REKLAMA
Autor: Karolina Pawlik Opublikowano: 24 października 2018

Płukanie nosa i zatok – co należy wiedzieć?

Artykuł pochodzi z serwisu

Płukanie jam nosa i zatok, nazywane również irygacją,  odgrywa obecnie istotną rolę we wspomaganiu leczenia rożnych schorzeń błony śluzowej i zatok przynosowych, począwszy od ostrych stanów zapalnych w przebiegu infekcji wirusowych, po przewlekłe dolegliwości np. na tle alergicznym.


 (fot. shutterstock)

Wskazania do płukania nosa i zatok

Wykonanie zabiegu przynosi wiele korzyści pacjentowi —   zmniejsza gęstość zalegającej wydzieliny i ułatwia jej usuwanie, pozytywnie wpływa na transport rzęskowo – śluzowy, poprawia wentylację zatok i zmniejsza ryzyko zakażenia bakteryjnego. Wykonanie zabiegu jest zalecane według europejskich wytycznych EPOS 2012 w terapii ostrego i przewlekłego zapalenia nosa i zatok u dzieci, jak i u dorosłych. W alergicznym nieżycie nosa, płukanie pozwala oczyścić powierzchnie błon śluzowych z alergenów, skracając czas kontaktu  i zmniejszając nasilenie objawów alergii. Płukanie nosa jest także często wskazane w opiece pooperacyjnej (np. u pacjentów po przebytej operacji przegrody nosa). Zabieg ten przyczynia się do usunięcia zalegającego śluzu i skrzepów, przez co wpływa na przyspieszenie procesów gojenia.

REKLAMA

Warto również wspomnieć, że płukanie jam nosa i zatok może być jednym ze sposobów codziennej higieny. Regularne płukanie nosa z użyciem soli fizjologicznej może przeciwdziałać negatywnym skutkom związanym z zanieczyszczeniem powietrza, którym oddychamy.

REKLAMA

 

Roztwór izotoniczny czy hipertoniczny?

Co ciekawe, brak jest jednak konkretnych zaleceń odnośnie składu i co najważniejsze stężenia roztworu. W  praktyce, do płukania jam nosa najczęściej wykorzystuje się 0,9% roztwory soli, popularnie nazywanej jako sól fizjologiczna. Polecane są też roztwory soli morskiej czy naturalnej solanki mineralnej. Ostatnio zwraca się uwagę także na stosowanie wody morskiej wzbogaconej m.in. pierwiastkami śladowymi – jonami manganu, miedzi czy cynku, które mogą korzystnie wpływać na proces leczenia.

Płukanie roztworami izotonicznymi jest zalecane u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa. Badania wykazały, iż ich stosowanie przyczynia się do zmniejszenia mediatorów stanu zapalnego w błonie śluzowej nosa (histaminy, leukotrienów).  Kolejną zaletą regularnego stosowania roztworów izotonicznych jest bardzo dobra tolerancja przez pacjentów oraz pozytywny wpływ na stan błony śluzowej nosa. Roztwory izotoniczne nawilżają błonę śluzową i zmniejszają jej podrażnienie, z tego względu ich stosowanie jest zasadne u osób cierpiących z powodu wysuszonej śluzówki, zwłaszcza u tych przebywających w ogrzewanych czy klimatyzowanych pomieszczeniach.

Z kolei, zastosowanie roztworów hipertonicznych okazuje się skuteczne w łagodzeniu objawów przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok (PZZP). Hipertoniczne roztwory soli, nie tylko zapewniają oczyszczenie błon śluzowych z mikroorganizmów, mediatorów stanu zapalnego, ale również znacznie poprawiają transport rzęskowo-śluzowy, dzięki czemu możliwe jest usuwanie zalegającej wydzieliny i zmniejszenie ryzyka nadkażenia bakteryjnego. Co więcej, ważnym działaniem roztworów hipertonicznych soli/wody morskiej w leczeniu PZZP jest zmniejszenie obrzęku a także związanych z tym dolegliwości – uczucia rozpierania, bólu głowy, niedrożności nosa. W badaniach zaobserwowano zmniejszenie stosowania antybiotyków i glikokortykosteroidów donosowych u pacjentów stosujących roztwory hipertoniczne.

Niestety, płukanie nosa roztworami hipertonicznymi jest jednak gorzej tolerowane przez pacjentów. Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należą: uczucie podrażnienia śluzówki nosa, dyskomfort, a nawet ból podczas aplikacji.

 

Jakie są sposoby płukania nosa?

Pomimo, iż płukanie nosa zwykle kojarzy się ze stosowaniem dużych objętości roztworów to należy pamiętać, że termin ten odnosi się także do płukania nosa z wykorzystaniem aerozoli w formie spray’u, a nawet nebulizatorów donosowych. Techniki można podzielić ze względu na stosowane objętości roztworów oraz wysokość wytwarzanego ciśnienia.

Podział sposobów płukania nosa i zatok ze względu na stosowane objętości roztworu:

 • Duże objętości roztworów

– plastikowa elastyczna butelka

– dzbanek neti

– inhalacja

 • Małe objętości roztworów

– spray

– atomizer

Dzbanek neti (fot. shutterstock)

Na rynku dostępny jest szereg preparatów przeznaczonych do płukania nosa. Za najefektywniejszy sposób uważa się płukanie z użyciem dużych objętości płynów (co zostało potwierdzone badaniami). Zapewnia to lepszą penetracje płynu nie tylko do jam nosa, ale również i jam zatok – szczękowych, czołowych i sitowych. Obecnie jedną z najczęściej stosowanych i rozpowszechnionych metod irygacji jam nosa jest wykorzystanie plastikowej, elastycznej butelki (ang. squeeze bottle), która umożliwia wprowadzenie płynu do jam nosa  pod wysokim ciśnieniem. Pacjentom korzystającym z tej metody powinniśmy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiedniej higieny stosowanej butelki – bardzo ważne jest, aby po zakończonym zabiegu, dokładnie ją osuszać i nie dopuszczać do pozostawania resztek płynu. Ze względu na brak możliwości sterylizacji butelki, zaleca się ich częstą wymianę.

Kolejnym sposobem jest wykorzystanie tzw. dzbanka neti, który na zasadzie zjawiska grawitacji umożliwia aplikację dużych objętości roztworu. Zaletą używania dzbanka neti  jest łatwość oczyszczania i dezynfekcji naczynia.

 

Najważniejsze zalecenia dotyczące płukania nosa i zatok przynosowych

 • Płukanie zaleca się wykonywać 1-2 razy dziennie
 • W leczeniu alergicznego nieżytu nosa, do codziennej higieny zalecane są roztwory izotoniczne, w przypadku przewlekłego zapalenia nosa i zatok przynosowych – skuteczniejsze są roztwory hipertoniczne
 • Do przygotowania roztworu należy używać wody przegotowanej o temperaturze zbliżonej do temperatury ciała
 • W trakcie wykonywania zabiegu należy oddychać przez usta
 • Zabieg płukania nosa i zatok przynosowych należy wykonywać najpóźniej godzinę przed snem
 • Po zakończeniu płukania zaleca się delikatnie oczyścić nos (przez wydmuchanie)
 • Po wykonaniu zabiegu nie należy wychodzić na zewnątrz zwłaszcza w przypadku niższych temperatur

 

Autor: Karolina Pawlik

 

Piśmiennictwo

 1. Stańska K. i wsp. Skuteczność płukania jam nosa w terapii zapaleń zatok przynosowych. Magazyn Otolaryngologiczny 2016; 12.
REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz