REKLAMA
Autor: Redakcja Aptekarz pl Opublikowano: 3 grudnia 2018

Pacjent z kaszlem w aptece – co robić?

Artykuł pochodzi z serwisu

Kaszel to najczęstszy objaw chorób układu oddechowego, natomiast odruch kaszlowy jest podstawowym fizjologicznym mechanizmem oczyszczającym drogi oddechowe. Wielu pacjentów przychodzi do apteki, prosząc o „coś na kaszel”. O co powinniśmy zapytać? Co wypada wiedzieć na jego temat?

(fot. shutterstock)

REKLAMA

Czym jest kaszel?

Tak jak zostało napisane we wstępie, jest to odruch pozwalający oczyścić drogi oddechowe. Nadmiar wydzieliny i ciała obce są usuwane poprzez kaszel i transport śluzowo-rzęskowy. Odruch ten może niestety znacząco osłabić pacjenta i utrudnić jego funkcjonowanie w społeczeństwie. Kaszlowi często towarzyszy odkrztuszanie wydzieliny, ale może też przebiegać bez odkrztuszania – jest to tzw. Kaszel produktywny i bezproduktywny. Drugim sposobem na podział kaszlu jest rozróżnienie go na ostry i przewlekły.

REKLAMA

Powszechny problem w społeczeństwie

Ostry kaszel jest zazwyczaj wywołany wirusową infekcją górnych dróg oddechowych. Szacuje się, że 20% konsultacji medycznych jest związana z tą dolegliwością. Statystyki te są jeszcze wyższe w stosunku do konsultacji farmaceutycznej. W Wielkiej Brytanii około 24 miliony wizyt rocznie dotyczy kaszlu.

Klasyfikacja kaszlu

Jak wiemy, możemy go podzielić na ten ostry i przewlekły.

Przyczyny kaszlu ostrego:

 • Wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych
 • Astma
 • Infekcje dróg oddechowych
 • Zapalenie płuc
 • Odma
 • Wrodzone wady układu oddechowego
 • Ciała obce w drogach oddechowych

Przyczyny kaszlu przewlekłego:

 • Astma
 • Choroby płuc
 • Przewlekające się bakteryjne zapalenie oskrzeli
 • Rozstrzenie oskrzeli
 • Mukowiscydoza
 • Wady wrodzone
 • Zespół nieruchomych rzęsek
 • Ciała obce w drogach oddechowych
 • Refluks
 • Dym tytoniowy i inne zanieczyszczenia powietrza

Jednym z najczęstszych powodów powstania kaszlu jest ostre wirusowe zakażenie oskrzeli. Choroba ta występuje najczęściej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Pytania, które dobrze jest zadać pacjentowi:

Pytanie Znaczenie
Kolor plwociny Śluzowa, przezroczysta, biała – najczęściej sugeruje brak infekcji.

 

Żółtawa, zielona, brązowawa – wskazuje na infekcję. Może towarzyszyć bakteryjnej oraz wirusowej, która nie wymaga automatycznego skierowania do lekarza.

 

Krwioplucie – Czasem plwocina ma barwę rdzawą (przy zapaleniu płuc).

 

Charakter plwociny Rzadka i pienista – może świadczyć o niewydolności lewej komory serca

Gęsta, śluzowa, biała do żółtej ­– może być symptomem astmy

Czas trwania kaszlu 3 dni – prawdopodobnie infekcja górnych dróg oddechowych

Ponad 3 tygodnie – zakażenie górnych dróg oddechowych, kaszel powirusowy, przewlekłe zapalenie oskrzeli. Kaszel trwający powyżej 3 tygodni należy traktować szczególnie, gdyż im dłużej trwa, tym bardziej prawdopodobna jest poważniejsza przyczyna.

3 miesiące – przewlekłe zapalenie oskrzeli, gruźlica oraz nowotwór

 

Palenie tytoniu Większe narażenie na kaszel przewlekły, zapalenie oskrzeli oraz rozedmę.
Wiek U dzieci najczęściej infekcje górnych dróg oddechowych.

U dorosłych częściej występuje zapalanie oskrzeli, płuc i nowotwory.

Okresowość U dzieci nawracający kaszel może sugerować astmę.

U dorosłych bardziej prawdopodobne jest zapalenie oskrzeli, zwłaszcza jeśli są palaczami.

Początek kaszlu Porannie nasilający się kaszel sugeruje spływanie wydzieliny po ścianie gardła, przewlekłe zapalenie oskrzeli.

 

Kiedy skierować pacjenta do lekarza?

Jest to jedno z najważniejszych pytań w naszej praktyce zawodowej. W przypadku kaszlu istnieje kilka przesłanek ku temu, aby zalecić pacjentowi wizytę u specjalisty. Jednym z takich wskazań jest utrzymujący się kaszel powyżej 3 tygodni. Nie zawsze jednak powinniśmy kierować takiego pacjenta do lekarza – przykładem jest alergia sezonowa, która może utrzymywać się kilka tygodni i powodować kaszel.

Bezwzględnym objawem wymagającym zalecenie konsultacji lekarskiej jest współistniejąca z kaszlem duszność, okresowy bezdech, ból w klatce piersiowej oraz ból przy wdechu. Czynnikiem pomocniczym jest kolor plwociny. Nie zawsze jednak zielonożółta lub brązowa barwa świadczy o infekcji bakteryjnej. Zdarza się jednak, że pacjent z pierwotną infekcją wirusową uległ wtórnemu zakażeniu bakteryjnemu. Może to świadczyć o konieczności wizyty u lekarza.

Do objawów wymagających konsultacji lekarskiej zalicza się również świszczący płytki oddech, regularnie nawracający kaszel, utrzymujący się kaszel nocny u dzieci. Mogą to być symptomy astmy, współistnienia poważnej patologii lub ciężkiej infekcji wirusowej. Wysoka gorączka, powyżej 39° C jest również wskazaniem do konsultacji lekarskiej, gdyż jest to jeden z symptomów infekcji bakteryjnej.

 

Bibliografia:

 1. Doniec, Zbigniew, et al. „Rekomendacje postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kaszlu u dzieci dla lekarzy POZ.” Lekarz POZ4: 305-321.
 2. Rutter, Paul, et al. Opieka farmaceutyczna: objawy, rozpoznanie i leczenie. Elsevier Urban & Partner, 2017.
 3. Lennecke, K., K. Hagel, and K. Przondzionko. „Opieka farmaceutyczna w samoleczeniu wybranych chorób.” (2012).
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ