REKLAMA
Autor: rx edu pl Opublikowano: 1 sierpnia 2018

Nowela ustawy PF

Artykuł pochodzi z serwisu

W dniu 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2018 poz. 1375).

W zakresie dotyczącym recept pojawiły się jedynie kosmetyczne (podkreślone poniżej) zmiany w art. 96a:

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez system teleinformatyczny usługodawcy lub system, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia – w przypadku recepty w postaci elektronicznej, a w przypadku recepty w postaci papierowej na produkt leczniczy o kategorii dostępności „Rpw” – unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;”,
b) w ust. 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – w przypadku recepty w postaci papierowej;”;

 

REKLAMA

 

REKLAMA

Treść opublikowanego aktu znajduje się poniżej:

prawo-farmaceutyczne teskt ujednolicony D2018000137501

Tekst ujednolicony ustawy Prawo farmaceutyczne po zmianach:

prawo-farmaceutyczne tekst ujednolicony

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych