REKLAMA
Autor: Marek Koteluk Opublikowano: 3 października 2018

Podłączanie do P1 dla opornych – e-recepta

Artykuł pochodzi z serwisu

Od 1 stycznia roku 2019 każda apteka w Polsce powinna być zarejestrowana w systemie P1. W moim poradniku postaram się przedstawić od strony praktycznej przebieg procesu rejestracji apteki tak, aby ułatwić to zadanie kierownikom aptek, którzy jeszcze tej rejestracji nie dokonali. Rejestracja ta jest niezbędna aby korzystać z systemu e-recepty i mieć możliwość realizacji recept papierowych i elektronicznych !

Proces ten można łatwo i szybko wykonać nie wychodząc z apteki/domu. Jedynym wymogiem jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego niezbędnego do podpisania wniosku aktualizującego dane kierownika apteki (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Na samym początku procesu rejestracji musimy zadbać o aktualność nr PWZ kierownika apteki z numerem jaki znajduje się w cyfrowym rejestrze aptek prowadzonym pod adresem:

REKLAMA

Wyszukujemy więc aptekę, w której jesteśmy zgłoszeni, jako kierownik – klikamy na szczegółowe informacje o aptece (biała lupa w zielonym kwadracie po prawej stronie ) i sprawdzamy jaki nr widnieje w polu kierownik apteki. Czy nr PWZ ma zapis z użyciem liczb rzymskich czy wyłącznie składa się z 8 cyfr arabskich? Jeśli występuje on w formie drugiej to po spisaniu ID apteki i tego numeru PWZ na kartkę możemy od razu przejść do etapu 2 wypełnienia wniosku. Natomiast jeśli zawiera on PWZ w starym formacie lub nr PWZ jest nieaktualny lub błędny to czeka nas zgłoszenie aktualizacyjne opisane w etapie 1.

Jak podłączyć aptekę do P1?

Etap 1

Na początku należy porównać nr PWZ farmaceuty kierownika apteki z numerem zawartym w Centralnym Rejestrze Farmaceutów znajdującym się pod adresem:

Wyszukiwanie najprościej prowadzić w oparciu o nazwisko kierownika apteki. Następnie po odnalezieniu właściwej osoby spisujemy na kartce nr PWZ i porównujemy z nr PWZ zapisanym w rejestrze aptek oba numery powinny być identyczne! Jeśli się różnią lub występują w różnych formatach cyfry rzymskie i ukośniki w rejestrze aptek i cyfry arabskie w rejestrze farmaceutów należy dokonać ich ujednolicenia.

Proces ten można łatwo i szybko wykonać nie wychodząc z apteki/domu. Jedynym wymogiem jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego niezbędnego do podpisania wniosku aktualizującego dane kierownika apteki.

Zgłoszenia cyfrowego wniosku aktualizacyjnego dokonujemy na stronie :

Na początku wybieramy zaloguj i następuje zalogowanie do portalu P2. Jako sposób uwierzytelniania sugeruję wybór: login/hasło jakie zostało użyte do rejestracji apteki w systemie ZSMOPL. Na 99,99 % system zasugeruje zmianę hasła + podanie starego hasła używanego wcześniej do logowania. Nie zapomnijmy więc zapisać nowo utworzonego hasła na kartce papieru aby móc się logować później do P2!

Następnie klikamy na opcji „Wnioski/Nowy wniosek”. Później klikamy „Wybierz” przy Zgłoszenie aktualizacji danych kierownika apteki. Wpisujemy dane kierownika i jego aktualne PWZ oraz pozostałe pola wniosku, następnie wybieramy opcję „Podpisz”. Podpisujemy cyfrowo przy pomocy Epuap. Po podpisaniu wniosek nie zapomnijmy wysłać używając opcji „Wyślij”.

Zwykle oczekiwanie na aktualizację danych kierownika przez WIF trwa ok. 24 godziny i jest zależny od tego, jak szybko akceptuje takie zmiany lokalny WIF. Przy dużej ilości zmian może się pewnie ten czas wydłużyć…

Kolejnego dnia, po sprawdzeniu w rejestrze aptek czy aktualizacja danych kierownika się dokonała, możemy przystąpić do etapu 2, niestety ale dopiero po odczekaniu kolejnych 24-48 godz. od uwidocznienia się tej zmiany w rejestrze aptek (systemy rejestru i P1 potrzebują czasu na wzajemną synchronizację danych).

Etap 2

Na początku pobieramy plik z adresu:

Rozpakowujemy archiwum zip i instalujemy program klikając na „setup.exe”. Po instalacji musimy go uruchomić i wygenerować pliki niezbędne do złożenia wniosku. A więc uruchamiamy program Generator CSIOZ klikamy na Instrukcja i czytamy… Następnie wybieramy opcję „Generuj pliki żądań”.

W polu podmiot wpisujemy nazwę apteki np.: Apteka Zielona, Miasto np.: Opole. Wybieramy właściwe województwo z listy.

Wpisujemy hasło w pozycji Żądanie wygenerowania certyfikatu WSS i klikamy na przycisk poniżej „Zapisz klucze i żądanie certyfikatu WSS” (pole zapisz hasło do pliku razem z plikiem żądanie zostawiamy zaznaczone jak jest domyślnie – bez żadnej zmiany). Następnie wybieramy lokalizację zapisanego pliku sugeruję wybrać Pulpit. Analogicznie postępujemy dla certyfikatu TLS i możemy już zamknąć program Generatora.

Zostaje nam już tylko wypełnienie wniosku ze strony:

 1. Wpisujemy nr ID z rejestru aptek
 2. Grupa zawodowa kierownika: Farmaceuta (w przypadku apteki)
 3. Nr PWZ kierownika apteki
 4. Adres e-mail apteki na jaki zostaną wysłane certyfikaty
 5. Dane administratora danych systemu usługodawcy
 6. Wskazujemy lokalizację Pliki certyfikatów WSS oraz TLS używając opcji przeglądaj.
 7. Akceptujemy warunki korzystania z serwisu P1 i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych następnie klikamy „Dalej”

W tym momencie, jeśli aktualizacji danych kierownika apteki dokonywaliśmy niedawno, możemy zobaczyć komunikat, że formularz został źle wypełniony, „nie ma kierownika apteki o podanym nr PWZ w rejestrze aptek”. W takim przypadku zostaje nam oczekiwanie na kolejny dzień i konieczność ponownego wypełnienie formularza…

Jeśli nasze dane są wprowadzone prawidłowo naszym oczom powinna się ukazać kolejna strona Zakładanie konta na której dokonamy ostatecznego zatwierdzenia danych wpisanych we wniosku.
Wniosek można podpisać na dwa sposoby: przy pomocy profilu zaufanego Epuap lub certyfikatem kwalifikowanym.

Pod podpisaniu cyfrowym ukazuje się nam strona z której możemy pobrać nasz wniosek lub ostatecznie go wysłać. Jeśli jesteśmy pewni, że został on prawidłowo wypełniony to używamy opcji „Wyślij wniosek”.

Efekt weryfikacji wysłanego przez nas wniosku powinniśmy otrzymać na adres e-mail podany przez nas we wniosku.

Ostatecznie na naszą skrzynkę e-mail powinny trafić dwa listy:

 1. Informacja o zarejestrowanie wniosku o nadanie dostępu do P1
 2. Informacja o nadaniu dostępu do P1 o ile wszystko zostało zweryfikowane pomyślnie

Ten drugi e-mail o nadaniu dostępu do P1 należy chronić przed skasowaniem i dostępem osób postronnych.

To wszystko co musi zrobić kierownik apteki a reszta działań należy do serwisanta oprogramowania jakie posiada apteka…

Mam nadzieję, że mój poradnik ułatwi proces rejestracji w P1 w razie dodatkowych pytania proszę je zdawać w komentarzach pod tekstem…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ