Nowy lek na raka piersi | farmacja.pl

Nowy lek na raka piersi

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-10-24 11:34:46 /

Europejska Agencja Leków wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nowego leku palbociclib wchodzącego w skład produktu Ibrance (Pfizer Lmited).

Produkt jest wskazany dla kobiet z zaawansowanym rakiem sutka z przerzutami lub bez. Stosowany ma być, gdy na powierzchni guza znajdują się aktywne receptory estrogenowe i/ lub progesteronowe (rak hormonozależny), ale nie występują receptory genu HER-2 (rak HER-2 ujemny).

Rak sutka jest najczęstszym nowotworem kobiet na całym świecie. Tylko w 2012 r. w Europie wykryto 464 000 nowych przypadków zachorowań, a 131 000 kobiet zmarło w wyniku tej choroby. Rak sutka hormonozależny dotyczy 65% przypadków tego nowotworu u kobiet w wieku 35-65 rż. i aż 82% w wieku > 65 rż.

Palbociclib blokuje aktywność kinaz zależnych od cytokin (CDK4 i 6), co prowadzi do zahamowania podziału komórek rakowych i wzrostu nowotworu. Lek jest wskazany do stosowania z innymi lekami przeciwnowotworowymi.
Skuteczność palbociclibu była mierzona w dwóch badaniach klinicznych III fazy. W pierwszym porównywano terapię palbociclibem połączonym z letrozolem (inhibitorem aromatazy) w stosunku do samego letrozolu. Pacjentki stosujące kombinację leków (n=444) żyły średnio 24,8 miesiące bez pogorszenia objawów choroby, w porównaniu do 14,5 miesięcy u pacjentek stosujących monoterapię (n=222).

W drugim badaniu porównano skuteczność kombinacji palbociclibu z fulwestrantem (antagonistą receptora estrogenowego) w porównaniu do samego fulwestrantu. Tym razem pacjentki (n=347) stosujące połączenie leków przeżyły 11,2 miesiące bez pogorszenia choroby w porównaniu do 4,6 miesięcy dla samego fulwestrantu (n=174).

Do najczęstszych działań niepożądanych po stosowaniu palbociclibu należą mielosupresja, infekcje, nudności, wymioty, biegunki, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i wypadanie włosów.

Źródło: www.ema.europa.eu

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj