REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 31 grudnia 2020

Opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie recept

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Od 1 stycznia 2021 r. zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie recept. Jednak jeszcze przez kolejne 6 miesięcy recepty będzie można realizować na dotychczasowych zasadach. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. pracownicy aptek będą mogli zatem korzystać z zasad realizacji zawartych w dwóch rozporządzeniach: starym i nowym (czytaj również: Nowe rozporządzenie w sprawie recept. Co zmieni się od 1 stycznia?).

Jest to o tyle istotne, że w nowym rozporządzeniu znalazły się zapisy rozwiązujące kilka dotychczasowych problemów, jak chociażby:

  • doprecyzowanie definicji dawkowania jako informacji o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania w określonym czasie
  • możliwość realizacji recepty na lek recepturowy, gdy dla dwóch ryczałtów nie podano sposobu dawkowania
  • możliwość realizacji recepty na lek recepturowy stosowanego na skórę (maści, kremy itp) gdy podano tylko częstotliwość stosowania bez dawki  (np. 3 x dziennie smarować)
  • dopuszczalna realizacja recepty papierowej, jeśli odbiega ona od wzoru, ale spełniony jest wymóg jej czytelności
  • możliwość realizacji recepty ze zniżką wynikającą z uprawnienia dodatkowego, nawet jeśli przy leku określono odpłatność X lub 100% – (np. leki OTC i ZK).

Brak ilości leku gotowego

Istotna zmiana zaszła również w zapisach dotyczących możliwości realizacji recepty, w sytuacji gdy osoba ją wystawiająca nie podała liczby opakowań leku. W takich sytuacjach dopuszczono możliwość wydania jednego najmniejszego opakowania określonego w wykazie leków refundowanych. W przypadku leków nierefundowanych może to być jedno najmniejsze opakowanie dopuszczone lub dostępne w obrocie. 

REKLAMA

Brak dawkowania

Kompletnie odwrotnie jest w sytuacji braku dawkowania leku. Tutaj w przypadku leku refundowanego, osoba realizująca receptę może wydać ilość leku nie większą od zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie. Natomiast w przypadku leków nierefundowanych jest to ilość nie większa niż zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach dopuszczonych do obrotu na terenie RP.

REKLAMA

Uprawnienia dodatkowe WP i WE

Jednocześnie nowe rozporządzenie w sprawie recept doprecyzowuje uprawnienia osoby realizującej receptę z uprawnieniem dodatkowym WP lub WE. Podobnie jak w przypadku uprawnień S i C – osoba realizująca receptę nie ma możliwości ich uzupełnienia lub zweryfikowania (czytaj również: Będzie można zrealizować receptę mniejszą od minimalnych wymiarów?).

Nowy wzór recepty

Rozporządzenie wprowadza nowy wzór recepty papierowej – pozbawiony rubryki „Oddział NFZ”. Przypomnijmy, że już teraz w obiegu znajdują się dwie wersje recept papierowych. Nowe rozporządzenie wprowadza trzecią, ale nie na długo. Zgodnie z brzmieniem projektu, stosowanie dotychczasowych druków będzie możliwe tylko do 30 czerwca 2021 r. Innymi słowy od 1 lipca 2021 r. obowiązywać będzie już tylko jeden wzór recept papierowy – wprowadzony nowym rozporządzeniem.


Nowy wzór recepty papierowej


Wymiary recepty

Obowiązujące obecnie rozporządzenie określa, że wymiary recepty papierowej nie mogą być mniejsze niż 200 mm długości i 90 mm szerokości. Jednocześnie osoba realizująca taką receptę może ją zrealizować, jeśli wymiary recepty nie spełniają tych wytycznych. Ministerstwo Zdrowia uznało, że bezcelowe jest istnienie w jednym rozporządzeniu dwóch sprzecznych przepisów. Jednego określającego wymiary recept i drugiego mówiącego o braku obowiązku stosowania się do tych wymiarów. Dlatego też z rozporządzenia usunięto zapis umożliwiający realizację recepty, jeśli nie spełnia ona wymogów dotyczących wymiarów (czytaj również: Będzie można zrealizować receptę mniejszą od minimalnych wymiarów?).

Ostatecznie jednak w rozporządzeniu znalazł się zapis mówiący, że „osoba realizująca receptę ma prawo zrealizować receptę, której wymiary w stopniu nieznacznym różnią się od wymiarów określonych w § 3 ust. 3, pod warunkiem, że spełniony jest warunek czytelności recepty”.

Poza tym receptę w postaci papierowej, nieodpowiadającą wzorowi recepty określonemu w załączniku do rozporządzenia, będzie można realizować w przypadku, gdy:

  1. rozmieszczenie przestrzenne poszczególnych pól recepty nie odpowiada ich umiejscowieniu wynikającemu ze wzoru recepty,
  2. wzajemne proporcje między wielkościami poszczególnych pól recepty odbiegają od proporcji wynikających ze wzoru recepty,
  3. poszczególne informacje zamieszczane przez osobę wystawiającą receptę w określonych polach recepty nie mieszczą się w całości w tych polach (wykraczają poza ich obręb)

Warunkiem jest jednak spełnienie wymogu czytelności wystawionej recepty.


POBIERZ NOWE ROZPORZĄDZENIE

D2020000242401


©MGR.FARM

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych