Obrót pozaapteczny w innych krajach | farmacja.pl

Obrót pozaapteczny w innych krajach

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-01-03 10:36:36 /

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia polski model pozaaptecznego obrotu lekami jest niebezpieczny i wymaga ograniczenia. W znacznej części państw członkowskich Unii Europejskiej tego typu regulacje są bardziej restrykcyjne.

Na tle rozwiązań zagranicznych, aktualne polskie regulacje prawne odnoszące się do sprzedaży pozaaptecznej jawią się jako ze wszech miar nieadekwatne do celu jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego polskich obywateli. Problem ten podnoszony jest od wielu lat przez krajowe towarzystwa medyczne i samorząd aptekarski, które alarmują, że Polski model w sposób niebezpieczny zmierza ku najgorzej ocenianym rozwiązaniom funkcjonującym w Zjednoczonym Królestwie.

W znacznej większości państw członkowskich Unii Europejskiej regulacje odnoszące się do tzw. "sprzedaży pozaaptecznej", są bardziej restrykcyjne niż w Polsce. przedmiotem różnic jest natomiast źródło ograniczeń, które najczęściej należy upatrywać w wykazach leków dopuszczonych do obrotu poza aptekami (częstszą tendencją jest ograniczanie asortymentu produktowego, względnie zaostrzaniu kryteriów wejścia), kwalifikacjach osób sprzedających produkty lecznicze we wspomnianych placówkach (zauważalne jest podnoszenie wymogów).

W Austrii sprzedaż produktów OTC, choć jest dopuszczona, to jednak obejmuje przede wszystkim leki pochodzenia roślinnego. Nie obejmuje natomiast powszechnych w obrocie pozaaptecznym w Polsce produktów zawierających ibuprofen, kwas acetylosalicylowy czy paracetamol.

W Niemczech wykaz leków dopuszczonych do obrotu w placówkach pozaaptecznych jest ściśle ograniczony, podobnie jak to ma miejsce w Austrii, a ponadto prawo do sprzedaży takich produktów posiada (poza farmaceutą i technikiem farmaceutycznym) wyłącznie osoba legitymująca się stosowanym egzaminem. W Polsce osoba prowadząca obrót lekami w sklepie ogólnodostępnym ma obowiązek zaczerpnąć ogólnej wiedzy o leku z treści ulotki, co jest często stanowczo niewystarczające.
Z kolei w Portugalii obrót lekami OTC poza aptekami jest dopuszczalny jednak musi być prowadzony wyłącznie przez farmaceutę, technika farmaceutycznego lub osobę działającą pod ich bezpośrednim nadzorem. Co więcej, w placówkach obrotu pozaaptecznego omawiane leki nie mogą być wystawiane w części samoobsługowej.

Idąc dalej, w Chorwacji w obrocie pozaaptecznym dopuszczone do obrotu mogą być wyłącznie tzw. produkty medyczne, które nie są kwalifikowane jako leki. Natomiast w Rumunii poza aptekami pozostawać mogą jedynie suplementy diety. Sprzedaż produktów leczniczych jest tam dopuszczona wyłącznie w aptekach i punktach aptecznych.

Zdecydowanie najbardziej restrykcyjne regulacje dotyczące pozaaptecznej sprzedaży leków obowiązują we Francji. Jest ona tam całkowicie zabroniona.

Polska należy do 5 krajów, w których konsumpcja (zarówno kupno jak i zastosowanie) produktów OTC jest najwyższa w całej Unii Europejskiej.

Źródło: MZ

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj