REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 27 grudnia 2019

Od kiedy należy stosować nowy VAT na surowce recepturowe?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na pismo prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zmiany stawki podatku VAT dla surowców farmaceutycznych. Od 1 listopada producenci surowców do receptury aptecznej stosują 23 proc. stawkę VAT na swoje produkty.

Na początku listopada prezes NRA wystosowała pytanie do Jerzego Kwiecińskiego (Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju), w sprawie nowej stawki VAT na surowce recepturowe. Przypomnijmy, że od 1 listopada producenci składników do wykonywania leków recepturowych stosują stawkę VAT 23 proc. Do tej pory wynosiła ona 8 proc.

Zmiana te jest efektem wejścia w życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona nowy załącznik nr 3 do ustawy o VAT. Dotyczy on towarów, dla których stosuje się 7% stawkę VAT (która z kolei na podstawie art. 146aa ust. 1 ustawy o VAT obecnie wynosi 8%). W pozycji 14 „nowego” załącznika nr 3 wskazane są „Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską”, niezależnie od kodu CN (czytaj więcej: WAŻNE: Od 1 listopada zmiana VAT na surowce do receptury aptecznej).

REKLAMA

Od 1 listopada czy od 1 kwietnia?

Niektóre podmioty kwestionują zmianę VAT na surowce recepturowe od 1 listopada. Wskazują, iż powinna ona nastąpić dopiero od 1 kwietnia przyszłego roku. A wynika to z faktu, że wspomniany załącznik nr 3 ma obowiązywać właśnie od 1 kwietnia 2020 roku, a nie od 1 listopada. Wspomniana ustawa faktycznie weszła w życie już 1 listopada, ale tylko częściowo. Znajdujące się w niej przepisy przejściowe określają, że w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. obowiązuje dotychczasowy załącznik nr 3.

REKLAMA

– Na podstawie powyższego można wywnioskować, że dotychczasowe brzmienie stosownego zapisu dotyczącego produktów leczniczych z załącznika nr 3 obowiązuje do 31 marca 2020 r. i nie ulega zmianie od 1 listopada 2019 r. – pisała prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska w liście do Ministerstwa Finansów.

W związku z tym, że istnieją obecnie dwie różne koncepcje dotyczące wejścia w życie nowej stawki VAT na surowce farmaceutyczne do receptury aptecznej, Naczelna Izba Aptekarska zwraca się z prośbą do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o udzielenie informacji, od której daty dokonana jest zmiana wysokości stawki VAT na surowce farmaceutyczne (czytaj również: Jak obliczamy koszt sporządzonych w aptece leków recepturowych).

– Ze względu na wagę interpretacji, o którą wnioskujemy dla prawidłowej działalności przedsiębiorcy prowadzącego aptekę ogólnodostępną, uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej – pisała prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Ministerstwo Finansów odpowiada

W połowie grudnia Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na pytanie prezes NRA. Opublikowała je Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska. Resort finansów przyznaje w niej, że wspomniany załącznik nr 3 do ustawy o podatki od towarów i usług będzie stosowany dopiero od 1 kwietnia 2020 r. Jednocześnie do końca marca należy stosować przepisy obowiązujące do tej pory.

– Tym samym do dostawy towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, dokonanych w okresie od dnia 1 listopada 2019 do dnia 31 marca 2020 r. stosuje się stawki obowiązujące przed dniem 1 listopada 2019 r (z wyjątkami, o których mowa w art. 8 ustawy zmieniającej – których jednakże nie dotyczy zakres ww. pisma) – podaje Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów wskazuje jednocześnie, że od 1 listopada podatnicy mogą bowiem występować z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) dotyczącej stosowania właściwej stawki VAT. Dlatego pytanie dotyczące zakresu stosowania stawki obniżonej podatku VAT do dostawy surowców farmaceutycznych po dniu 31 marca 2020 r. powinno zostać zadane w ramach WIS.

– Szczegółowe informacje dotyczące zasad występowania o WIS oraz jej wydawania dostępne są pod linkiem https://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wiazaca-informacja-stawkowa-wis – podaje Ministerstwo Finansów.

Źródło: ŁW/P-KOIA

1235_ko22352019_mf_ws._stawek_podatku_vat_dla_dostawy_surowcow_farmaceutycznych

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych