Pigułka "dzień po" będzie na receptę | farmacja.pl

Pigułka "dzień po" będzie na receptę

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-11-09 09:39:48 /

Odpowiadając na wspólną interpelację piątki posłów Krzysztof Łanda potwierdził, że Ministerstwo Zdrowia zamierza wprowadzić przepisy uniemożliwiające zakup antykoncepcji postkoitalnej bez recepty.

- W ocenie Ministerstwa Zdrowia przyjęcie przez pacjentkę produktu leczniczego z grupy ATC G03A - hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego, powinno być poprzedzone wizytą u lekarza ze specjalizacją w zakresie ginekologii, której nieodłącznym elementem jest badanie fizykalne - pisze Łanda dodając, że lekarz, który prowadzi dokumentację medyczną pacjentki posiada wiedzę o częstotliwości przepisywania niniejszych produktów leczniczych, a także o wystąpieniu możliwych działań niepożądanych, czy też możliwej interakcji z innymi lekami.
Krzysztof Łanda pisze, że Ministerstwo Zdrowia mając na uwadze zdrowie pacjentek wprowadziło zmianę w zakresie dostępności do produktu leczniczego z grupy ATC G03A - hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego. Niniejsza zmiana polega na wprowadzeniu potrzeby uzyskania recepty na produkty lecznicze z grupy ATC G03A - hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego. Została ona wprowadzona w projekcie zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektowanym art. 2 resort zdrowia planuje wprowadzić zmianę ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, który to projekt obecnie znajduje się na etapie analizy uwag zgłoszonych podczas konsultacji publicznych.

- Dzięki wprowadzonej regulacji lekarz będzie mógł ocenić, czy zastosowanie leku nie wpłynie negatywnie na stan zdrowia pacjentki, zwłaszcza nieletniej - podkreśla podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia dodając, że nowa regulacja ma na celu zapobiec upowszechnianiu stosowania i nieuzasadnionej konsumpcji hormonalnych środków antykoncepcyjnych do stosowania wewnętrznego.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj