REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 2 lipca 2018

PILNE: Farmaceuci mają czas do 15 lipca na uzupełnienie numeru PESEL i PWZ

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Na dzień 10 maja komplet danych niezbędnych do zawnioskowania o dostęp do systemu P1 posiadało tylko 3055 aptek. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej informuje o konieczności uzupełnienia w Centralnym Rejestrze Farmaceutów numeru PESEL oraz numeru Prawa Wykonywania Zawodu do 15 lipca 2018 r.

Niewypełnienie tego obowiązku może skutkować pociągnięciem farmaceuty do odpowiedzialności zawodowej za postępowanie sprzeczne z przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu farmaceuty (fot. Shutterstock)

– Jako Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, w związku z prowadzonym obecnie przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pilotażem e-Recepty, zwracam się ponownie do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie farmaceutom, członkom Państwa izb, informacji o konieczności uzupełnienia w Centralnym Rejestrze Farmaceutów numeru PESEL oraz numeru prawa wykonywania zawodu w terminie do dnia 15 lipca 2018 r. – pisze Elżbieta Piotrowska-Rutkowska w liście do prezesów okręgowych rad aptekarskich.

REKLAMA

W trakcie wdrażania pilotażu e-Recepty zidentyfikowane zostały potrzeby w zakresie weryfikacji, uzupełnienia oraz aktualizacji rejestrów pozostających w gestii organów samorządu aptekarskiego. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia napotkało problem braku kompletności danych w Centralnym Rejestrze Farmaceutów oraz Rejestrze Aptek.

REKLAMA

– Analiza dokonana prze Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wykazała, że na dzień 10 maja 2018 r. komplet danych niezbędnych do zawnioskowania o dostęp do Systemu P1 posiada tylko 3055 aptek (kierownik apteki posiada w rejestrach numer prawa wykonywania zawodu oraz numer PESEL) – pisze prezes NRA. – Kompletność danych w rejestrze jest istotna ze względu, iż udostępnienie możliwości składania wniosków o dostęp do Systemu P1 planowane było na przełomie czerwca/lipca 2018 r.

Naczelna Izba Aptekarska przypomina też, że z godnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 października 2015 r., od 1 maja 2016 w rejestrze farmaceutów oprócz dotychczas wymaganych danych musi znajdować się numer PESEL farmaceuty.

Zgodnie zaś z art. 8 ust. 3 ustawy o izbach aptekarskich farmaceuta ma obowiązek informować niezwłocznie okręgową izbę aptekarską o danych objętych rejestrem farmaceutów i każdej zmianie tych danych.

Niewypełnienie tego obowiązku może skutkować pociągnięciem farmaceuty do odpowiedzialności zawodowej za postępowanie sprzeczne z przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu farmaceuty

– W związku z powyższym proszę o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej, przekazanie informacji farmaceutom i zobowiązanie ich do uzupełnienia informacji w Centralnym Rejestrze Farmaceutów, przyjmując dzień 15 lipca 2018 r. jako dzień końcowy na uzupełnienie wskazanych informacji – pisze prezes NRA.

Źródło: Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska

Tagi:
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych