REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 7 sierpnia 2018

Pilotaż e-recepty, opinia pracownika apteki cz. 1

Projekt wyskoczył jak królik z kapelusza, przynajmniej z mojej perspektywy patrząc. Nikt nikogo o nic nie pytał, nic nie zostało skonsultowane ze środowiskami zainteresowanymi.

Jak wszystkim w środowisku farmaceutycznym wiadomo, weszliśmy w nową erę realizacji recept. E-recepta, czyli cyfrowa forma, która docelowo ma zastąpić tradycyjną receptę, a tym samym usprawnić, uszczelnić i generalnie udoskonalić dotychczasowy stan rzeczy.

Zyskać mają wszyscy:

REKLAMA
 1. Dla pacjenta ma być przede wszystkim bezpieczniej – mniejsze ryzyko pomyłki przy wydawaniu leku; szybciej – nie trzeba wracać do lekarza z błędnie wypisaną receptą i wygodniej – możliwość realizacji leków z jednej recepty w różnych aptekach.
 2. Dla farmaceutów sprawniej – recepty będą jasne i czytelne
 3. Dla Państwa oczywiście korzystniej – uszczelnienie obiegu leków i zwiększenie kontroli nad obrotem lekami refundowanymi. Brzmi pięknie i bardzo obiecująco. Gdy pierwszy raz usłyszałam o tym projekcie, uznałam że jest bardzo interesujący. Przy dobrych wiatrach to mogłoby się udać, ale jak to zwykle u nas bywa, projekty ustaw nijak się mają do rzeczywistości.

Projekt wyskoczył jak królik z kapelusza, przynajmniej z mojej perspektywy patrząc. Nikt nikogo o nic nie pytał, nic nie zostało skonsultowane ze środowiskami zainteresowanymi. Okazuje się jednak, że prace nad e-receptą trwały od roku. Nie wiem kto w komisji zajmującej się tą kwestią zasiadał, ale osoby te chyba dawno albo najpewniej nigdy za pierwszym stołem nie stały. Po roku debat we własnym gronie okrzyknięto radośnie, że oto właśnie wdrażają pilotaż w dwóch miastach w Polsce (Skierniewicach i Siedlcach).

REKLAMA

Zorganizowano spotkanie, naiwnie sądziliśmy, że może po to, żeby skonsultować coś z nami – farmaceutami. Otóż nic z tych rzeczy, ogłoszono absurdalny termin 1 kwietnia i nikt nie chciał słuchać żadnego ale. Tak będzie czy to się Państwu podoba czy nie – usłyszeliśmy i proszę się dostosować. Czy ktoś z szanownej komisji zapytał, czy to się w ogóle da zrobić w takim tempie? Ależ skąd, Ministerstwo wymyśliło, zarządziło a reszta ma robić i nie dyskutować. I co z tego, że systemy nie dostosowane, że nikt nie wie de facto o co chodzi, że szkoleń żadnych nie było i nie ma nawet w planach – proszę robić. No i co? Zamiast usprawnienia, panika i dezorientacja w środowisku. Nikt nic nie wie. Nadszedł 1 kwietnia i nic. Okazało się, że chyba jednak nie da się wszystkich odgórnie przymusić do wdrożenia projektu natychmiast, bo jest to fizycznie niemożliwe. Trzeba było kilka miesięcy temu pomyśleć o tym, że dostosowanie systemów informatycznych przychodni, szpitali i aptek zajmie co najmniej kilka tygodni a nie dni. Firma, która jest wiodącym dostawcą oprogramowania dla rynku aptecznego i sektora medycznego, też wydaje się być zaskoczona i nieprzygotowana do zaistniałej sytuacji, co jak dla mnie oznacza, że z nimi też nikt nic nie konsultował. Z drugiej strony, jak tu konsultować z firmą informatyczną jak faworyzować dostawców nie wolno, a przecież są apteki – głównie prywatne, które oprogramowania takiego nie mają. Summa summarum, główny dostawca oprogramowania rynku aptecznego uwijał się jak w ukropie żeby coś stworzyć, właściwie cokolwiek, bo termin już minął, a co z takiego tworzenia naprędce wychodzi, to tylko można się domyślać.

A właściciele aptek prywatnych jak zwykle zostawieni sami sobie.  Tak szumnie ministerstwo krzyczało „Apteka dla aptekarza”, jak to chcą dobrze dla prywatnych aptek, a kolejną ustawą pokazują tylko, że jest odwrotnie. Przeciętnego farmaceuty mającego jedną czy dwie apteki nie stać na natychmiastową zmianę oprogramowania na to wiodące, bo jest ono po prostu kosmicznie drogie. A zapowiada się, że E-recepta będzie kompatybilna tylko z owym wiodącym oprogramowaniem. Padło zatem słuszne pytanie, czy apteki takie mogą po prostu recept elektronicznych nie realizować i pozostać na swoim oprogramowaniu? A no tego jak się okazuje nie mogą, bo muszą się dostosować i nikogo obchodzi, skąd na to wezmą. Zresztą sama rejestracja do platformy P1 – Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych jest bardzo trudna i wymaga niemałej wiedzy informatycznej, a co za tym idzie dla prywatnej apteki kolejne koszty, bo samemu się tego zrobić nie da.

Moja początkowa fascynacja tym projektem zmieniała się w rozczarowanie i aż wierzyć mi się nie chce, jak szybko można zepsuć interesujący projekt zwykłym pośpiechem i niedbalstwem. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że kolejne kroki elektronicznej platformy będą wprowadzane z większą rozwagą.

Opublikowany tekst jest opinią nadesłaną do redakcji przez pracownika apteki objętej pilotażem e-recepty, autor prosił o anonimowość.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za powyższe stwierdzenia.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz