukowcy potwierdzili, że syntetyczny lizofosfolipid edelfosyna, znany jako aktywator śmierci komórek, był aktywny w kilku modelach PDAC. Zidentyfikowano związki mogące potencjalnie pełnić rolę analogów edelfosyny, przy czym jeden z nich był aktywny in vivo przeciwko ksenoprzeszczepom PDAC. Innym obiecującym modulatorem śmierci komórek zidentyfikowanym w projekcie są białka z rodziny galektyn. Zsyntetyzowano kilka nowych inhibitorów galektyny, a obecnie trwa ocena ich skuteczności w modelach PDAC.

Najbardziej obiecujące związki zidentyfikowane w ramach projektu zostaną poddane walidacji pod kątem ich potencjału terapeutycznego z wykorzystaniem utworzonego dzięki inżynierii genetycznej modelu PDAC u myszy oraz ortotopowych przeszczepów ksenogenicznych PDAC. Silna aktywność przeciwnowotworowa u któregokolwiek z tych leków oznaczać będzie zielone światło dla ich przyszłych testów w badaniach klinicznych oraz, miejmy nadzieję, dla zastosowań klinicznych.

Każdego roku w samej UE na PDAC umierają 34 000 osób. Tradycyjne metody leczenia raka nie działają w przypadku tej odmiany raka, którego cechują szybkie przerzuty i zgony niemal wszystkich pacjentów

Źródło: cordis.europa.eu

Udostępnij

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj