REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 3 września 2019

Od 6 września apteki będą zgłaszać braki leków tylko przez ZSMOPL

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że od 6 września przestaje przyjmować zgłoszenia o odmowach hurtowni na realizację zamówień na leki za pośrednictwem internetowego formularza. Od tego dnia obowiązkowe będzie ich zgłaszanie za pośrednictwem ZSMOPL. Za niedopełnienie tego obowiązku będzie groziło aptece do 50 000 zł.

– W związku z przeprowadzoną analizą raportów otrzymanym za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL), stwierdzono rozbieżności w informacjach dot. braku możliwości zapewnienia dostępu pacjentowi do produktu leczniczego, zgłaszanych za pośrednictwem formularza na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie oraz braków zgłaszanych za pośrednictwem ZSMOPL – informuje Małopolski WIF.

Urząd przypomina, że w myśl obowiązujących przepisów zgodnie z art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.) w przypadku, gdy podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej, nie może wykonać obowiązku zapewnienia dostępu do produktu leczniczego wydawanego na receptę, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, o których mowa w wykazie określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – jest obowiązany w ciągu 24 godzin poinformować o tym za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku tego dostępu.

REKLAMA

Jednocześnie zgodnie z art. 95a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.) w przypadku, gdy podmiot leczniczy prowadzący aptekę szpitalną, aptekę zakładową lub dział farmacji szpitalnej, nie może zapewnić dostępu do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych stosowanych w zakładzie leczniczym tego podmiotu leczniczego, kierownik apteki lub działu farmacji szpitalnej jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym, za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku tej dostępności.

REKLAMA

ZSMOPL obowiązującą platformą informowania o brakach

– Jednocześnie wskazuję, że forma przekazywania braków dostępności za pośrednictwem ZSMOPL jest formą obowiązującą. Od 6 września 2019 r. Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie przestaje przyjmować zgłoszenia za pośrednictwem  formularza na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie – czytamy w informacji Małopolskiego WIF.

Inspektor przypomina też, jakie informacje – zgodnie z art. 95 ust. 1b ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne – apteka, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej są obowiązane do przekazywania do ZSMOPL. A są to informacje o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych i przesunięciach magazynowych do innych aptek, punktów aptecznych lub działów farmacji szpitalnej. Zakres przekazywanych danych opisano w art. 72a ust. 2 ustawy PF (czytaj również: Apteki szpitalne muszą dokonać zmiany w swoim koncie ZSMOPL).

– Zwracam szczególną uwagę, że zgodnie z art. 72a ust. 3 ustawy z 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.) ww. informacje przekazuje się raz na dobę – podkreśla Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.

WIF przypomina też o karach jakie grożą za nieprzestrzeganie powyższych obowiązków. Mówi o nich art. 127 c ust. 2 i 3 pkt. 3,4,5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z jego brzmieniem kara pieniężna w takich sytuacjach wynosi do 50 000 zł. Podlega jej podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną, punkt apteczny, podmiot prowadzący działalność leczniczą, posiadający aptekę szpitalną lub dział farmacji szpitalnej, który nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 95 ust. 1b lub 1c ww. przepisu (czytaj również: Kryzys lekowy wydłuża kolejki do lekarzy. Brak leków wygeneruje dalsze problemy…).

Źródło: ŁW/Małopolski WIF

Komunikat-MWIF

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych