REKLAMA
Autor: Marcin Snoch Opublikowano: 29 czerwca 2018

Ostrzeżenia dla pacjenta stosującego leki przeciwkrzepliwe – co trzeba wiedzieć?

Artykuł pochodzi z serwisu

Antagoniści witaminy K (warfaryna, acenokumarol) są odpowiedzialni za duży odsetek hospitalizacji związanych z działaniami ubocznymi. Nie powinno to nikogo zaskakiwać, jeśli zagłębi się w mechanizm działania leków i schemat leczenia. Nie trzeba wiele, żeby pacjent nieświadomie naraził swoje życie i zdrowie. Co ciekawe, większość tych hospitalizacji wynika z błędów, których dałoby się uniknąć. Jakie są ostrzeżenia dla pacjenta stosującego leki przeciwkrzepliwe?

ostrzeżenia dla pacjenta stosującego leki przeciwkrzepliwe
Przed czym ostrzec pacjenta stosującego warfarynę lub acenokumarol? fot. Shutterstock

Na co zwrócić uwagę

 • Dziwne krwawienia
 • Krwawienia z dziąseł np. w czasie szczotkowania zębów
 • Smoliste stolce, krew w stolcu
 • Krew w moczu
 • Wymioty krwią lub “fusiaste” wymioty
 • Nienaturalnie obfite miesiączki u kobiet

Jeśli pacjent zauważy, jakieś  tych objawów powinien jak najszybciej zgłosić się do lekarza lub nawet na pogotowie.

REKLAMA

Leki

Pacjent nie powinien bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą przyjmować żadnych leków. W szczególności powinien uważać na:

REKLAMA
 • Leki przeciwkrzepliwe.
 • Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne – zwiększają ryzyko krwawień
 • Przeciwbólowo może bezpiecznie stosować paracetamol do 3 dni
 • Aspiryna – stosowana jako lek przeciwbólowy lub przeciwpłytkowy
 • Antybiotyki (erytromycyna, azytromycyna, amoksycylina z kwasem klawulanowym)
 • Chemioterapeutyki (ciprofloksacyna)
 • Leki przeciwgrzybicze (itrakonazol, flukonazol)
 • Fenobarbital
 • Inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) (sertralina, citalopram)
 • Wyciągi z miłorzębu japońskiego
 • Wyciągi z czosnku
 • Wyciągi z dziurawca

Lista leków nie jest kompletna – warto za każdym razem sprawdzić interakcje.

Może zainteresuje Cię przegląd lekowy dotyczący warfaryny? Przegląd lekowy 13

Dieta

Pacjent powinien stosować zbilansowaną dietę. Nie powinien jej nagle zmieniać, gdyż może to wpłynąć na INR.

Szczególnie należy uważać na:

 • Duże ilości warzyw zielonych jak kapusta, brukselka, zielona sałata, kalarepa, szparagi, szpinak, awokado oraz jego przetwory, soczewica, kalafior, brokuły, soja. (pogarszają skuteczność leku)
 • Duże ilości awokado (pogarszają skuteczność leku)
 • Mango (nasilają działanie leku)
 • Olej rybny – kwasy omega – 3 (nasilają działanie leku)
 • Sok grejpfrutowy (nasilają działanie leku)
 • Alkohol (nasila działanie leku)

 

Farmaceuci powinni pełnić szczególną rolę w opiece nad pacjentami leczącymi się antagonistami witaminy K. Bardzo często jesteśmy pierwszymi specjalistami, którzy mogą się zorientować, że pacjent stosuje niewłaściwe leki. Niejednokrotnie jako jedyni mamy szansę wykryć niebezpieczne interakcje. Skutek takich interakcji w przypadku warfaryny lub acenokumarolu może być bardzo poważny, z hospitalizacją i śmiercią pacjenta włącznie. Dlatego proszę Was o zachowanie dużej uwagi jw momencie realizowania recept dla takich pacjentów.

Źródła

 1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Warfin
 2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Acenokumarol
 3. Klinicznie istotne interakcje z antagonistami witaminy K https://www.mp.pl/interna/table/B16.2.34-3.
 4. Drugs.com – Warfarin – https://www.drugs.com/warfarin.html
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ