Opieka farmaceutyczna w geriatrii | farmacja.pl

Opieka farmaceutyczna w geriatrii

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-11-10 10:11:30 /

Podczas konferencji podsumowującej projekt „Opieka farmaceutyczna w geriatrii”, która odbyła się 8 listopada w Poznaniu, dyskutowano o przyszłości opieki farmaceutycznej w Polsce. Dyskusję prowadziła dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron.

Dyskusję rozpoczęła mgr farm. Alina Górecka – prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, która zapewniła, że opieka farmaceutyczna powinna być jednym z filarów samodzielności zawodu farmaceuty. - Usługa farmaceutyczna powinna być szczególnym rodzajem świadczenia zdrowotnego – w tym przede wszystkim opieka farmaceutyczna. To umożliwiłoby refundację opieki farmaceutycznej – podkreślała mgr Górecka dodając, że stosowne zapisy powinny znaleźć się w tworzonej ustawie o zawodzie farmaceuty.

Prezes Wlkp ORA zwróciła też uwagę na istotny problem braku świadomości czym ta naprawdę jest opieka farmaceutyczna wśród pacjentów. - Gdyby nawet dzisiaj opieka farmaceutyczna była refundowana, to w świadomości społecznej nie ma zapotrzebowania na tego typu usługę. Jednym z zadań samorządu aptekarskiego jest zbudowanie tej świadomości korzyści płynących z opieki farmaceutycznej – zapewniała mgr farm. Alina Górecka.

Z kolei dr n. farm. Piotr Brukiewicz podkreślał, że ta konferencja – na której przedstawiono wyniki wieloletniego projektu „Opieki farmaceutycznej w geriatrii” – pokazuje, że farmaceuci są w stanie zaoferować pacjentowi realną korzyść w poprawie jego stanu zdrowia. - Już wielokrotnie udowodniono, że opieka farmaceutyczna nie jest kosztem, ale inwestycją. Opieka farmaceutyczna jest przyszłością naszego zawodu. Innej nie mamy – przekonywał prezes SIA.

Głos zabrała też prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, która zwracała uwagę, że konieczna jest poprawa komunikacji między farmaceutami i lekarzami. - Jest grupa farmaceutów, którzy nadal nie współpracują z lekarzami. Często lekarze też tej współpracy nie podejmują. Musimy wspólnie zobaczyć, że najważniejszym dobrem w systemie jest pacjent – przekonywała szefowa Katedry Medycyny Paliatywnej na UMP.
Warto wspomnieć, że Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – właśnie w wyniku starań prof. Wieczorowskiej-Tobis – prowadził w minionym roku akademickim fakultet, na którym studenci farmacji i medycyny współpracowali przy rozwiązywaniu przypadków klinicznych. Były to pierwsze tego typu łączone zajęcia w Polsce. Fakt ten podkreśliła dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron, mówiąc, że Poznań jest prekursorem w kontekście integrowania i poprawiania współpracy między studentami farmacji i medycyny, a tym samym przyszłych farmaceutów i lekarzy.

- Konieczne jest zachęcanie obu grup zawodowych – lekarzy i farmaceutów – do postrzegania współpracy jako wartości dodanej. Jednym z pomysłów na poprawę komunikacji jest chociażby współpraca z lokalnymi organizacjami zrzeszającymi lekarzy lub farmaceutów – podkreślała dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron.

Wszyscy z uczestników konferencji zgadzali się co do tego, że konieczne jest prowadzenie opieki farmaceutycznej właśnie w grupie pacjentów starszych. Najbardziej obrazowo przedstawiła ten problem jednak prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, wyjaśniając że lekarz może zrobić dwie rzeczy z pacjentem gariatrycznym, który przychodzi z problemem do jego gabinetu: - Może przymknąć oko na to, że pacjent bierze już dziesięć leków i dodać mu jedenasty, albo może się nad problemem pochylić, obłożyć się książkami i szukać rozwiązania – ale na to nie ma przecież czasu – podkreślała prof. Dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis dodając, że właśnie dlatego tak ważna jest pomoc farmaceuty i zrozumienie konieczności podejmowania współpracy.

Mówiąc o przyszłości opieki farmaceutycznej i współpracy zawodów medycznych, szefowa Katedry Medycyny Paliatywnej na UMP przekonywała, że usługa świadczona wspólnie przez lekarza i farmaceutę jest zdecydowanie wyższej jakości niż usługi indywidualne. - Ostatecznie kiedy na rynku pojawią się takie przypadki współpracy, to będą one wygrywały konkurencję i zmuszały do powstawania ich więcej – podsumowała prof. Wieczorowska-Tobis.

Źródło: mgr.farm

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj