REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 19 lutego 2020

Opracowanie Seni: Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne – zmiany:

W roku 2019:  

… i w roku 2020:

REKLAMA

REKLAMA
  • Zlecenia wystawione oraz potwierdzone do 31 grudnia 2019 roku na dwustronicowym druku mogą być realizowane do końca roku 2020 (w miesiącu, na który zostały wystawione) – warunkiem jest ważna karta zaopatrzenia comiesięcznego (karta roczna wydana przez Narodowy Fundusz Zdrowia).
  • Począwszy od 1 kwietnia 2020 r. zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne musi zostać wystawione w zgodzie z rozporządzeniem MZ z dnia 2 sierpnia 2019r.:
  • Zlecenie wystawia oraz realizuje się za pośrednictwem internetowej aplikacji eZWM (dostęp do aplikacji nadawany jest przez podwykonawcę)
  • Zmianie ulega wzór zlecenia na zaopatrzenie medyczne

Począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku zmianie ulega system wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Do 30 marca 2020 roku potrwa natomiast okres przejściowy, w którym honorowana będzie realizacja zlecenia wystawionego po 1 stycznia 2020 roku “na starym druku”.

Aplikacja eZWM i nowe obowiązujące zasady wystawiania, potwierdzania i realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Chory ma prawo dostać zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne od osoby, która posiada uprawnienia do jego wystawienia. Dzieje się to za pośrednictwem aplikacji eZWM: osoba uprawniona zleca wyrób medyczny i jednocześnie weryfikuje uprawnienia pacjenta, dzięki którym może ten wyrób otrzymać. Zlecenie, które zostało wygenerowane w systemie eZWM, zostaje wydrukowane – osoba uprawniona do jego wystawienia pieczętuje je oraz się pod nim podpisuje. Każde zlecenie posiada unikalny numer identyfikacyjny oraz kod kreskowy. Drukowane są: I i II część zlecenia (3 strony).

Jeżeli osoba zlecająca nie ma dostępu do serwisów internetowych oraz systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, procesy weryfikacji wystawionego zlecenia oraz potwierdzenia uprawnień pacjenta do świadczeń odbywają się w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uprawnienia chorego potwierdza się na II części zlecenia.

Aby zrealizować zlecenie, chory udaje się ze zleceniem (części I oraz II) do apteki bądź sklepu medycznego, które posiadają umowę z NFZ na zaopatrzenie w wyroby medyczne. W miejscu realizacji zlecenie ulega pobraniu w aplikacji eZWM. Gdy zlecenie zostanie pobrane, ma miejsce jego realizacja także w systemie eZWM – na tym etapie, apteka i sklep medyczny mają prawo, na podstawie przedstawionych przez chorego dokumentów, zmienić uprawnienia chorego do realizacji tego zamówienia, a także zmienić limit finansowania.

Zrealizowane zlecenie drukuje się w miejscu realizacji – osoba realizująca zlecenie oraz chory składają pod zrealizowanym zleceniem swoje podpisy.

Drukuje się III oraz IV część zlecenia.

Chory zostawia w miejscu realizacji zlecenia wszystkie części tego zlecenia. Apteka, by rozliczyć zlecenia, wysyła do świadczeniodawcy wszystkie części zlecenia (I, II, III i IV).

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne – okres przejściowy

1) Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy, które do 31.12.2019 r. zostały na dotychczasowych zasadach:

a) wystawione

b) wystawione oraz potwierdzone, 

są odpowiednio potwierdzane i realizowane/realizowane na podstawie dotychczas obowiązujących zasadach – nie dłużej jednak niż do 31.12.2020 r.

– Zlecenia jednorazowe (takie jak np. na aparat słuchowy, wózek inwalidzki) muszą zostać potwierdzone. W takiej sytuacji pacjent zwraca się do OW NFZ w celu potwierdzenia (analogicznie jak dzieje się to obecnie).

– Zlecenia cykliczne (na te wyroby medyczne, które przysługują co miesiąc, jak np. pieluchomajtki) wystawiane w ramach ważnej karty, nie wymagają potwierdzenia w OW NFZ. Posiadając takie zlecenie, pacjent udaje się bezpośrednio do świadczeniodawcy, który realizuje zlecenie.

– Zlecenie cykliczne wystawione do 31.12. 2019 po raz pierwszy musi zostać potwierdzone w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Chory otrzymuje w ramach tego potwierdzenia kartę ważną maksymalnie do końca 2020 roku. Każde następne zlecenie w ramach karty nie musi być potwierdzane w OW NFZ. Po wystawieniu, chory zwraca się bezpośrednio do świadczeniodawcy, który realizuje zlecenie na wyroby medyczne;

– Zlecenie wystawione do 31.12.2019 na starym wzorze jest odpowiednio potwierdzane oraz realizowane/realizowane na dotychczas obowiązujących zasadach – nie dłużej jednak niż do 31.12.2020 r.

2) Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wystawione po 1.01.2020 r.

a) na nowym wzorze zlecenia, zgodnym z rozporządzeniem MZ z 2.08.2019 r. dotyczącym zlecenia na zaopatrzenie medyczne, a także zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555):

– zlecenie jednorazowe lub cykliczne wystawione oraz potwierdzone w eZWM realizowane jest u wybranego przez chorego świadczeniodawcy (bez wizyty w OW NFZ);

– zlecenie jednorazowe lub cykliczne wystawione oraz niepotwierdzone w eZWM wymaga wizyty w oddziale NFZ w celu potwierdzenia. Potwierdzone zlecenie ulega realizacji u wybranego przez chorego świadczeniodawcy.

b) na starym wzorze zlecenia, zgodnym z rozporządzeniem MZ z 6.12.2013 dotyczącym wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, a także wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz 1678):

-zlecenie jednorazowe potwierdza się w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie zlecenie ulega rejestracji w eZWM. Do zlecenia dołącza się cz. II zlecenia (zgodnie z obowiązującym nowym wzorem), a także nadaje mu się numer zlecenia. Realizacja zlecenia odbywa się za pośrednictwem eZWM;

-zlecenie cykliczne wystawione w ramach karty realizuje się u wybranego przez chorego świadczeniodawcy (bez wizyty w OW NFZ);

-zlecenie cykliczne wystawione bez karty musi być potwierdzone w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie zlecenie ulega rejestracji w eZWM. Do zlecenia dołącza się cz. II zlecenia (zgodnie z obowiązującym nowym wzorem), a także nadaje mu się numer zlecenia. Realizacja zlecenia ma miejsce w eZWM;

-zlecenie wystawione do 31.12.2019 r. na starym wzorze jest odpowiednio potwierdzane oraz realizowane/realizowane na dotychczas obowiązujących zasadach – nie dłużej jednak niż do 31.12.2010 r.

O sposobie wystawiania oraz realizacji zleceń po 1.01.2010 r. decyduje pacjent. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 11.12.2019 r., Fundusz Zdrowia będzie honorował zlecenia wystawione po 1.01.2020 r. zarówno na starych, jak i nowych wzorach.

Opisane powyżej zasady obowiązują do końca marca 2020 roku. Począwszy od 1.04.2010, wystawianie, realizacja oraz rozliczanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, odbywać się będzie z wykorzystaniem nowych wzorów zleceń – w zgodzie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2.08.2019 r.

– Zlecenie wystawione oraz poprawnie zweryfikowane w eZWM przez osobę uprawnioną do jego wystawienia, może zostać wystawione maksymalnie na 12 miesięcy występujących kolejno po sobie.

– W pozostałych przypadkach, osoba, która wystawia zlecenie, może je wystawić na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

– Zlecenie wystawione na okres dłuższy niż 1 miesiąc, może być realizowane przez chorego w odstępach nie krótszych niż miesiąc: w tym samym miejscu realizacji, a także w ramach tej samej umowy świadczeniodawcy.

– Zlecenie można jednorazowo zrealizować na okres nie dłuższy od 6 kolejnych miesięcy.

Refundacja – podstawowe zasady

Limit finansowy:

  • 77 zł (100% refundacji do limitu) miesięcznie P.100
  • 90 zł (70% refundacji do limitu) miesięcznie P.101
  • 90 zł (100% refundacji do limitu) miesięcznie P.101 (uwaga-uprawnienia dodatkowe)

Limit ilościowy:

  • 90 sztuk na miesiąc
  • Uprawnienia 47DN/47ZN/47 ZND o wysokości limitu decyduje osoba, która wystawia zlecenie.

Pacjent ma zawsze prawo, by zrealizować zlecenie na mniejszą ilość środka pomocniczego niż ta, która została wskazana na zleceniu. Chory ma możliwość zrealizowania zlecenia na różne środki pomocnicze (można mieszać, np. pieluchomajtki plus podkłady, różne chłonności i rozmiary itd.)

Nadawanie uprawnień użytkownikom portalu eZWM

– użytkownicy PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY, województwa: dolnośląskie lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

Po tym, jak zalogujemy się na Portalu Świadczeniodawcy, w oknie ADMINISTRACJA I OPCJE wybieramy pole ADMINISTRACJA PRAWAMI DOSTĘPU. Następny krok to przejście do opcji DODAWANIE UŻYTKOWNIKA – tutaj konieczne jest uzupełnienie wymaganych danych, nadanie hasła dostępowego, oznaczenie odpowiedniego uprawnienia, wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu, a także zatwierdzenie wprowadzonych danych poprzez kliknięcie opcji DODAJ.

Użytkownik, który ma zostać Administratorem systemu, powinien mieć oznaczone uprawnienie ADMINISTRATOR. Pozostali pracownicy, którzy są uprawnieni jedynie do korzystania z systemu eZWM, nie powinni mieć zaznaczonej wyżej wymienionej opcji.

Następnie, przechodzimy do pola LISTA UŻYTKOWNIKÓW, znajdujemy utworzone konto i klikamy na jego IDENTYFIKATOR. Na liście Edycja uprawnień użytkownika dla systemów: DiLO, KOLCE, Zarządzanie modułem PKUŚ, e-potwierdzeń, rejestrami Instytutu Kardiologii odnajdujemy UPRAWNIENIE DOSTĘPOWE DO SYSTEMU eZWM, które zaznaczamy, i zapisujemy uprawnienia użytkownika.

– użytkownicy SZOI, województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, mazowieckie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Po tym, jak zalogujemy się na SZOI, wybieramy zakładkę ADMINISTRATOR i przechodzimy następnie do opcji OPERATOR – tu wybieramy DODAWANIE OPERATORA. Uzupełniamy wymagane dane oraz klikamy ZATWIERDŹ.

W oknie OPERATOR wyświetlą się wtedy konta założonych operatorów – uprawnienia należy nadać, poprzez kliknięcie w UPRAWNIENIA i wybranie REALIZACJA ZAOPATRZENIA.

NA SZOI w zakładce ADMINISTRATOR należy wybrać ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI CENTRALNYMI ZZ oraz kliknąć DODAWANIE UPRAWNIEŃ ADMINISTRATORA. Z listy rozwijanej OPERATOR WŁASNY wybieramy założonego przez nas użytkownika i ZATWIERDZAMY.

AM/Seni

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych