REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 10 czerwca 2020

Od 1 lipca pacjenci znów mogą mieć problemy z dostępem do leków

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Apel w tej sprawie skierowały do Ministra Zdrowia takie organizacje jak Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków bez Recepty” oraz Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”.

Dotyczy on w szczególności wchodzącego od 1 lipca w życie art. 77a ust. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Dotyczy on zakazu zlecania podwykonawcom zadań, jakich hurtownia farmaceutyczna podejmuje się podpisując umowę z podmiotem odpowiedzialnym (firmą farmaceutyczną) na przechowywanie i dostarczanie leków.

Art 77a ust. 4 wchodzi w życie 1 lipca 2020 r.
Art 77a ust. 4 wchodzi w życie 1 lipca 2020 r.

Skąd wziął się ten przepis?

Wspomniany art. 77a ust. 4 wprowadzono do Prawa farmaceutycznego pod koniec 2019 roku, w ramach zmian dotyczących tzw. Dyrektywy Fałszywkowej i Rozporządzenia Delegowanego. Była to nowelizacja, która dostosowywała polskie prawo do wymogów związanych z funkcjonowaniem w całej Europie systemu weryfikacji autentyczności leków. Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu, wprowadzenie ograniczenia w art. 77a ust. 4, ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązku weryfikacji autentyczności produktów leczniczych (czytaj również: Nowe kary dla aptekarzy nie będą tak groźne, jak zapowiadano).

REKLAMA

– Treść art. 20 lit. b rozporządzenia nr 161/2016 określa, że hurtownik nie weryfikuje autentyczności produktu leczniczego otrzymanego od hurtownika wyznaczonego w pisemnej umowie przez posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu do dystrybucji w jego imieniu produktów objętych pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu. W przypadku zatem, gdy istniałaby możliwość podzlecania czynności będących przedmiotem umowy, o której mowa w art. 77a ust. 1 projektowanej ustawy, mogłoby dochodzić do sytuacji, że weryfikacja autentyczności produktu leczniczego następowałaby dopiero na końcowym etapie obrotu, tj. w momencie jego dostarczenia do apteki – czytamy w uzasadnieniu zmian.

REKLAMA

Zdaniem ustawodawcy, taki model powodowałby obejście obowiązku weryfikacji autentyczności produktów leczniczych na etapie obrotu hurtowego. Wprowadzenie przepisów o możliwości zawierania umów pomiędzy podmiotem odpowiedzialnym a hurtownią farmaceutyczną miało też pozwolić na uregulowanie kwestii przechowywania w hurtowniach farmaceutycznych bezpłatnych próbek reklamowych produktów leczniczych należących do podmiotu odpowiedzialnego.

Obawa o dostęp do leków

Organizacje, które podpisały się wspomnianym apelem do Ministra Zdrowia wskazują, że wchodząca w życie w lipcu zmiana wprowadza znaczące, niestosowane wcześniej, reguły funkcjonowania obrotu produktem leczniczym. Zdaniem protestujących nowy przepis uniemożliwi transport i skuteczne dostarczanie leków na terytorium Polski. A to może spowodować może zachwianie dostępności do leków w całym kraju (czytaj również: INFARMA: Polacy chcą mieć lepszy dostęp do leków i nowoczesnych terapii).

Przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 lipca utrudnią dostęp do leków w aptekach. Wiele produktów leczniczych nie dotrze do aptek i odczują to pacjenci. Apelujemy o zmianę w prawie farmaceutycznym lub opóźnienie o rok wejścia w życie przepisów – mówi Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Przedstawiciele branży apelują więc, by Minister Zdrowia podjął działania zapobiegające sytuacji, w której pacjenci mieliby problemy z uzyskaniem dostępu do niezbędnych leków. Jednocześnie sygnatariusze apelu przesłali propozycję poprawki wraz z dokładnym uzasadnieniem i opisem problemu, która jest zgodna z prawem UE, a także zapewnia bezpieczny obrót produktem leczniczym.

Gdyby okazało się, że nie da się wprowadzić zmiany w ustawie przed 1 lipca br., organizacje pracodawców proponują opóźnienie o rok wejścia w życie przepisów (czytaj również: Jest źle! Nowe prawo ogranicza dostęp do leków. Sygnały z całej Polski…).

Źródło: ŁW/IK/sejm.gov.pl/konfederacjalewiatan.pl

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych