Nowy zawód czy licencjat? Posłowie pytają o techników farmaceutycznych | farmacja.pl

Nowy zawód czy licencjat? Posłowie pytają o techników farmaceutycznych

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-05-22 12:00:00 /

Paweł Kobyliński, Paweł Pudłowski, Mirosława Nykiel, Arkadiusz Myrcha, Anna Elżbieta Sobecka, Małgorzata Pępek oraz Waldemar Buda to posłowie, którzy w ostatnich tygodniach wystosowali interpelacje do Ministerstwa Zdrowia w sprawie techników farmaceutycznych. Większość z nich to efekt aktywności Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek.

Przedstawiciele IGWPAiA spotkali się między innymi z Małgorzatą Pępek, którą zaalarmowali iż wprowadzane obecnie zmiany do zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw są zagrożeniem dla ich miejsc pracy.

- Argumentują, że projekt przewiduje bardzo poważne ograniczenie uprawnień zawodowych techników sprowadzając ich do roli osób, które nie mogą sprzedać klientom aptek i punktów aptecznych wielu leków, w tym niektórych, OTC takich Lotion żel, czy popularny Niqutin gumy dla osób uzależnionych od palenia - pisze w swojej interpelacji posłanka PO (Interpelacja 12421). - Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek poinformowała, że sprawa dotyczy ok. 40 tysięcy zatrudnionych techników farmaceutycznych, a na etapie procedowania zmian w ustawie nikt z autorów projektu nie chciał spotkać się z jej przedstawicielami. Nie było w tej sprawie żadnych wcześniejszych konsultacji. Nikt nie powiadomił żadnej organizacji techników farmaceutycznych, że planuje tak poważne zmiany, związane z ich uprawnieniami.

Zdaniem Pępek w konsekwencji zmian technicy nie będą mogli wydawać setek leków, w tym wielu leków OTC; czy homeopatycznych, które w innych krajach dostępne są na półkach w marketach. Jedynym powodem, który podało Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu, jest konieczność naprawy oczywistej pomyłki.

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek zwróciła się również do posłanki Mirosławy Nykiel, którą przekonywało, iż nowe regulacje sprawią, że technicy nie będą mogli wydawać leków zawierających silnie działające substancje, wymienione w Farmakopei oraz mające w składzie nikotynę, heparynę czy hioscynę - dostępne też bez recepty. Czyli jest to zbiór monografii opisujących substancje lecznicze (zawiera informacje o tych substancjach, w tym również o przynależności do trucizn). IGWPAiA podkreśla, że nie można używać tego wykazu w stosunku do gotowych produktów leczniczych z uwagi na nieuwzględnienie czynników takich jak droga podania czy stężenie. Farmakopea Europejska nie publikuje w ogóle tzw. wykazu A ze względu na wstrzymanie produkcji pewnych produktów aptecznych.

- Obecnie technik farmaceutyczny może wydawać prawie wszystkie leki dostępne w aptekach. Wprowadzenie obostrzeń spowoduje ograniczenie kontaktu z receptami oraz klientami - pisze w swojej interpelacji do Ministra Zdrowia posłanka Nykiel (Interpelacja 12496). - Należy zauważyć, że co trzeci klient apteki jest faktycznym pacjentem. Osoby o złym stanie zdrowotnym zlecają wykupowanie leków innym osobom. Czynności fachowe mogą obecnie wykonywać farmaceuci i technicy farmaceutyczni. Przy czym techników zatrudnionych w punktach jest 40 tys., a farmaceutów 20 tys., większość zatem stanowią technicy. Farmaceuci zatrudniani są głównie na kierowniczych stanowiskach i tylko niewielki odsetek obsługuje również klientów.

Z kolei posłowie Waldemar Buda, Anna Elżbieta Sobecka i Arkadiusz Myrcha poruszają w swoich interpelacjach kwestię wygaszania kształcenia techników farmaceutycznych i powołania nowego zawodu pomocniczego.
- W całym kraju techników jest około 40 tysięcy i często są oni właścicielami oraz podstawowym personelem wielu aptek. Jest ich dwa razy więcej niż farmaceutów, czyli magistrów farmacji. To głównie technicy wydają nam dziś leki - pisze Sobecka (Interpelacja 12464). - I choć przeciętny Kowalski nie zwraca na to uwagi, bo zakres obowiązków technika i magistra jest podobny, jeśli zabraknie techników, może brakować osób do wydawania medykamentów.

Z kolei Waldemar Buda prosi Ministerstwo Zdrowia o przedstawienie stanowiska w zakresie systemu kształcenia osób, które fachowo mogą wspierać kadrę magistrów farmacji w pracy w aptekach oraz punktach aptecznych.

- Obecnie w życie wchodzą rozwiązania, które są wynikiem działań podjętych jeszcze w 2014 r. o wygaszeniu zawodu technika farmaceutycznego. W tej sytuacji trzeba wskazać, że nabyte uprawnienia obecnych techników farmaceutycznych zachowują swoją aktualność i każdy technik będzie mógł kontynuować zatrudnienie w aptece - pisze Buda (Interpelacja 12450). - Warto jednak ocenić, kim będą zasilać apteki swoje fachowe kadry w przyszłości. Przewidywać można, że pełna kadra magistrów farmacji w aptece jest mało prawdopodobna z wielu względów. Przede wszystkim możliwe, że zabraknie farmaceutów na rynku chętnych do pracy w tym charakterze. W tej sytuacji przy braku techników farmaceutycznych i braku wyraźnych wymagań ustawowych w zakresie kadry do poszczególnych działań w aptece mogą być angażowane osoby z niewielkimi kompetencjami farmaceutycznymi.

Poseł PiS zwraca się do resortu zdrowia o rozważenie czy zasadne byłoby wnioskowanie do Ministra Edukacji Narodowej o utworzenie kształcenia w zawodzie licencjata farmacji, którego absolwenci stanowiliby naturalny zasób dla branży aptecznej.

Jeszcze dalej w swoich pytaniach idzie poseł Arkadiusz Myrcha, który jeszcze kilka tygodni temu uzyskał od Ministerstwa Edukacji Narodowej informację o możliwości powołania nowego zawodu pomocniczego w aptekach (czytaj więcej: Będzie nowy zawód w aptekach?).

- Jaki jest powód tej zmiany wiążącej się przecież z obniżeniem poziomu wykształcenia? Czy jest to inicjatywa własna MZ czy propozycja zewnętrzna? Jeżeli tak to czyja? Czy MZ prowadziło w tej sprawie jakieś konsultacje? Jeżeli tak to kiedy? I z kim? Czy zmieniony ma być zakres uprawnień w stosunku do obecnego technika farmaceutycznego, jeżeli tak to czy ma to być zawód niesamodzielny? - pyta w swojej interpelacji poseł Myrcha (Interpelacja 12476).

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj