REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 3 sierpnia 2018

Pieczątki lekarzy do wymiany? Apteki odmawiają realizacji recept przez interpretację Ministerstwa Zdrowia…

Artykuł pochodzi z serwisu

Lekarze informują, że po tym jak ministerstwo zdrowia wydało interpretację dotyczącą obowiązkowej obecności tytułu zawodowego na pieczątce lekarskiej, apteki przestały realizować recepty gdzie podany jest tylko tytuł naukowy lub specjalizacja. Zamierzają interweniować w tej sprawie w ministerstwie zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia.

Uprawnienie do refundacji przysługuje ubezpieczonemu pacjentowi, jednakże wskutek braku tytułu zawodowego na pieczątce, wielu z nich musiało zapłacić pełną cenę leków (fot. Shutterstock)

Departament Polityki Lekowej i Farmacji wydał niedawno interpretację art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo farmaceutyczne, w której stwierdził, że posługiwanie się na recepcie, przez osobę ją wystawiającą, tytułem naukowym jest nieprawidłowe, ponieważ nie zawiera danych wymaganych powołanym przepisem. Resort zdrowia zwraca też uwagę, że możliwość uzyskania tytułu naukowego np. doktora nauk medycznych bez konieczności posiadania tytułu zawodowego lekarza nie spełnia funkcji prawidłowego oznaczenia kompetencji osoby wystawiającej receptę (czytaj więcej: WAŻNE: Lekarz na recepcie powinien używać tytułu zawodowego, a nie naukowego!).

REKLAMA

Ta interpretacja wywołała niemałe poruszenie – zarówno wśród aptekarzy, jak i samych lekarzy.

REKLAMA

– Zgodnie z informacją od zaprzyjaźnionego farmaceuty od tego czasu apteki przestały realizować z refundacją recepty zawierające np. tylko tytuł naukowy i/lub specjalizację, a przede wszystkim obawiają się, czy uzyskają refundację na leki zrealizowane w ostatnich kilku miesiącach. Istnieją obawy, że NFZ wykorzysta każdy brak formalny na recepcie, w tym brak tytułu zawodowego, aby odmówić jej refundacji – pisze dr n. med. Piotr Sawiec w felietonie dla Medycyny Praktycznej. – Uprawnienie do refundacji przysługuje ubezpieczonemu pacjentowi, jednakże wskutek braku tytułu zawodowego na pieczątce, wielu z nich musiało zapłacić pełną cenę leków.

Ich frustracja odbije się zapewne na lekarzach i farmaceutach, pomimo naszej najlepszej woli. Boli mnie, że przez taką małostkowość próbuje się oszczędzić naprawdę niewielkie pieniądze w skali łącznych kosztów opieki zdrowotnej.

Zwraca on uwagę, że do niedawna wszystko było w porządku, a pacjenci bez problemu realizowali wydane przez niego recepty z refundacją.

– Niestety kilka dni temu apteki zaczęły odmawiać realizacji takich recept dlatego, że na pieczątce nie ma tytułu zawodowego „lekarz”, a przynajmniej „lek.”. Z tego samego powodu zauważyłem także zwrot recepty pracującego ze mną specjalisty pulmonologa – pisze Sawiec.

Wyjaśnia on, że wymogi dotyczące zawartości pieczątki nie zmieniły się od dawna. Natomiast prawidłowe nazewnictwo zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu, zgodnie z którym absolwentom studiów na kierunku lekarskim nadaje się tytuł zawodowy „lekarz”. Dotychczas sprawa budziła wątpliwości, ale nie było jednoznacznej interpretacji tych przepisów.

Piotr Sawiec zapewnia, że lekarze będą monitorować temat i postarają się uzyskać odpowiedzi od Ministerstwa Zdrowia i NFZ na następujące pytania:

Pytania do Ministerstwa Zdrowia:

Czy MZ ma świadomość, że interpretacja zawarta w piśmie z 18 lipca 2018 roku sprawiła, że wielu pacjentów zostało pozbawionych możliwości realizacji refundowanej recepty? Stan taki będzie zapewne przejściowy, do czasu zmiany treści pieczątek, niemniej przez pewien czas będzie zagrażał zdrowiu pacjentów, a także narazi wiele aptek na straty finansowe. Czy podjęto jakieś starania, aby przejściowo złagodzić skutki finansowe takiej interpretacji przepisów?

Pytanie do NFZ:

Czy Narodowy Fundusz Zdrowia będzie zwracał aptekom należną refundację za recepty, jeżeli pieczątka nie zawiera tytułu zawodowego lekarza? Czy przewiduje stan przejściowy do momentu dostosowania treści pieczątek lekarskich do wymogów prawnych?

Źródło: Medycyna Praktyczna

Tagi:
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych