REKLAMA
Autor: rx edu pl Opublikowano: 24 września 2018

Pieluchomajtki – FAQ

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

W celu ułatwienia realizacji zleceń na środki pomocnicze firma Essity przygotowała wiadomość edukacyjną zawierającą najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami. Dotyczy ona obecnie funkcjonujących zleceń. Po 1 października 2018 r. ma się pojawić nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie (projekt w załączeniu) dostosowany do znowelizowanego art. 38 i 38a – 38d ustawy o refundacji leków.

Pytania zostały pogrupowane na 3 działy.

I. Wypełnianie zleceń.

REKLAMA

P: Czy mogę dopisać/poprawić na zleceniu numer Karty Potwierdzenia Uprawnienia (dawna KZC)?

REKLAMA

O: Tak, jeżeli na zleceniu nie ma numeru Karty to należy go dopisać, jeżeli jest błędny to należy poprawić.

P: Czy mogę dokonywać poprawek, jeśli lekarz się pomyli i wpisze błędny okres zaopatrzenia?

O: NIE. Z takim zleceniem należy odesłać pacjenta do osoby wystawiającej zlecenie w celu poprawy. Poprawa musi być z pieczątką i parafką osoby wystawiającej zlecenie.

P: Czy na części wypisywanej przez osobę wystawiającą mogę coś poprawić?

O: Nie, w tej części zlecenia popraw dokonuje tylko osoba wystawiająca.

P: Co zrobić jak na zleceniu nie ma kodu choroby?

O: Na zleceniu powinno znajdować się pisemne uzasadnienie (kod ICD10 bądź opis choroby) w przypadku braku musi uzupełnić osoba wystawiająca zlecenie.

P: Co zrobić, jeśli na wniosku 3 miesięcznym lekarz wpisze 90 szt.?

O: Liczba sztuk powinna być zgodna z limitem przysługującym na wypisany okres, jeżeli się nie zgadza musi być poprawiona przez osobę wystawiającą zlecenie.

P: Czy do poprawy można używać korektora?

O: Nie, używanie korektora na dokumentacji medycznej jest zabronione

P: Czy na zleceniu lekarz musi wpisać słownie nazwę miesiąca?

O: Musi być uzupełniony okres zaopatrzenia, może być wpisany słownie lub cyframi.

P: Czy inny lekarz może poprawić zlecenie?

O: Zlecenie powinno być poprawione przez lekarza, który wystawiał zlecenie.

P: Czy zlecenie wypisane przez pielęgniarkę można zrealizować?

O: Tak, pielęgniarki i położne są uprawnione do wystawiania zleceń.

P: Czy na zleceniu musi być wpisana cena za 1 szt.?

O: Tak

P: Czy osoba odbierająca może podpisać się parafką?

O: Nie, podpis musi umożliwiać identyfikację danej osoby, więc najlepiej, aby było to imię i nazwisko.

P: Czy lekarz na zleceniu wpisuje nazwę firmy i produktu, który zaleca pacjentowi?

O: Lekarz na zleceniu powinien wypisać grupę produktu: np. pieluchomajtki, majtki chłonne, pieluchy anatomiczne, wkłady anatomiczne, podkłady.

 

II. Zasady realizacji zleceń

P: Czy w ramach jednego zlecenia można mieszać różne produkty?

O: Tak, w ramach zlecenia pacjent może wybrać kilka rodzajów produktów jednego producenta.

P: Czy w przypadku podpisania umowy refundacyjnej, jako podwykonawca TENA jest możliwość wydania na jednym zleceniu produktów różnych producentów?

O: Nie, w takim przypadku można wydać tylko produkty TENA.

P: Czy ceny dla pacjenta w cenniku są sztywne tak jak ma to miejsce w przypadku leków RX?

O: Nie, są to ceny maksymalne i apteka może sprzedawać produkty RX w niższych cenach.

P: Czy mogę zrealizować zlecenie, gdy pacjent nie ma przy sobie Karty Potwierdzenia Uprawnienia(dawna KZC)?

O: NIE. Do realizacji zlecenia potrzebne jest zlecenie oraz ważna Karta Potwierdzenia Uprawnienia(dawna KZC).

P: Czy jako osoba niezgłoszona do NFZ, mogę przyjąć zlecenie?

O: Zlecenia mogą realizować tylko osoby zgłoszone do wydawania pieluchomajtek.

P: Czy mogę wydać inny produkt niż wpisany przez osobę wystawiającą zlecenie?

O: Tak, niezależnie od wpisanego rodzaju środka można wydać każdy produkt dostępny w ramach refundacji.

P: Czy mogę zrealizować w czerwcu zlecenie wystawione na maj?

O: Nie, zaopatrzenie musi być zrealizowane i odebrane w miesiącu, na jaki zostało wystawione. Nie można realizować zleceń na miesiące, które upłynęły.

P: Czy mogę zrealizować w czerwcu zlecenie wystawione na lipiec?

O: Nie, zaopatrzenie musi być zrealizowane i odebrane w miesiącu, na jaki zostało wystawione. Zlecenie na lipiec powinno być zrealizowane i odebrane w lipcu.

P: Czy mogę wydać mniej niż 90 sztuk na miesiąc?

O: Tak. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji pacjentowi dalej przysługuje pełny limit wartościowy.

P:, Jaki limit należy zastosować w sytuacji, kiedy zlecenie jest wypisane na 90 szt. a ja wydaję mniejnp. 60 czy 30 szt.?

O: Należy zastosować pełny limit jak w przypadku wydawania 90 szt., czyli dla P.100 – 100% ref. dolimitu 77 zł, dla P.101 – 70% ref. do limitu 90 zł.

P: Czy zaopatrzenie może odebrać obcokrajowiec bez dowodu?

O: Tak, może wpisać nr paszportu.

P: Czy mogę zrealizować zlecenie z innego województwa?

O: Tak.

P: Czy mogę zrealizować wniosek na TENA Lady Ultra Mini?

O: Nie, można realizować zlecenia tylko na produkty z cennika refundacyjnego.

P: Ile dni jest ważne zlecenie?

O: Zlecenie jest ważne przez cały okres, na który zostało wystawione. Należy jednak pamiętać, że nie można realizować miesięcy, które upłynęły.

P: Czy mężczyzna może wybrać Tena Lady?

O: Tak, niezależnie od płci pacjent może wybrać każdy produkt.

P: Czy mogę zrealizować zlecenie wystawione na P.100, jeżeli w karcie jest P.101?

O: Nie, zlecenie powinno być wypisane na taki kod, jaki jest w karcie, zatem takie zlecenie musi być poprawione przez osobę wystawiającą.

P: Czy można mieć kilka firm w refundacji?

O: Tak można.

III. Zasady rozliczeń z Essity

P: Jak często przesyłać zlecenia?

O: Jeśli zleceń jest mniej niż 10 w ciągu całego miesiąca to należy przesłać je w ciągu dwóch pierwszych dni roboczych po zakończeniu miesiąca. Jeżeli zrealizowano więcej niż 10 zleceń do dnia 20 danego miesiąca należy przesyłać zestawienie za ten okres najpóźniej w ciągu dwóch kolejnych dniroboczych.

P: Co powinna zawierać dokumentacja przesyłana do Essity w celu rozliczenia?

O: dokumentacja powinna zawierać: oryginały zleceń, zestawienie szczegółowe, notę obciążeniową.

[Źródło: Essity Poland/Tena]

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych