OPZZ chce przywrócenia kształcenia techników | farmacja.pl

OPZZ chce przywrócenia kształcenia techników

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-12-22 09:55:34 /

W ramach Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia RDS, w ostatnich dniach odbyło się kolejne posiedzenie Podzespołu ds. polityki lekowej, którego przedmiotem było omówienie spraw związanych z przyszłością kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podczas spotkania reprezentowała przewodnicząca NSMZZ OPZZ Polfa Tarchomin Grażyna Biedrzycka.

Obradom Podzespołu przewodniczyła dyr. Dep. Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Chmielewska, która przedstawiła zmiany związane z propozycją resortu zdrowia związaną z wygaszaniem kształcenia w tym zawodzie. Analizowano potrzeby rynku pracy tego zawodu w systemie ochrony zdrowia. Strona społeczna jednoznacznie opowiedziała się za koniecznością utrzymania kształcenia w zawodzie technik farmacji, podkreślając, że podjęta przez Ministerstwo Zdrowia decyzja wygaszania naboru w roku 2018/2019 jest ,,nadregulacją" prawną, nieuzasadnioną względami społecznymi sprzecznymi z zasadami wolnorynkowej konkurencji.
W konkluzji Podzespół ds. polityki lekowej przyjął jednomyślnie rekomendację kierowaną do Ministra Zdrowia o podjęcie działań w celu uchylenia przepisu stanowiącego o zamknięciu kształcenia w tym zawodzie.

Ustalono także, że kolejne obrady będą poświęcone kontynuowaniu tego zagadnienia wraz z dyskusją nad przygotowywanym dokumentem ,,Polityka lekowa państwa" oraz projektem ustawy o zawodzie farmaceuty.

Źródło: OPZZ

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj