REKLAMA
Autor: Redakcja Aptekarz pl Opublikowano: 31 października 2018

Papierosy i ich wpływ na nasze życie

Artykuł pochodzi z serwisu

Palenie papierosów jest nieodłącznym elementem każdej imprezy towarzyskiej. Często znajduje się grupka osób, która raz na jakiś czas wychodzi „puścić dymek” lub „dotlenić się”. Mimo że żyjemy w czasach, w których świadomość konsekwencji palenia jest duża, wciąż spory odsetek społeczności pali. Jaki wpływ na życie tych osób mają zatem papierosy?

(fot. shutterstock)

Trochę o historii tytoniu

Tytoń jest substancją znaną ludzkości od kilku tysięcy lat. Stosowano go w rytuałach szamańskich a później w obrządkach religijnych. Do Europy trafił za sprawą słynnego Krzysztofa Kolumba w 1492 roku. Jean Nicot sprowadził nasiona tytoniu i rozpoczął uprawę oraz badania nad właściwościami tej rośliny. To od jego nazwiska pochodzi nazwa alkaloidu znajdującego się w tytoniu, czyli nikotyny.

REKLAMA

Problem epidemiologiczny palenia tytoniu

W zasadzie historia każdego palacza jest podobna. Wielu zaczyna od papierosa ze znajomymi na imprezie, później pali się okazyjnie, potem od czasu do czasu, aż czynność ta przeradza się w nałóg. Obecnie szacuje się, że na świecie pali około 1,2 miliarda osób, czyli 1/3 ludzkości powyżej piętnastego roku życia. W Polsce problem dotyczy około 29% dorosłej populacji. W ostatnich latach zaobserwowano spadek liczby palaczy, niestety odsetek ten maleje coraz wolniej…

REKLAMA

Bierne palenie

Jest to problem bagatelizowany, a jednak na tyle poważny, że dorobił się własnego medycznego określenia — „second hand smoker”. Zajmuje ono trzecią pozycję wśród przyczyn zgonów, które są możliwe do uniknięcia (zaraz po piciu alkoholu i aktywnym paleniu). Miejscem narażenia na bierne palenie jest środowisko domowe. Osoba przebywająca w zadymionym pomieszczeniu przez godzinę przyswaja taką ilość benzopirenu, ile wypalając 4 papierosy.

Substancje szkodliwe zawarte w dymie tytoniowym dzieli się ze względu na sposób oddziaływania na organizm.

Rodzaj oddziaływania Substancje
Toksyczne Tlenek węgla, cyjanowodór, amoniak, tlenki azotu
Drażniące Akroleina, tlenek siarki, amoniak, formaldehyd
Ciliotoksyczne (blokują aktywność enzymów oddechowych, oraz ruch rzęsek wyściełających drogi oddechowe) Cyjanowodór, akroleina, aldehyd octowy, formaldehyd
Kokancerogenne (substancje, które nie mają właściwości rakotwórczych, ale wzmacniają ten proces) Formaldehyd, piren, fluoranten, naftaleny, katechol
Kancerogennne (bezpośrednio rakotwórcze) Benzen, dwuetylonitrozoamina, etylometylonitrozoamina, dwuetylonitrozoamina, nitrozoamina
Inicjujące kancerogenezę Toluen, fenol, uretan

 

Najgroźniejsze schorzenia, które wywołuje palenie tytoniu:

 • Astma oskrzelowa
 • Stany zapalne dróg oddechowych
 • Rak płuc
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Choroba wieńcowa
 • Zawał serca
 • Udar mózgu
 • Nowotwory żołądka, trzustki, układu moczowego, szyjki macicy, jamy ustnej, gardła, krtani
 • Schorzenia jamy ustnej
 • Schorzenia wzroku [1].

(fot. shutterstock)

Wpływ palenia papierosów na wygląd

Do konsekwencji zdrowotnych palenia tytoniu zalicza się również, te wpływające na nasz wygląd zewnętrzny.  Jest to aspekt życia, który oddziałuje na nasze dobre samopoczucie i funkcjonowanie w społeczeństwie. Dym tytoniowy pogarsza stan ważnych elementów naszego wyglądu, czyli: skóry, śluzówek i uzębienia.

Starzenie skóry

Dym tytoniowy posiada dużą ilość wolnych rodników, które są uważane za główną przyczynę starzenia się skóry. Najważniejszą teorią, potwierdzającą ten argument jest „wolnorodnikowa teoria starzenia się skóry”.

Powstawanie zmarszczek i utrata elastyczności skóry

Liczne zmiany w wyglądzie, szczególnie w obrębie twarzy są efektem palenia. Pojawiają się, głębsze i widoczne zmarszczki wokół oczu, szare zabarwienie i suchość skóry. Inhalacja dymem tytoniowym powoduje zmiany zwyrodnieniowe w włóknach budujących skórę właściwą, co przyczynia się do powstawania zmarszczek.

Wpływ palenia na procesy gojenia się ran

Dym tytoniowy rozszerza drobne naczynia krwionośne (teleangiektazja). Ekspozycja na dym opóźnia procesy naprawcze w gojeniu ran poprzez inaktywację migracji fibroblastów do miejsca zranienia. Co za tym idzie, opóźnia obkurczanie gojących się ran.

Palenie papierosów a łysienie

Mechanizmy, które mogą powodować wypadanie włosów, są wieloczynnikowe i prawdopodobnie związane z wpływem palenia na mikrokrążenie.

Wpływ palenia na stan jamy ustnej

Palenie ma szczególny wpływ na występowanie chorób przyzębia. Niepodważalnym faktem jest zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia nowotworów jamy ustnej wśród osób palących. Niekorzystnymi efektami są również: zmniejszona zdolność do odczuwania smaku i zapachu, zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, przebarwienia zębów oraz nieprzyjemny zapach z ust.

 

Dlaczego palimy?

Według mnie jest to najciekawsze pytanie dotyczące problemu. Żyjemy w czasach, w których wiedza na temat szkód wywoływanych przez papierosy jest ogromna. Ludzie natomiast nadal palą… Co ich zatem do tego motywuje? Papieros figuruje jako symbol w kulturze oraz popkulturze. Większość z nas potrafi sobie wyobrazić aktora lub aktorkę Hollywood z papierosem w ustach. Według mnie nadal żyje poczucie, że palenie powoduje podniesienie poziomu prestiżu w społeczeństwie. Obserwuje się to wśród młodzieży szkolnej, jak również studentów, a nawet pracowników korporacji. Dlatego My Farmaceuci jako przedstawiciele zawodu stojącego na straży ochrony zdrowia publicznego, powinniśmy się zastanowić, co możemy zrobić, aby ograniczyć problem palenia.

 

Bibliografia:

 

 1. http://www.wbc.poznan.pl/Content/323385/index.pdf
 2. KUŹMICKA, Patrycja, et al. Palenie tytoniu a jakość życia. Medycyna Środowiskowa-Environmental Medicine, 2013, 1.16: 43-50.
REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz