REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 4 lutego 2020

Oznaczenie terminu ważności e-recepty – komunikat MZ

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Pod koniec stycznia Ministerstwo Zdrowia wydało kolejny komunikat, tym razem mówiący, jak może wyglądać oznaczenie 365-dniowego terminu ważności e-recepty.

Informujemy, że wskazanie przez osobę uprawnioną 365-dniowej ważności e-recepty, przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na niej innych elementów, umożliwia realizację e-recepty w ww. czasie, nawet jeżeli ww. oznaczenie widnieje jedynie w jednej z warstw e-recepty, np. tylko w jej warstwie technicznej.

Komentarz

Nie sposób odnieść wrażenia, że jest on sprzeczny z poprzednim, mówiącym o tym, że w przypadku niezgodności treści pomiędzy częścią wizualną i techniczną, należy bazować na części wizualnej. Jednocześnie należy mieć świadomość, że powyższy komunikat dotyczy tylko i wyłączenie, kiedy dokonane zostało oznaczenie terminu ważności e-recepty, czyli wskazano tzw. datę realizacji do. Nie ma on zastosowania do daty realizacji „od dnia”, która powinna, o ile jest różna od daty wystawienia, znaleźć się w części wizualnej.

REKLAMA

Ponadto komunikat oraz samo oznaczenie terminu ważności e-recepty nie ma zastosowania w przypadku wypisania recept na:

REKLAMA
  • antybiotyki – recepta jest ważna 7 dni od daty wystawienia lub od daty realizacji „od dnia”;
  • leki psychotropowe, narkotyki lub prekursory – recepta jest ważna 30 dni od daty wystawienia;
  • leki immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta – recepta jest ważna 120 dni od daty wystawienia.

[Źródło: MZ/KO]

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych