REKLAMA
Autor: Marcin Snoch Opublikowano: 18 października 2018

Pacjent z ostrym zapaleniem zatok – przegląd lekowy 41

Artykuł pochodzi z serwisu

Do apteki trafia pan Jan, który leczy się przewlekle na depresję oraz nadciśnienie. Niestety jego terapia komplikuje się ze względu na pojawienie się ostrego zapalenia zatok…

(fot. shutterstock)

 Informacje na temat pacjenta

Płeć Mężczyzna
Wiek 58 lat
Wzrost 185 cm
Waga 89 kg
Choroby przewlekłe Depresja
Nadciśnienie tętnicze
Choroby ostre Ostre zapalenie zatok

Leki

Lek Dawkowanie
Escitalopram 10 mg 1-0-0
Perindopril 5 mg + indapamid 1,25 mg 1-0-0
Sinupret 1-0-1
Prometazyna 1-0-1
Prednizolon 1-0-1
Pantoprazol 1-0-0

Wywiad

Pan Jan od dłuższego czasu kupuje w Twojej aptece leki na nadciśnienie dla siebie i swojej żony. Do tej pory nie był zbyt rozmowny; był po prostu pacjentem leczącym się przewlekle. Jednak w ostatnich 2 tygodniach zaczął pojawiać się częściej w związku z ostrym zapaleniem zatok. Pomimo stosowania różnych leków nie jest zadowolony z ich efektów. Ze względu na duże zaufanie do Twojej wiedzy, postanowił się umówić z Tobą na przegląd lekowy.

REKLAMA

Pan Jan od 5 lat leczy się na nadciśnienie tętnicze. Od dwóch lat stosuje ten sam, dwuskładnikowy lek. Do niedawna wyniki pomiarów ciśnienia tętniczego mieściły się w normie. Jednak od kilku dni pan Jan obserwuje ciśnienie na poziomie 60-75/100-110.

REKLAMA

Rok temu zdiagnozowano u pacjenta chorobę wrzodową żołądka i infekcję H.pylori. Przeprowadzono skuteczną eradykację bakterii, a po jej zakończeniu zalecono omeprazol raz dziennie.

Pół roku temu pacjent przechodził trudny okres w życiu. Stwierdzono u niego depresję. Psychiatra i psychoterapeuta pomogli mu przejść najgorszy etap i teraz czuje się o wiele lepiej. Obecnie stosuje escitalopram raz dziennie jako leczenie podtrzymujące. Lekarz na razie nie planuje zmieniać leczenia, gdyż jest zadowolony z efektów.

Główną przyczyną, dla której pan Jan przyszedł do Ciebie, są problemy z zatokami. 2 tygodnie temu zaczął odczuwać ból oraz charakterystyczne uczucie rozpierania w okolicy nosa i policzków. Dodatkowo pojawiła się gęsta zielono-brunatna wydzielina z nosa. Pacjent próbował najpierw leków OTC. Jednak z powodu braku efektu wybrał się do laryngologa, który zalecił mu proszki robione z prednizolonem i prometazyną. Pan Jan ma wrażenie, że leki te nie działają właściwie. Ma zawroty głowy — szczególnie w momencie, kiedy szybko wstaje. Dodatkowo czuje się senny przez większość dnia, mimo że śpi więcej niż normalnie. Często prowadzi samochód i ma problemy z koncentracją w trakcie jazdy.

Poza tym odczuwa pieczenie w żołądku. Podobne objawy miał przed leczeniem wrzodów.

Ocena problemów

Problem Przyczyna Interwencja Rzeczywisty/ Potencjalny
Działanie niepożądane leku – nadmierna senność – prometazyna. Niewłaściwie dobrany lek Sugestia wizyty u lekarza w celu zmiany terapii. Zaprzestanie prowadzenia samochodu Rzeczywisty
Zbyt mocne działanie leków – zbyt niskie ciśnienie, hipotonia ortostatyczna. Niewłaściwe połączenie leków – prometazyna + perindopril + indapamid Sugestia wizyty u lekarza w celu zmiany terapii. Rzeczywisty
Brak efektu terapii – leczenie ostrego zapalenia zatok lekiem Sinupret Zbyt rzadkie dawkowanie Poinstruowanie o właściwym dawkowaniu tj 3 x 2 tabl Rzeczywisty
Niewystarczający efekt terapii wrzodów żołądka Przeciwwskazany lek – prednizolon Sugestia wizyty u lekarza w celu zmiany terapii. Rzeczywisty
Ryzyko rozwinięcia się groźnej arytmii Niewłaściwe połączenie leków – prometazyna + escitalopram Sugestia wizyty u lekarza w celu zmiany terapii Potencjalny
Niewystarczający efekt terapii nadciśnienia tętniczego Niewłaściwe połączenie leków – prednizolon + perindopril i indapamid Sugestia wizyty u lekarza w celu zmiany terapii Potencjalny
Działanie niepożądane leku escitalopram Niewłaściwe połączenie leków – omeprazol + escitalopram Zalecenie ostrożności. Ewentualnie należy rozważyć zmianę na pantoprazol Potencjalny
Działanie niepożądane leku omeprazol – ryzyko hipomagnezemii Niewłaściwe połączenie leków – omeprazol + indapamid Obserwacja niepokojących objawów. Potencjalny

Problemy lekowe

 

Problemy pana Jana wiążą się przede wszystkim z leczeniem ostrego zapalenia zatok.

Główną przyczyną nieprawidłowej terapii było zastosowanie leku robionego zawierającego prometazynę i prednizolon. Pierwsza z substancji jest lekiem przeciwhistaminowym I-generacji. Największym ryzykiem związanym ze stosowaniem jej u pacjenta jest to, że wydłuża odstęp QT w EKG serca tak jak escitalopram. Łączenie leków wydłużających odstęp QT niesie za sobą ryzyko niebezpiecznych dla życia arytmii. Choć prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zdarzenia jest niskie, to lepiej unikać takich połączeń.

Za zbytnią sedację także odpowiada prometazyna. Jest to jeden z efektów ubocznych leków przeciwhistaminowych I – generacji. W czasie stosowania tej substancji (ale też i innych leków tej grupy) nie powinno się prowadzić samochodu, szczególnie że lek ten działa dość długo (tj. 0,5 to 7-15 h). Poza tym oddziałują one na szereg różnych receptorów m.in., blokują obwodowe receptory alfa-1. Jeżeli nałoży się na to efekt działania leków hipotensyjnych, może dojść do zbytniego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Najprawdopodobniej właśnie to połączenie jest odpowiedzialne za hipotonię ortostatyczną, która pojawiła się u pana Jana.

Prednizolon jest przeciwwskazany u osób cierpiących na chorobę wrzodową. Zapewne zastosowanie tego leku, jest przyczyną pieczenia odczuwanego przez pacjenta. Innym Potencjalnym problemem przy terapii lekami sterydowymi może być mniejsza skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego. Nie dotyczy to jednak Twojego pacjenta.

Poza tym omeprazol jest lekiem wpływającym na enzymy wątrobowe, co potencjalnie może być przyczyną interakcji np. z escitalopramem.

Czytaj więcej: Dawki substancji aktywnych w lekach OTC na zapalenie zatok

Rozwiązanie problemów

 

Chory nie powinien stosować proszków robionych z prometazyną i prednizolonem. Jednak decyzja o zmianie leczenia powinna być podjęta przez lekarza. Najlepiej byłoby skontaktować się bezpośrednio z laryngologiem. Pacjent może mieć problemy z właściwym przekazaniem informacji. Alternatywnym rozwiązaniem jest przygotowanie lekarzowi pisemnej informacji dlaczego, uważasz, że pacjent nie powinien stosować tych proszków robionych.

W celu lepszej skuteczności leczenia pan Jan powinien zacząć stosować Sinupret zgodnie z zaleceniami producenta tj. 3 razy dziennie po 2 tabletki.

Można rozważyć sugestię zmiany omeprazolu na inny inhibitor pompy protonowej, jednak nie jest to jednoznacznie konieczne. Decyzja o zmianie leku powinna być podjęta przez lekarza gastrologa.

Należy też zwrócić w przyszłości uwagę na to, czy pan Jan zgłasza problemy ze skurczami. Przewlekłe (ponad roczne) stosowanie inhibitorów pompy protonowej może doprowadzić do hipomagnezemii.

Bibliografia:

 1. Indeks leków mp.pl – prometazyna https://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=677
 2. Indeks leków mp.pl – prednizolon https://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=668
 3. Indeks leków mp.pl – esitalopram https://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=1792
 4. Health Canada „Antidepressant Cipralex (escitalopram): Updated information regarding dose-related heart risk. Available from: URL: http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/advisories-avis/_2012/2012_63-eng.php.” ([2012 May 7])
 5. https://www.drugs.com/interactions-check.php?drug_list=1013-0,1933-0,1750-0,604-0,1830-0,1327-0,1949-0&types[]=major&types[]=minor&types[]=moderate&types[]=food&types[]=therapeutic_duplication&professional=1
REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz