REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 23 grudnia 2019

Podsumowanie zmian w aptekach od 1 stycznia 2020 r.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Od przyszłego roku w polskich aptekach zmienia się więcej niż mogłoby się wydawać. Część z tych zmian dotknie pacjentów. Większość wpłynie jednak przede wszystkim na funkcjonowanie samych aptek i pracę farmaceutów. Jakie to zmiany?

Nowa cena leku recepturowego

Od 1 stycznia 2020 r. wzrośnie pensja minimalna. Decyzję w tej sprawie podjął Rząd już we wrześniu. Obecnie wynosi ona 2250 zł, a wkrótce wzrośnie do 2600 zł. Zmiana ta wpłynie na cenę leku recepturowego, którą w aptece będzie musiał zapłacić pacjent. Wysokość odpłatności za lek recepturowy wyliczana jest bowiem na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy o refundacji leków. Mówi on, że wynosi ona wynosi 0,50 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. To oznacza, że jeśli od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 2600zł, to odpłatność za ryczał leku recepturowego wzrośnie do 13 zł. Obecnie pacjenci płacą 11,30 zł (czytaj więcej: Ile będzie kosztował lek recepturowy od 1 stycznia?).

Zmiany w zasadach realizacji e-recept

Od 1 stycznia 2020 r. w życie wchodzi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept. Od tego momentu osoba uprawniona do wystawiania recept (lekarz, lub pielęgniarka), będzie mogła oznaczyć jej termin realizacji na 365 dni. Będzie przy tym musiała kierować się aktualną wiedzą medyczną. Natomiast w przypadku braku takiego oznaczenia, recepta w postaci elektronicznej nie będzie mogła być zrealizowana po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia” (czytaj więcej: Od 1 stycznia większość e-recept będzie ważna znów 30 dni).

REKLAMA

W sytuacji gdy lekarz oznaczy termin realizacji recepty na 365 dni, stosowane będą zasady pomniejszania leku określone w art. 96a ust. 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (czytaj więcej: WAŻNE: Odliczanie ilości leku z e-recepty tylko przy pierwszej realizacji). Nowe przepisy zaczynają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Będą one dotyczyć tylko e-recept wystawionych od tego momentu. Oznacza to, że wszystkie recepty w postaci elektronicznej wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia będą realizowane na podstawie dotychczasowych przepisów (czytaj więcej: Kolejne ważne zmiany! Lekarz określi termin realizacji e-recepty…).

REKLAMA

Nowe zasady wystawiania i realizacji zleceń na wyroby medyczne

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będą nowe zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Polegać będą one przede wszystkim na stosowaniu nowego wzoru zlecenia oraz na jego elektronicznym potwierdzaniu w systemie eZWM. Skróci to czas od wystawienia zlecenia do przyjęcia go do realizacji, ponieważ pacjent nie będzie musiał go samodzielnie potwierdzać w NFZ (czytaj również: Od 1 stycznia nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne…).

Jednocześnie wszystkie zlecenia (w tym również karty potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie wystawiane w ramach potwierdzania zleceń), które zostaną do dnia 31 grudnia 2019 r. wystawione i potwierdzone albo wystawione na dotychczasowych zasadach, będą również realizowane na dotychczasowych zasadach (czytaj więcej: Okres przejściowy w wystawianiu i realizacji zleceń na wyroby medyczne).

Obowiązki apteki związane z BDO

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy wytwarzają śmieci, niebędące odpadami komunalnymi, muszą od 1 stycznia 2020 r. być zarejestrowani w BDO (Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach). W  przeciwnym razie firmy zbierające odpady nie będą miał obowiązku świadczenia im tego typu usług. Jednocześnie Inspektorat Środowiska, który będzie kontrolował firmy pod tym względem, może nałożyć wysokie kary. Przedsiębiorcy muszą również pamiętać, że po zarejestrowaniu mają obowiązek umieścić numer z BDO na dokumentach bezpośrednio związanych z działalnością. Chodzi tutaj na przykład o faktury VAT, paragony fiskalne, umowy kupna sprzedaży, sprawozdania, karty przekazania odpadów oraz ewidencja odpadów (czytaj więcej: Na jakich dokumentach apteka będzie musiała umieścić numer BDO?).

Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru grozi administracyjna kara pieniężna 5000 zł – 1 000 000 zł. Podobne kary grożą za nieumieszczenie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO (czytaj również: Do czerwca 2020 roku bez kar za brak BDO – to nie wystarcza branży medycznej).

Nowe zasady wystawiania faktur

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie istotne przepisy regulujące wystawianie faktur do, a raczej na podstawie paragonów. Od tego momentu wystawienie faktury na podstawie paragonu fiskalnego będzie możliwe, jedynie wówczas gdy na paragonie wśród elementów wymaganych przepisami znajdzie się również numer identyfikujący podatnika do potrzeb podatku VAT, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, gdy faktura wystawiana jest na rzecz podatnika podatku od towarów i usług. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej będą mogły nadal uzyskać fakturę na podstawie paragonu, na którym nie został wskazany ich NIP. Oznacza to, że pacjenci (osoby fizyczne) nadal będą mogli otrzymać fakturę na podstawie paragonu, na dotychczasowych zasadach (czytaj więcej: Faktura na podstawie paragonu. Co zmienia się od 1 stycznia 2020 roku?).

Nowy wykaz leków refundowanych

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie nowy wykaz leków refundowanych, na mocy obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Styczniowa lista leków refundowanych przewiduje wprowadzenie wielu nowych leków zarówno w programach lekowych, jak i na liście aptecznej. Kolejne opcje terapeutyczne zyskają pacjentki chore na raka piersi, zwiększy się też dostępność do leczenia dla cukrzyków, a ponadto poszerzymy dostęp do leczenia o nowe wskazania m.in. dla chorych na ciężką astmę alergiczną czy wirusowe zapalenie wątroby typu B (czytaj więcej: Wykaz leków refundowanych od 1 stycznia 2020 r. już dostępny!).

Obowiązuje nowa Farmakopea

Jak poinformował niedawno Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, że część podstawowa wydania dziesiątego Farmakopei Europejskiej staje się obowiązująca w państwach stosujących Farmakopeę Europejską. Dotyczy to również również Polski. URPL opublikował w związku z tym również tabelę zawierającą tytuły nowych i znowelizowanych tekstów podstawowych (rozdziałów), monografii ogólnych i monografii szczegółowych zawartych w części podstawowej dziesiątego wydania Farmakopei Europejskiej (czytaj więcej: Od 1 stycznia obowiązuje dziesiąte wydanie Farmakopei Europejskiej).

Zmiany w opłatach na rzecz Inspekcji Farmaceutycznej

Opłaty związane z wydawaniem lub zmianami w zezwoleniach na prowadzenie apteki zależne są od wysokości wynagrodzenia minimalnego. Zgodnie z art. 105 ustawy prawo farmaceutyczne „za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki pobierana jest opłata w wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”. Obecnie opłata ta wynosi 11 250,00 zł. Od 1 stycznia 2020 roku może zatem wynieść 13 00,00 zł.

Z kolei za zmianę zezwolenia, jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na czas ograniczony lub przeniesienie, o który mowa w art. 104a Prawa farmaceutycznego przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki, pobiera się opłatę w wysokości 20% opłaty za wydanie zezwolenia. Obecnie opłata ta wynosi 2 250,00 zł. Od przyszłego roku wzrośnie ona zatem do 2 600,00 zł (czytaj więcej: Ile będzie kosztował lek recepturowy od 1 stycznia?).

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych