REKLAMA
Autor: rx edu pl Opublikowano: 13 września 2018

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

W dniu 13 września w Dzienniku Ustaw (poz. 1773) ukazało się rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie recept. Zacznie ono obowiązywać od 14 września br. Nowela wprowadza szereg zmian, które były oczekiwane:

 • możliwość realizacji recepty, która pod względem kształtu, rozmiaru nie odpowiada wzorowi recepty z zastrzeżeniem, że dane muszą być czytelne,
 • adres pacjenta wpisany błędnie, nieczytelnie lub niezgodnie z rozporządzeniem można określić na podstawie przedstawionych dokumentów lub oświadczenia pacjenta,
 • kod pocztowy – nawet jak go nie ma uznaje się za wpisany,
 • dane podmiotu drukującego – również przyjmuje się, że zostały wpisane,
 • adnotacja o całkowitej realizacji recepty już nie jest potrzebna,
 • uprawnień dodatkowych DN, CN oraz BW nie trzeba weryfikować.
 • zapisano, że recepty do 31 grudnia 2018 r. mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach (do tej pory obowiązywał komunikat MZ bez podstawy prawnej).

Co ważne powyższe 4 punkty obowiązują wstecznie, tj. od dnia 18 kwietnia br., więc nie należy się martwić jeśli zrealizowano receptę z jakimiś uchybieniami w tym zakresie.

Spośród innych zmian należy wymienić:

REKLAMA
 • konieczność posiadania unikalnego numery recepty dla wszystkich recept refundowanych oraz Rpw,
 • recepta na substancje psychotropowe, odurzające czy prekursory dalej musi mieć przedstawione w postaci kodu kreskowego PWZ, REGON oraz numer recepty (o ile zostały nadane zakresy – jest do zmiana pod lekarzy niechętnych współpracy z NFZ; w mojej opinii dotyczy to tylko numeru recepty, a pozostałe dane: PWZ i REGON powinny być przedstawione kodem),
 • oprócz NFZ unikalne numery dla recepty Rpw będzie wydawać WIF (dla weterynarzy), tak jak kiedyś, tj. z numeracją zaczynającą się od 07 [recepty wet na inne grupy leków niż o kat. Rpw dalej nie muszą mieć kodów kreskowych],
 • powyższe numery recept Rpw można wykorzystać tylko raz,
 • doprecyzowano zasady otaksowania recept elektronicznych w sytuacji braku dostępu do systemu teleinformatycznego,
 • doprecyzowany zasady otaksowania recept transgranicznych oraz dla osób o nieustalonej tożsamości,
 • zmieniono dane znajdujące się w Dokumencie Realizacji Recepty:
  • usunięto postać recepty,
  • usunięto numer DRR,
  • usunięto numer telefonu apteki,
  • usunięto informację o uprawnieniach dodatkowych oraz kodach dla osób nieubezpieczonych posiadających prawo do świadczeń (DN, CN, BW oraz IN),
  • dla recepty papierowej DRR nie obejmuje danych pacjenta, z wyłączeniem PESELU,
  • DRR obejmuje REGON świadczeniodawcy, poza receptami „pro auctore” i „pro familiae” [chyba, że będzie to recepta z adnotacją pro z gabinetu lub przychodni] oraz numer indentyfikacyjny pracownika medycznego (PWZ – farmaceuta, lekarz lub PESEL -technicy farm.),
 •  do końca 2018 r. DRR może nie obejmować:
  • numeru generowanego w aptece w zastępstwie numeru recepty,
  • znaczników pro auctore oraz pro familiae,
  • numeru PWZ lub PESEL pracowników medycznych.
 • w przypadku recept dla pacjentów z kartą EKUZ – wymagany będzie skan dokumentu (i zamieszczenie w systemie teleinformatycznym) lub kopia dokumenty jeżeli to zmieszczenie nie będzie możliwe – kopię należy przekazać do NFZ razem z zestawieniem refundacyjnym,
 • do NFZ nie przekazuje się już kopii decyzji MZ pozwalającej na refundację leku lub środka spożywczego sprowadzanego w procedurze importu docelowego, a jedynie kopię samej zgody na import,
 • usunięto § 18 ust. 2 i 3 odnoszący się do otaksowania recept elektronicznych i papierowych przed 16 i po 17 października 2018 r.

 

REKLAMA

Treść rozporządzenia zmieniającego znajduje się w poniższym odnośniku:

D2018000177301

 

Ujednolicony tekst znajduje się natomiast tutaj:

Rozporządzenie ws. recept – tekst ujednolicony

Artykuł pochodzi z serwisu

REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych