REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 4 listopada 2019

Obawy techników są nieuzasadnione. To wprowadzanie opinii publicznej w błąd…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

W miniony czwartek 31 października w siedzibie Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie dotyczące projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. W spotkaniu, które odbyło się na wniosek Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego, wzięli udział przedstawiciele samorządu aptekarskiego (prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, wiceprezes NRA Michał Byliniak, radca prawny biura NIA Paweł Kucharczyk) oraz Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek (IGWPAiA).

Jak relacjonuje Naczelna Izba Aptekarska, głównym celem spotkania było omówienie, nieuzasadnionych w jej ocenie, obaw ze strony przedstawicieli IGWPAiA. Obaw dotyczących ich zdaniem niekorzystnych dla środowiska techników farmaceutycznych regulacji wynikających z projektu ustawy, polegających na rzekomym uzależnieniu technika farmaceutycznego od farmaceuty. Zdaniem przedstawicieli NIA projektowane regulacje w żaden sposób nie ingerują w dotychczasowe uprawnienia oraz zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego, co zostało wyraźnie wyartykułowane podczas spotkania (czytaj również: Technicy z własną propozycją zmian projektu ustawy o zawodzie farmaceuty).

– Serdecznie dziękuję panu ministrowi Miłkowskiemu za zorganizowanie tego spotkania. Jestem przekonana, że sporne kwestie dotyczące projektu tej regulacji zostały dogłębnie wyjaśnione. Projekt powinien być dalej procedowany. Liczymy na jego przyjęcie przez Radę Ministrów w najbliższym możliwym terminie – powiedziała po spotkaniu prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

REKLAMA

Zdaniem NIA kwestia funkcjonowania punktów aptecznych nigdy nie była przedmiotem omawianej regulacji. Podnoszenie argumentów mówiących o groźbie likwidacji tych placówek, nie znajduje potwierdzenia w faktach – jest więc zatem działaniem wprowadzającym opinię publiczną w błąd.

REKLAMA

Merytoryczne spotkanie i bojkot ZZTF

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski w swoim komunikacie na temat spotkania przekonuje, że miało ono bardzo merytoryczny charakter. Dyskusja była rzeczowa, a każda ze stron zaprezentowała swoje wątpliwości i argumenty (czytaj więcej: Ustawa o zawodzie farmaceuty po konsultacjach. Co zmieniono?)

– Wyjaśniono podniesione przez IGWPAiA wątpliwości, z których część wyjaśniono i uzgodniono, a w zakresie jednej z nich będą trwały analizy i dalsze rozmowy. Co do zasady zgodzono się, że ustawa w żaden sposób nie ingeruje i nie ogranicza praw techników farmaceutycznych co do wykonywania przez nich zawodu. Pozostała jedna wątpliwość będzie przedmiotem dalszych rozmów w powyższym gronie. Mam nadzieję na koncyliacyjne wypracowanie wspólnego stanowiska – pisze Maciej Miłkowski.

Jednocześnie w swoim komunikacie zdradza zaskakujące informacje dotyczące przebiegu spotkania. Okazuje się, że na spotkanie zostali zaproszeni również przedstawiciele Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych RP. Jednak opuścili oni spotkanie po tym, jak pozostali jego uczestnicy nie zgodzili się na nagrywanie i publiczną transmisję posiedzenia.

– Zdarzyła się rzecz do tej pory niebywała. Dotychczas wszystkie spotkania minerstwie zdrowia były nagrywane i archiwizowane, aby zapobiec ewentualnym podejrzeniom korupcyjnym. Dzisiejsze spotkanie nie tylko nie zostało utrwalone przez MZ, ale również mi zabroniono nagrywania. W związku z powyższym opuściłam spotkanie. Powyższą sytuacja w mojej ocenie niedopuszczalna – napisała Facebooku Aneta Klimczak, wiceprezes ZZTF.

Od zachowania Anety Klimczak odcięli się przedstawiciele IGWPAiA.

– W spotkaniu nie wzięła udziału Prezes ZZTF RP Aneta Klimczak. Pani Prezes chciała nagrywać rozmowę, ale gospodarz spotkania zgody nie wyraził. Wobec powyższego Pani Prezes powiedziała, że spotkanie skończone i mamy wychodzić. Nie podzieliśmy stanowiska Pani Prezes. Nie wyszliśmy. Reprezentujemy Państwa interesy i wysoce nieodpowiedzialne byłoby Was zawieść. Przejechaliśmy sporo kilometrów w najbardziej tłoczny komunikacyjnie dzień w roku nie po to by się od Waszych spraw odwrócić tylko by dla Was zawalczyć co też się stało. To Wy wybieracie nas i to przed Wami jesteśmy odpowiedzialni bo nam zaufaliście. Dlatego zostaliśmy – czytamy w komunikacie Izby na Facebooku.

Z ramienia Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek na spotkaniu obecni byli: wiceprezes Koryna Borońska i dwóch członków zarządu: Elżbieta Trzaskowska i Marzena Napieracz-Lubomska oraz prawnik Michał Chodorek.

Źródło: ŁW/NIA/TT

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych