Pfizer przekazał darowiznę Narodowemu Instytutowi Leków. Czy to konflikt interesów? | farmacja.pl

Pfizer przekazał darowiznę Narodowemu Instytutowi Leków. Czy to konflikt interesów?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-08-01 09:00:00 /

Posłowie Kukiz'15 pytają Ministra Zdrowia o darowiznę o wysokości 260 tys. złotych, którą firma Pfizer przekazała Narodowemu Instytutowi Leków. Parlamentarzyści przypominają, że Instytut ma wpływ na rejestracje produktów leczniczych - w tym właśnie Pfizera.

Narodowy Instytut Leków jest państwową jednostką organizacyjną prowadzącą kontrolę leków i wyrobów medycznych oraz dokonującą merytorycznej oceny dokumentacji produktów leczniczych w procesie rejestracji leków w Polsce; jednocześnie NIL jest instytutem badawczym prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Narodowy Instytut Leków pełni rolę Narodowego Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W Instytucie, istniejącym od 1951 roku, prowadzone są interdyscyplinarne badania naukowe, które pozwalają skutecznie identyfikować i zwalczać zagrożenia dla zdrowia publicznego, dostarczamy danych naukowych pozwalających na podejmowanie praktycznych działań w całym systemie opieki zdrowotnej.

- Na prace Instytutu składają się badania naukowe, działania o charakterze kontroli państwowej, programy wdrożeniowe oraz działalność referencyjna, konsultacyjna i edukacyjna dla personelu placówek ochrony zdrowia, innych instytutów naukowych, wyższych uczelni i innych podmiotów - cytują informację z oficjalnej strony Instytutu, w swojej interpelacji posłowie. Jednocześnie podkreślają, że o największa firma farmaceutyczna świata.

Z informacji ujawnionych niedawno przez koncerny farmaceutyczne, wynika między innymi, że Pfizer przekazał darowiznę o wysokości 260 tys. złotych, Narodowemu Instytutowi Leków. W związku z tym posłowie Paweł Skutecki, Wojciech Bakun, Paweł Szramka, Piotr Liroy-Marzec pytają Ministra Zdrowia:
1) Ile pieniędzy w poprzednich latach firma Pfizer i inne koncerny farmaceutyczne przekazały w formie darowizny Narodowemu Instytutowi Leków lub innym podmiotom podległym Panu Ministrowi, a mającym wpływ na rejestracje produktów leczniczych?

2) Czy Pan Minister nie widzi konfliktu interesów w przyjęciu takiej darowizny przez Narodowy Instytut Leków od największego koncernu farmaceutycznego świata?

3) Ile produktów leczniczych firmy Pfizer Narodowy Instytut Leków zaopiniował pozytywnie, a ile negatywnie w 2016 i 2015 roku w procesie rejestracji leków?

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj