REKLAMA
Autor: Redakcja Aptekarz pl Opublikowano: 9 września 2019

Opieka farmaceutyczna na świecie – Kanada

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Opieka farmaceutyczna to jedno z najważniejszych zagadnień branżowych ostatniego czasu. Pojawia się coraz więcej pomysłów jak usprawnić system opieki zdrowotnej w Polsce, tak by wyjść naprzeciw pacjentom i ich oczekiwaniom.

(fot. shutterstock)

Dlatego dzisiaj przychodzimy do Państwa z artykułem opisującym organizację opieki farmaceutycznej w Kanadzie- kraju uznawanym za modelowy przykład realizowania tego typu usług.

REKLAMA

Proces kształcenia farmaceuty w Kanadzie

Aby zostać licencjonowanym farmaceutą w Kanadzie, należy: posiadać tytuł odpowiadający licencjatowi lub tytuł doktora nauk farmaceutycznych zdobyty na jednym z funkcjonujących w tym kraju uniwersytetów. Absolwenci uniwersytetu zlokalizowanego na terenie danej prowincji, uzyskują licencję uprawniającą do pracy tylko na tym terenie. Dodatkową możliwością zdobycia wymaganych uprawnień jest pomyślne zdanie egzaminu państwowego organizowanego przez Pharmacy Examining Board of Canada. Kolejnym wymogiem jest posiadanie doświadczenia, które można zdobyć poprzez uczestnictwo w programach praktyk, staży oraz biegła znajomość języka angielskiego bądź francuskiego [1].

REKLAMA

Jak wygląda opieka farmaceutyczna w Szwecji?

Ważnym aspektem, odróżniającym proces kształcenia zawodowego farmaceuty w Kanadzie od tego obowiązującego w naszym Kraju, jest brak możliwości wyboru specjalizacji. Młodzi farmaceuci rozwijają się głównie poprzez kursy i obowiązkowe szkolenia ciągłe [2].

Ogólne informacje

Uprawnienia farmaceutów i ich obowiązki różnią się pomiędzy prowincjami, np. w Albercie, po odbyciu specjalnego szkolenia mogą oni uzyskać uprawnienia pozwalające na przepisywanie leków. Ponadto, każda z kanadyjskich prowincji posiada nieco odmienny receptariusz, w związku z tym farmaceuci w niektórych regionach uprawnieni są do korygowania wypisanych przez lekarza recept, tak by dostosować je do obowiązującego w prowincji prawa.

Opieka farmaceutyczna w Kanadzie w ostatnich latach zalicza znaczący rozwój. Organy administracyjne poszczególnych prowincji finansują wiele dostępnych w aptekach usług, przez co coraz większa liczba farmaceutów znalazła zatrudnienie w ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej czy zespołach zintegrowanej opieki medycznej. Wśród programów prozdrowotnych realizowanych w ramach opieki farmaceutycznej wyróżnić można działania promujące kontrolę masy ciała czy przeglądy lekowe.

Rola Farmaceuty szpitalnego i opieka farmaceutyczna w szpitalu

Farmaceuta stanowi ważny element personelu szpitalnego, czynnie uczestniczy w codziennych obchodach na oddziałach. Ponadto, posiada uprawnienia do wykonywania przeglądu karty leków, rozliczania środków medycznych, monitorowania działań niepożądanych i stężenia terapeutyków we krwi. Przeprowadza wywiad z pacjentem, w niektórych sytuacjach ustala odpowiednie dawki leków m.in. antybiotyków i przekazuje dodatkową wiedzę nt. przyjmowanych przez pacjentów leków [2]. Warto dodać, że stałym elementem dnia farmaceuty szpitalnego w Kanadzie są również spotkania zespołu medycznego, podczas których omawia się przypadki pacjentów.

W tym dobrze zorganizowanym systemie znalazło się również miejsce dla techników farmaceutycznych, którzy odpowiedzialni są za zarządzanie magazynem, sprawdzanie recept i wydawanie preparatów terapeutycznych na oddziały.

Opieka farmaceutyczna w aptekach ogólnodostępnych           

Opieka farmaceutyczna dotyczy również farmaceutów pracujących w aptekach ogólnodostępnych. Tradycyjna rola przedstawicieli tego zawodu została rozszerzona poprzez wprowadzenie licznych programów profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie, edukację i pomoc dotkniętym chorobą pacjentom. Farmaceuci odpowiedzialni są za wykonywanie przeglądów lekowych, zarządzanie chorobami przewlekłymi. Jednym z realizowanych programów edukacyjnych jest pomoc w wyjściu z nałogu palenia tytoniu. Przeprowadzone badania, mierzące efektywność tej formy ‘wspomagania’ odwyku dowiodły, że pacjenci znacząco częściej rezygnowali z palenia papierosów po rozmowie z pracownikiem apteki.

Dodatkowo w ramach opieki farmaceutycznej realizowane są następujące akcje: pomoc pacjentom chorym na astmę i POChP, wsparcie osób dotkniętych schorzeniami neuropsychiatrycznymi, przeprowadzanie szczepień profilaktycznych czy realizowanie programów odnowy biologicznej [3-6]. Niektóre z usług realizowanych w kanadyjskich aptekach odbywają się przy współpracy Farmaceuty i pielęgniarek, zaliczamy do nich m.in. pomiar i monitoring ciśnienia krwi, kontrola poziomu cholesterolu czy glukozy, przepłukiwanie uszu. Pacjent w swojej aptece może również uzyskać informacje na temat ogólnego stanu zdrowia, sposobu odżywiania czy nawet… pielęgnacji stóp. Wiele placówek oferuje dodatkowo możliwość wypożyczenia sprzętu medycznego m.in. monitorów ciśnienia czy laktatorów [7].

Kanadyjski system opieki zdrowotnej oferuje szeroki zakres usług zdrowotnych, z których wiele realizowanych jest przez odpowiednio do tego przygotowanych farmaceutów. Takie rozszerzenie uprawnień, zdejmuje część obowiązków z lekarzy i pielęgniarek, co korzystnie wpływa na usprawnienie procesu leczenia. Ponadto, staje się czynnikiem zwiększającym prestiż i zaufanie, jakim pacjenci darzą farmaceutów.

Piśmiennictwo:

  1. ‘How to become a pharmacist in Canada – English’. [Online]. Available: https://www.pharmacists.ca/pharmacy-in-canada/becoming-a-pharmacist-in-canada/. [Accessed: 30-Jul-2019].
  2. Labrie, Yanick ‘Pharmacies in Canada: Accessible Private Health Care Services’, The other Health Care System: Four Areas Where the Private Sector Answer Patients’ Needs, IEDM
  3. ‘Kanada: płatna opieka farmaceutyczna nie do końca zdała egzamin?’, farm. .
  4. J. M. Jones, N. J. Mackinnon, and R. T. Tsuyuki, ‘Pharmaceutical care in community pharmacies: practice and research in Canada’, Ann. Pharmacother., vol. 39, no. 9, pp. 1527–1533, Sep. 2005.
  5. Canadian Pharmacist Association ‘A Review of Pharmacy Services in Canada and the Health and Economic Evidence’, February 2016
  6. S, Yordanova, V. Petkova, ‘Pharmaceutical Care In Some European Countries, Australia, Canada and USA’, World Journal Of Pharmacy And Pharmaceutical Scieces, Vol2(5), 2291-2308
  7. ‘Farmacja na świecie: Kanada’, www.farmacja.pl [Online], Available: https://farmacja.pl/farmacja-na-swiecie-kanada/ [Accessed: 30-Jul-2019]
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych