REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 27 lipca 2018

Podała do sądu Sejm, za ustawę wprowadzającą EllaOne na receptę. Przegrała…

Artykuł pochodzi z serwisu

Kobieta złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na działania Sejmu RP, polegające na przyjęciu ustawy z dnia 25 maja 2017 roku, która wprowadziła ograniczenia w dostępie do doustnej antykoncepcji postkoitalnej. Ustawa ta wprowadziła konieczność posiadania recepty na preparat EllaOne, mimo że w wcześniej był on dostępny jako lek OTC.

W odpowiedzi na skargę Kancelaria Sejmu RP wniosła o odrzucenie skargi jako nienależącej do właściwości sądów administracyjnych (fot. Shutterstock)

Pismem z dnia 26 marca 2018 r. skarżąca reprezentowana przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na czynność Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, polegającą na przyjęciu ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wniosła ona o uchylenie wspomnianej nowelizacji w całości i wstrzymanie jej wykonania. Wniosła też o uznanie uprawnienia każdego, kto ukończył lat 15 do nabywania bez przepisu lekarza produktu leczniczego (jego nazwa w upublicznionych aktach sprawy została zanonimizowana, jednak łatwo można domyśleć się, że chodzi o ellaOne) oraz uznanie obowiązku wydawania bez przepisu lekarza tego produktu leczniczego przez farmaceutów w aptekach ogólnodostępnych.

REKLAMA

W odpowiedzi na skargę Kancelaria Sejmu RP wniosła o odrzucenie skargi jako nienależącej do właściwości sądów administracyjnych.

WSA w Warszawie zgodził się z tą opinią przypominając, że Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej, a kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej.

REKLAMA

– W przypadku czynności legislacyjnych, stanowiących podstawę do uchwalenia stosownej ustawy, element władztwa administracyjnego nie występuje. W związku z powyższym, czynności składające się na proces legislacyjny, zmierzający do wydania stosownego aktu ustawowego niewątpliwie nie mogą być uznane za czynności z zakresu administracji publicznej – uznał WSA w Warszawie. – Postępowanie legislacyjne nie mieści się także w ramach regulowanych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, brak również przepisów szczególnych, które umożliwiałyby skutecznie wniesienie skargi na czynności czy bezczynności w tym zakresie do sądu administracyjnego.

W rezultacie Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał decyzję o odrzuceniu skargi.

Sygn. akt IV SA/Wa 1328/18

Tagi:
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych