Plantacje tytoniu dostarczą lek na malarię? | farmacja.pl

Plantacje tytoniu dostarczą lek na malarię?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-11-03 11:02:04 /

W 2015 r. Nagrodę Nobla z dziedziny medycyny i fizjologii przyznano To Youyou za odkrycia związane z nową metodą leczenia malarii. Odkryła ona artemizyninę, naturalny składnik liści bylicy rocznej, który przedłuża życie cierpiących z powodu malarii. Niestety obecnie niewielka ilość osób ma możliwość otrzymania leku z powodu trudności w pozyskaniu surowca na dużą skalę. Z pomocą mogą przyjść modyfikowane hodowle tytoniu.

Co roku ponad 200 mln nowych osób zostaje zakażonych pierwotniakiem z rodzaju Plasmodium. W tym samym czasie, z powodu malarii ginie ponad 400 000 osób, szczególnie z rejonów Afryki i Południowej Azji. Pomimo odkrycia nowego leku, większości chorych po prostu na niego nie stać. Wysoki koszt artemizyniny jest związany z procesem ekstrakcji i z ograniczoną możliwością hodowli rośliny, z której lek jest pozyskiwany. Pomyślano więc o… tytoniu!
Tytoń jest rośliną o stosunkowo łatwej manipulacji genetycznej, a dodatkowo rośnie w obszarach występowania największej ilości przypadków malarii. W tym celu wykorzystano metodę podwójnej transformacji: najpierw generowano rośliny zawierające transgeniczne chloroplasty, a następnie wprowadzano zmiany do samego genomu jądrowego. To pozwoliło osiągnąć lepszą wydajność procesu. Ekstrakt z liści tytoniu hamował wzrost erytrocytów zakażonych patogenem w badaniach in vitro. Z kolei w badaniach na myszach zakażonych Plasmodium berghei wykazano zmniejszenie poziomu pierwotniaka we krwi. Badacze sugerują nawet, że modyfikowana roślina jest skuteczniejsza od samej artemizyniny, ponieważ komórki roślinne tworzą swoistą kapsułę, chroniącą lek przed degradacją przez enzymy trawienne.

Badacze przyznają, że namówienie ludzi do spożywania liści tytoniu może spotkać się z dezaprobatą. Dlatego obecnie trwają badania nad genetycznie zmodyfikowaną sałatą, która mogłaby służyć podobnie jak tytoń do wytwarzania leku przeciwmalarycznego.

Źródło: www.sciencedaily.com

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj