O ograniczeniu zjawiska powikłań polekowych u osób starszych | farmacja.pl

O ograniczeniu zjawiska powikłań polekowych u osób starszych

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-11-17 09:59:01 /

Zdaniem wiceministra Krzysztofa Łandy Nadanie uprawnienia wyłącznie lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarkom podstawowej opieki zdrowotnej do wystawiania recept seniorom na bezpłatne leki było pierwszym krokiem do ograniczenia powikłań polekowych u starszych.

W odpowiedzi na interpelację posła Stefana Romeckiego, w sprawie ograniczenia zjawiska powikłań polekowych u osób starszych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia przedstawił działania jakie w tym celu podjął resort zdrowia.

- Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektami najistotniejszych ustaw kształtujących rynek farmaceutyczny i funkcjonowanie pojedynczych aptek, w tym projekt nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Jednocześnie przy Ministrze Zdrowia działa zespół mający na celu stworzenia projektu ustawy o zawodzie farmaceuty oraz samorządzie aptekarskim. W przypadku ww. projektów środowiska aptekarskie mają zagwarantowaną możliwość czynnego udziału w projektowanych zmianach - przypomina Łanda.

Wiceminister przypomniał, że obecnie katalog usług farmaceutycznych świadczonych w aptekach ogólnodostępnych jest ustalony w regulacji art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że nazwa apteka zastrzeżona jest wyłącznie dla miejsca świadczenia usług farmaceutycznych obejmujących:

1. wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, określonych w odrębnych przepisach;
2. sporządzanie leków recepturowych, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia recepty przez pacjenta, a w przypadku recepty na lek recepturowy zawierający środki odurzające lub oznaczonej "wydać natychmiast" - w ciągu 4 godzin;
3. sporządzenie leków aptecznych;
4. udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych.
- Proponowane obecnie zmiany przepisów prawnych mają na celu wzmocnienie roli farmaceuty w systemie ochrony zdrowia, a także wprowadzenie rozwiązań pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie na rynku aptek, w tym aptek należących do pojedynczych farmaceutów, jako placówek ochrony zdrowia publicznego - zapewnia Łanda dodając, ż analizom podlega także materia świadczonych przez apteki ogólnodostępne usług farmaceutycznych, w tym prowadzenie pełnozakresowej opieki farmaceutycznej.

Opracowywane modyfikacje związane z rolą farmaceuty w systemie skupiają się na precyzyjnym zdefiniowaniu pojęcia „wykonywania zawodu farmaceuty”, wskazaniu kto i w jakim zakresie może zawód farmaceuty wykonywać, określeniu dozwolonych form wykonywania zawodu farmaceuty oraz zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Krzysztof Łanda zwrócił też uwagę, że ograniczenie zjawiska polipragmazji u osób starszych było też powodem wproadzenia zmiany legislacyjne dotyczące tzw.: programu 75 plus.

- Nadanie uprawnienia wyłącznie lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarkom podstawowej opieki zdrowotnej do wystawiania recept seniorom na bezpłatne leki (...), wynikało przede wszystkim z troski o pacjenta poprzez ograniczenie ryzyka przyjmowania leków w niewłaściwym połączeniu, dawce czy większej ilości niż jest to wskazane itp - wyjaśnia przedstawiciel resortu zdrowia. - Podkreślenia wymaga fakt wzrostu stopnia ryzyka pojawienia się skutków ubocznych wraz z liczbą przyjmowanych leków.

Na koniec wiceminister Łanda zapewnił, że ograniczenia zjawiska polipragmazji dopatruje się również w powstającym systemie informatycznym, który pozwoli na agregację danych medycznych jednego pacjenta w jednym miejscu. Dostęp lekarzy do informacji odnośnie wszystkich zaleconych pacjentowi leków będzie w przyszłości umożliwiał pełną i całościową kontrolę lekarską nad farmakoterapią pacjenta. Można się spodziewać, że dysponując dostępem do przedmiotowego systemu informatycznego każdy lekarz wystawiając receptę będzie miał wiedzę o innych lekach zaleconych pacjentowi przez lekarzy innych specjalności.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj