Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 27 lipca 2017

Ofiara ‚apteki dla aptekarza’… bo tak wygodnie?

Wczoraj na redakcyjną skrzynkę mgr.farm otrzymaliśmy list od Związku Pracodawców […]

Wczoraj na redakcyjną skrzynkę mgr.farm otrzymaliśmy list od Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, w którym znalazł się tzw. gotowiec – artykuł opisujący zagadnienie i zawierający wypowiedzi „ekspertów”:, gotowy do umieszczenia w serwisie informacyjnym. Taki mail trafił do większości polskich redakcji, czego efektem jest dzisiejszy wysyp newsów na ten temat:

„Polak mądry po szkodzie”. Jedna z inicjatorek „apteki dla aptekarza” zwija swój biznes
Likwidacja apteki efektem wprowadzenia nowych przepisów
Pierwsza ofiara „apteki dla aptekarza”. Sama walczyła o zmianę przepisów
Jest pierwsza ofiara ustawy Apteka dla Aptekarza: Jest nią jeden z pomysłodawców nowego prawa
Lobbował „aptekę dla aptekarzy”. W ten sposób pogrzebał swój własny biznes. Zobacz jak doigrał się właściciel poznańskiej apteki
Prawo PiS już działa: zamykane są apteki a nowych praktycznie w Polsce nie da się otworzyć
Pierwsza ofiara nowego prawa. Jego pomysłodawca!
Pierwsza ofiara nowelizacji ustawy
Pierwsza „ofiara” kontrowersyjnej ustawy. Zamknięto aptekę, która działała ponad pół wieku

Tak działają współczesne media. Wystarczy skroić gotowca, opatrzyć go wypowiedziami ekspertów Lewiatana lub innych znanych organizacji i wysłać do największych redakcji. W ciągu kolejnych 24 godzin gotowiec pojawi się w całym internecie, różniąc się tytułem lub układem akapitów. Wydźwięk tytułu zależy od redakcji. Niektóre podkreślają, że chodzi o regulację wprowadzoną przez PiS, a inne większy nacisk kładą na „przewrotność losu”. I żeby było jasne – wykorzystywanie przez serwisy informacyjne gotowców, to praktyka powszechna i dotycząca wszystkich dziedzin gospodarki, polityki czy kultury. Większość doniesień mediów internetowych do gotowce, podsyłane przez lobbystów.

Przez ostatnie miesiące zdążyłem się już do tej rzeczywistości przyzwyczaić. Podczas procedowania ‘apteki dla aptekarza’ podobnych sytuacji było mnóstwo. Ich zadaniem było narzucanie odpowiedniej narracji i kształtowanie opinii publicznej. A co z prawdą? Dziennikarką rzetelnością? Ta przestaje chyba już mieć znaczenie, czego dowodem niech będzie fakt, że z 9 podanych wyżej publikacji, w żadnej nie pojawia się opinia czy cytat właścicielki apteki Galenica. Mało tego – w kilku z nich z Elżbiety Taterczyńskiej zrobiono… mężczyznę (np. tytuł „Lobbował „aptekę dla aptekarzy”. W ten sposób pogrzebał swój własny biznes. Zobacz jak doigrał się właściciel poznańskiej apteki”).

Wróćmy jednak do opinii właścicielki apteki, która już jakiś czas temu wypowiadała się na ten temat w mediach i podkreślała, że za likwidację apteki nie posądza ‘apteki dla aptekarza’ tylko urzędników, którzy nie przedłużyli jej umowy najmu lokalu.

– To jest barbarzyństwo, zostałam zniszczona przez bezduszność urzędnika – mówiła niedawno Elżbieta Taterczyńska w Głosie Wielkopolskim. Nie uważa się ona za ofiarę nowych przepisów, ale bezduszności urzędników. Umowę najmu 200-metrowego lokalu właścicielka apteki podpisywała co trzy lata z Urzędem Kontroli w Poznaniu, a od marca 2017 roku z dyrekcją Krajowej Administracji Skarbowej, która zadecydowała o tym, że nie przedłuży aptece najmu (czytaj więcej: Kogo właścicielka obwinia za likwidację apteki Galenica?).

Wiązanie sytuacji apteki Galenica z wprowadzeniem ‘apteki dla aptekarza’ jest sporym nadużyciem. Mimo to sytuacja ta jest wykorzystywana przez przeciwników nowych regulacji, do udowodnienia ich negatywnych skutków. Wystarczyło pominąć głos głównej bohaterki i przytoczyć kilka archiwalnych wypowiedzi przedstawicieli samorządu aptekarskiego, by wykreować iście dramatyczną wizję skutków ‘apteki dla aptekarza’.

A po co to wszystko? Oczywiście po to, by ponownie zwrócić uwagę opinii publicznej i polityków, na kwestię zmian na rynku aptecznym. By wprowadzić zmiany zabezpieczające interesy tych, w których ‘apteka dla aptekarza’ najbardziej uderzyła. Dużych sieci aptecznych z zagranicznym kapitałem. Klientów ZPA PharmaNET.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz