REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 2 lipca 2020

Od 1 lipca recepty nie muszą mieć identyfikatora oddziału NFZ

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Z dniem 1 lipca 2020 r. zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia z dnia 19 lipca 2019 r. w art. 96a ust 8 Prawa farmaceutycznego uchylony zostaje pkt 2, dotyczący obowiązku umieszczenia na recepcie, na której przepisano choć jeden refundowany produkt leczniczy, wyrób medyczny lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy (czytaj również: Co od 1 lipca zmienia się w aptekach? Oto podsumowanie…).


Uchylony przepis brzmiał następująco:

Ust. 8. Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 tej ustawy, obejmuje:

(…)

REKLAMA

2) identyfikator oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, a w przypadku:

REKLAMA

a) braku miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – identyfikator oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wskazany zgodnie z art. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych albo identyfikator miejsca pełnienia służby wojskowej,

b) osoby bezdomnej – identyfikator oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy dla miejsca zamieszkania osoby wystawiającej receptę albo siedziby świadczeniodawcy,

c) pacjentów nieposiadających dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i niebędących osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej – symbol „X”, który zastępuje dane, o których mowa w lit. a lub b;


W rezultacie od 1 lipca numer oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest elementem wymaganym na recepcie refundowanej (na nierefundowanej zresztą też). Dotyczy to recept wystawionych od 1 lipca 2020 r.

Zmiany zapowiadane już rok wcześniej…

Problemy z umieszczaniem identyfikatora oddziału wojewódzkiego NFZ na e-receptach sygnalizowali aptekarze już kilkanaście miesięcy temu. Ministerstwo Zdrowia przekazało wtedy swoje stanowisko w tej sprawie do Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiceminister Janusz Cieszyński wskazywał wtedy, że jeśli identyfikator NFZ jest niewidoczny w warstwie graficzne e-recepty, to apteka powinna lek wydać pacjentowi i tak z refundacją.

Ponadto już wtedy Janusz Cieszyński poinformował, że procedowany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia, który przewidywał, że informacja o oddziale wojewódzkim NFZ nie będzie zawarta na recepcie. Te zapisy weszły w życie z dniem 1 lipca (czytaj więcej: Recepty elektroniczne bez oznaczenia NFZ).

©MGR.FARM

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych