Oświadczenie Zarządu Neuca SA w sprawie "taśm" | farmacja.pl

Oświadczenie Zarządu Neuca SA w sprawie "taśm"

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-07-31 14:20:12 /

Zarząd Neuca S.A. przekonuje, że w materiałach opublikowanych przez Gazetę Finansową nie pojawiają się żadne konkretne zarzuty czy nawet podejrzenia wobec Neuca, a jedynie sugerują one, że firmy, których nazwy padają podczas spotkania, zaangażowane są w jakiś nielegalny proceder. Neuca jest tym faktem głęboko oburzona.

Publikacje i nagrania w kanale You Tube ujawniają rozmowę, jaka miała odbyć się w siedzibie Głównego Inspektora Farmaceutycznego, dotyczącą rzekomych niedozwolonych praktyk podejmowanych przez niektóre hurtownie farmaceutyczne. Pięć osób, w tym p.o. szefa GIF Zbigniew Niewójt i oficer Służby Kontrwywiadu Wojskowego, miało rozmawiać o tym, jak "naprawić" rynek farmaceutyczny w Polsce i jak zaatakować spółkę NEUCA.
- W materiale nie pojawiają się żadne konkretne zarzuty czy nawet podejrzenia, sugeruje on natomiast, że firmy, których nazwy padają podczas spotkania, zaangażowane są w jakiś nielegalny proceder. Do wzmocnienia przekazu wykorzystuje się autorytet państwowej instytucji kontrolnej. Sytuacja ta nie daje żadnych szans na obronę w oparciu o racjonalne argumenty - czytamy w oświadczeniu zarządu Neuca S.A. - Grupa NEUCA od lat aktywnie wspiera Państwo w realizacji polityki zdrowotnej. Nie posiadamy aptek i nie łączymy obrotu hurtowego z detalicznym. Nie naruszamy zapisów antykoncentracyjnych. Działamy zgodnie z prawem.

- Jesteśmy głęboko oburzeni skandalicznymi insynuacjami pod naszym adresem. Nie pozostawiamy ich bez odpowiedzi. Ze względu na obowiązki wobec naszych akcjonariuszy musimy się im zdecydowanie i publicznie przeciwstawić. Wysyłamy listy kierowane do Kancelarii Premiera, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Koordynatora Służb Specjalnych, Ministerstwa Sprawiedliwości, i oczekujemy wyjaśnień.

Źródło: Neuca.pl

Udostępnij

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj