REKLAMA

Objawowe leczenie nieżytu nosa – miejscowe leki sympatykomimetyczne

Nasivin

Nadmierna wydzielina i niedrożność nosa to bardzo częste problemy, z którymi zgłaszają się pacjenci do apteki. Katar pojawia się zwykle w wyniku infekcji wirusowej, ale może być również objawem alergii, zapalenia zatok, problemów hormonalnych, czy też stosowania niektórych leków [1].
W trakcie porady farmaceutycznej należy przede wszystkim ustalić źródło dolegliwości i wdrożyć odpowiednie postępowanie przyczynowe. Jednak ze względu na uciążliwy charakter symptomów, można zaproponować pacjentowi również leczenie objawowe.

Leczenie objawowe – doustne czy miejscowe?

W początkowych dniach infekcji mamy do czynienia z pojawieniem się nadmiernej, wodnistej wydzieliny oraz uczucia zablokowania nosa powodującego problemy z oddychaniem. Lekami objawowymi zalecanymi w przypadku opisywanych dolegliwości są preparaty sympatykomimetyczne [1,2].

W grupie tej wyróżniamy preparaty doustne (pseudoefedryna i fenylefryna) oraz miejscowe (ksylometazolina i oksymetazolina). Wszystkie te substancje działają poprzez wpływ na receptory adrenergiczne zlokalizowane w błonie naczyń krwionośnych śluzówki i powodują jej obkurczenie oraz zmniejszenie wysięku zapalnego.
Leki doustne działają ogólnoustrojowo, a w związku z tym ich zastosowanie wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych, tym bardziej, że substancje te w pewnej części przenikają do ośrodkowego układu nerwowego [3]. Pseudoefedryna na przykład może wpływać na rytm serca, podwyższać ciśnienie tętnicze krwi, działać pobudzająco oraz powodować zatrzymanie moczu (szczególnie u mężczyzn chorujących na prostatę) [4].

Alternatywnym rozwiązaniem jest podawanie miejscowych leków obkurczających. Jeśli są one stosowane zgodnie z zaleceniami – to znaczy z odpowiednią częstotliwością i przez określony czas, to ryzyko pojawienia się ogólnoustrojowych działań niepożądanych jest minimalne (zwykle dotyczy ono sytuacji, w której pacjent zastosuje duża dawkę i część substancji czynnej zostanie połknięta) [5]. Co więcej, leki miejscowe działają szybciej niż doustne, a także skutecznie i wystarczająco długo, aby zmniejszyć dyskomfort pacjenta.

Najważniejsze zalety leczenia miejscowego

Miejscowe podanie substancji z grupy sympatykomimetyków powoduje obkurczenie błony śluzowej, zmniejszenie wysięku zapalnego, a tym samym znaczną poprawę komfortu pacjenta [5,6]. Dzięki swojej aktywności farmakologicznej powodują lepsze natlenowanie oraz drenaż zatok, a tym samym redukują warunki odpowiednie do bytowania bakterii. Ich zastosowanie wpływa również na poprawę pracy aparatu rzęskowego [7].
Poza tym mogą one również minimalizować ryzyko powikłań choroby np. spływania wydzieliny w okolice dolnych dróg oddechowych, przeniesienia zakażenia na uszy, czy też rozwoju zapalenia gardła w wyniku przesuszenia śluzówki spowodowanego oddychaniem przez usta. Odblokowanie nosa ułatwia również spokojny sen, który jest niezwykle ważny w powrocie do zdrowia [7].

Miejscowe leki symaptykomimetyczne były poddane licznym badaniom klinicznym, w których wykazano ich skuteczne i bezpieczne działanie [8]. Dlatego też leki te są chętnie zalecane przez lekarzy pierwszego kontaktu. Co więcej, są one dostępne bez recepty, a więc mogą być stosowane w procesie samoleczenia [9].

Ksylometazolina czy oksymetazolina?

Spośród symatykomimetyków przeznaczonych do stosowania miejscowego najbardziej popularne są dwie substancje – ksylometazolina i oksymetazolina. Obie są pochodnymi imidazoliny i wykazują podobny mechanizm działania – pobudzają receptory adrenergiczne typu alfa 1 oraz alfa 2 – dzięki temu dochodzi do anemizacji śluzówki. Przyczynia się to do udrożnienia nosa, przewodów prowadzących do zatok przynosowych oraz sąsiadującej części gardła [5,6].
Różnica między nimi znajduje się na poziomie molekularnych mechanizmów receptorowych, z których wynikają inne stężenia terapeutyczne ksylometazoliny i oksymetazoliny, ale ta sama skuteczność – oksymetazolina jest selektywnym agonistą receptorów a1 i częściowo a2, a ksylometazolina tylko a2.
Różnią się one również swoją farmakokinetyką – oksymetazolina działa szybciej po, bo już po 25 sekundach od podania (preparaty z ksylometazoliną potrzebują kilku minut, aby można było zaobserwować pierwsze efekty), a jej efekt utrzymuje się bardzo długo, bo nawet do 12 godzin [5,6].
Co więcej, w przypadku preparatów zawierających w swoim składzie oksymetazolinę, udowodniono, że jej zastosowanie skraca czas trwania kataru o 2 dni, w porównaniu do roztworu soli. Jej skuteczność była w tym badaniu oceniana zarówno przez lekarzy jak i pacjentów [10]. Efekt taki może mieć związek z dodatkowym działaniem leku, który poza aktywnością symptykomimetyczną działa również przeciwzapalnie, a co najważniejsze przeciwwirusowo w stosunku do wirusów najczęściej wywołujących objawy nieżytu nosa i zatok przynosowych [11].
W badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą wykazano również, że po zastosowaniu leku zawierającego w swoim składzie oksymetazolinę (Nasivin®) pacjenci rzadziej skarżyli się na uczucie podrażnienia i suchości nosa niż w przypadku leku z ksylometazoliną. Związane jest to z faktem, iż Nasivin® nie zawiera w swoim składzie konserwantów (chlorku benzalkoniowego), które odpowiadają nie tylko za nieprzyjemne odczucia podczas stosowania, ale mogą również negatywnie wpływać na pracę aparatu rzęskowego [12,13].

Jaki preparat zarekomendować pacjentowi [14]

W procesie rekomendacji określonego preparatu zawierającego w swoim składzie symatykomimetyki działające miejscowo warto zwrócić uwagę na jego dodatkowe cechy, które mogą być ważne z punktu widzenia pacjenta i powodzenia terapii. Dotyczy to przede wszystkim możliwości wyboru odpowiedniej dawki w zależności od wieku, a także zawartości substancji konserwujących, które mogą wpływać na pojawienie się podrażnień. Dodatkowym atutem proponowanego leku powinna być łatwość jego użycia – dobrym rozwiązaniem jest postać spray’u, który jest prosty w stosowaniu i zapewnia podanie odpowiedniej dawki lub odpowiedniego systemu aplikacji kropli w przypadku preparatów dla dzieci.
Oksymetazolina w formie preparatu bez dodatku konserwantu o właściwościach drażniących śluzówkę nosa (chlorku benzalkoniowego) dostępna jest w trzech dawkach dostosowanych do wieku pacjenta. Dla niemowląt powyżej 3.miesiąca życia wybrać należy lek o stężeniu 1mg/ml (Nasivin® baby), dla starszych dzieci 0,25 mg/ml (Nasivin Kids), dla dorosłych natomiast 0,5 mg/ml (Nasivin® Classic).

Piśmiennictwo:
1. Steciwko A i in. Zakażenia górnych dróg oddechowych w praktyce lekarza rodzinnego. Terapia 2006; 9: 29-34
2. Hryniewicz W i wsp. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2016. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków; http://antybiotyki.edu.pl/pdf/Rekomendacje2016.pdf (data wejścia 11-01-2018)
3. Mrozińska M, Stopiński M, Mik E. Przeziębienie. Przewodnik Lekarza 2003; 9: 20-27
4. Pseudoefedryna. Medycyna Praktyczna; https://indeks.mp.pl/leki/subst.php?id=699&rfbl=1 (data wejścia 28-02-2018)
5. Charakterystyka Produktu Leczniczego Otrivin 08/2011
6. Charakterystyka Produktu Leczniczego Nasivin Classic 12/2016
7. Szamborski R. Katar – etiologia i skuteczne leczenie. Farmacja Praktyczna 2009; 10: 723-724
8. Eskiizmir G et al. A comparative analysis of the decongestive effect of oxymetazoline and xylometazoline in healthy subjects. Eur J Clin Pharmacol. 2011; 67(1): 19-23
9. Chadha S et al. Review of the existing recommendations for essential medicines for ear, nose and throat conditions in adults and children and suggested modifications. World Health Organisation 2012; http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/19/applications/ENT_28_AC_R.pdf?ua=1 (data wejścia 28-02-2018)
10. Reinecke S. & Tschaikin M. Investigation of the effect of oxymetazoline on the duration of rhinitis. Results of a placebo-controlled double-blind study in patients with acute rhinitis. MMW Fortschr Med 2005; 147(3): 113-118
11. Kölsch S. & Tscheikin M. Anti-Rhinovirus-specific Activity of the Alpha-sympathomimetic Oxymetazoline, Arzneimittel-Forschung (Drug Research) 2007; 57(7): 475–482
12. Dorn et al. Tolerability and efficacy of oxymetazolin and xylometazoline in the treament of acute rhinitis, HNO 2003; 51: 794-799
13. Deitmer et al. The effect of different preparations of nasal decongestants on ciliary beat frequency, Rhinology 1993; 31: 151-153
14. Strona producenta; www.nasivin.pl (data wejścia 28-02-2018)

REKLAMA
REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz