Od dzisiaj zmiany w aptecznych kolejkach | farmacja.pl

Od dzisiaj zmiany w aptecznych kolejkach

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-07-31 11:58:18 /

Dzisiaj wchodzi w życie nowe brzmienie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które daje przywilej dostępu poza kolejnością do świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych w aptekach, nowej grupie pacjentów.

Do tej pory do obsługi poza kolejności w aptekach miały prawo:

- kobiety w ciąży,

- do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

- posiadacze tytułów „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
- inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci.

Od 31 lipca prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, będą posiadali również działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.

Posiadanie wymienionych uprawnień potwierdza legitymacja "Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych" wydawanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Więcej informacji na ten temat na stronach Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Źródło: NIA

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj