Opieka farmaceutyczna nad astmatykami przynosi oszczędności | farmacja.pl

Opieka farmaceutyczna nad astmatykami przynosi oszczędności

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-09-26 08:50:00 /

Bardzo ciekawych danych dostarczyły badania przeprowadzone we Włoszech. Sprawdzono, jak wprowadzenie przeglądu stosowanych leków, wpłynęło na skuteczność terapii astmy i ogólne koszty jej leczenia. W rezultacie usługa ta stała się we Włoszech refundowana...

Metodyka przeglądu prowadzonego przez farmaceutów została zapożyczona z Wielkiej Brytanii. Posiada on strukturę wywiadu do przeprowadzenia w aptece i składa się z 5 obszarów: objawy astmy, stosowane leki, postawa wobec stosowanych leków, przestrzeganie zaleceń i identyfikacja problemów lekowych.

W badaniu udział wzięło 283 farmaceutów i 1263 pacjentów. Farmaceuci zostali losowo przydzieleni do dwóch grup – otrzymujących natychmiastowe szkolenie z prowadzenia przeglądu lub otrzymujących szkolenie dopiero po zakończeniu analizy (3 miesiące później).Po zakończeniu 3-miesięcznego okresu badania, pacjenci którzy zostali przydzieleni do przeszklonych farmaceutów aż 76% częściej uzyskiwali kontrolę astmy (na podstawie skali Asthma Control Test) niż pacjenci w grupie kontrolnej.

Biorąc pod uwagę stawkę 30 000 $ na każdy rok życia skorygowany jego jakością (QALY – quality-adjusted life year) to prawdopodobieństwo, że nowa interwencja jest bardziej opłacalna od standardowej opieki wynosi 100%. Co więcej, opieka farmaceutyczna nad astmatykami spowodowała zmniejszenie średniej liczby substancji czynnych stosowanych przez pacjentów i poprawę przestrzegania przez nich zaleceń.

Od czasu przeprowadzonego badania, przegląd prowadzony przez farmaceutów zaczął być we Włoszech usługą refundowaną. Obecnie rozważa się wprowadzenie go również w innych chorobach układu oddechowego.

Źródło: The Pharmaceutical Journal

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj