REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 28 maja 2018

Nowy pomysł na klauzulę sumienia dla farmaceutów

Artykuł pochodzi z serwisu

Instytut Ordo Iuris przygotował projekt ustawy „o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz niektórych innych ustaw w celu zapewnienia gwarancji przestrzegania prawa do sprzeciwu sumienia”. Wprowadza ona zmiany m.in. w Prawie farmaceutycznym, dopuszczając możliwość nieposiadania przez aptekę produktów, których wydawanie mogłoby być niezgodne z sumieniem farmaceuty lub przedsiębiorcy prowadzącego aptekę.

Integralnym elementem wolności sumienia jest prawo do sprzeciwu sumienia, które przysługuje każdemu człowiekowi. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Zdaniem Instytutu Ordo Iuris ustawa ta kompleksowo wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 r. i gwarantuje, szczególnie w zawodach medycznych, prawo do sprzeciwu sumienia, które jest podstawowym prawem człowieka. Projekt został zaprezentowany w piątek na wspólnej konferencji prasowej Ordo Iuris oraz Centrum Życia i Rodziny. Został także dołączony do przygotowanej przez Centrum Życia i Rodziny oraz Instytut Ordo Iuris petycji skierowanej do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Ma on zapewnić przestrzeganie prawa do sprzeciwu sumienia poprzez zmianę ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz niektórych innych ustaw (petycja jest dostępna: www.wobroniesumienia.pl).

W projekcie ustawy znalazły się zmiany w brzmieniu art. 95 ustawy Prawo farmaceutyczne, który mówi o obowiązku posiadania przez aptekę produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie niezbędnych do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności. Twórcy projektu proponują wprowadzenie możliwości odstąpienia od tego obowiązku, w sytuacji gdy wydanie produktu leczniczego jest niezgodne z sumieniem farmaceuty, o którym mowa w art. 88 ust. 1, lub przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której prowadzi aptekę albo wspólników spółki prowadzącej aptekę, z wyjątkiem przypadków nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta.

Zmiany miały by zajść również w art. 96 ust. 5. Ordo Iuris proponuje dodanie pkt 1a, mówiącego że farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli „jego wydanie jest niezgodne z sumieniem farmaceuty, technika farmaceutycznego lub przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której prowadzi aptekę albo wspólników spółki prowadzącej aptekę, z zastrzeżeniem przypadków nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta

Podczas konferencji prasowej podkreślano, że trybunał Konstytucyjny w wyroku z 7 października 2015 r. (K 12/14) przypomniał, iż integralnym elementem wolności sumienia jest prawo do sprzeciwu sumienia, które przysługuje każdemu człowiekowi. Wbrew jednoznacznemu stanowisku Trybunału konstytucyjne prawo do sprzeciwu sumienia nie zawsze jest respektowane.

– Co szczególnie bulwersujące, przeciwko prawu do sprzeciwu sumienia niejednokrotnie opowiadają się te organy władzy publicznej, które są powołane, by strzec praw i wolności obywatelskich – twierdzi Ordo Iuris. – Dla przykładu Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar kwestionuje konstytucyjne prawo farmaceutów do sprzeciwu sumienia i wbrew prawu twierdzi, że mają oni obowiązek sprzedaży środków antykoncepcyjnych (czytaj więcej: RPO wbrew Konstytucji w sprawie farmaceutów).

Aby wzmocnić ochronę konstytucyjnego prawa do sprzeciwu sumienia Instytut Ordo Iuris przygotował projekt ustawy, który nowelizuje osiem już obowiązujących ustaw. Projekt przede wszystkim podkreśla, że wolność sumienia to także prawo do sprzeciwu sumienia. Oprócz wprowadzenia ogólnej klauzuli sumienia, projekt przewiduje też odrębne – bardziej szczegółowe – klauzule sumienia w ustawach regulujących wykonywanie zawodów medycznych: lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, a także felczerów. Gwarancje ustawowe obejmą też każdy szpital, który wprost będzie miał zapewnione prawo do niewykonywania aborcji. Ponadto projekt zakłada uchylenie kilku uchwalonych w PRL przepisów, które ograniczają prawo do sprzeciwu sumienia, w tym ograniczających wolność działalności gospodarczej przepisów kodeksu wykroczeń, które były podstawą skazania łódzkiego drukarza.

Przedstawiciele Instytutu twierdzą, że w przypadku uchwalenia proponowanej przez Ordo Iuris ustawy, przeciwnikom klauzuli sumienia zostanie wytrącony z rąk główny argument, jakoby brak klauzuli sumienia w ustawie oznaczał brak możliwości powołania się na sprzeciw sumienia.

– Rozumowanie to jest jaskrawo sprzeczne ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego, który wyraźnie zaznaczył, że sprzeciw sumienia musi być respektowany niezależnie od tego, czy istnieją przepisy ustawowe go potwierdzające – podkreśla dr Marcin Olszówka, ekspert Centrum Analiz Instytutu Ordo Iuris. – Niestety praktyka pokazuje, iż „musi” nie oznacza, że „jest” – dodaje.

Projekt ustawy jest dostępny na stronie Ordo Iuris

Źródło: ordoiuris.pl

Tagi: Artykuł Nowy pomysł na klauzulę sumienia dla farmaceutów pochodzi z serwisu mgr.farm.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych